Veronmaksajien Teemu Lehtinen pitää hallituksen verouudistuspakettia laihana kompromissina: VEROSUUNNITTELU PALAA, MARGI

Lehdistötiedote 13.11.2003 Heti julkaisuvapaa Veronmaksajien Teemu Lehtinen pitää hallituksen verouudistuspakettia laihana kompromissina: VEROSUUNNITTELU PALAA, MARGINAALIVEROALEN PUUTTUMINEN PAHA VIRHE Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen julkaisemaa verouudistusta laihana kompromissina, joka ei korjaa verotuksen pahimpia rakenneongelmia, mutta synnyttää joukon uusia. "Hallituksen esittämä uusi verojärjestelmä on rakenteellisesti nykyistä huonompi, ja se palauttaa verosuunnittelun ajan takaisin. Verojärjestelmän toimivuudessa otetaan nyt selkeästi takapakkia." "Nyt synnytetään mutkikas ja epävakaa järjestelmä, jota pahimmillaan rukataan vuosittain suuntaan tai toiseen." "Selvästi myönteiseksi asiaksi tässä uudistuksessa jää yhteisöverokannan alentaminen 26 prosenttiin. Useimmat muut esitetyt muutokset vievät verotusta väärään suuntaan", Lehtinen toteaa. Erityisen kielteistä on, että hallitus ei alentanut ansiotulojen ylimpiä marginaaliveroja, vaikka se olisi ollut nimenomaan verokilpailun kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja sisältyi hallituksen omaankin ohjelmaan. "Uudistusta on kaupiteltu vastauksena kansainvälisen verokilpailun haasteisiin. Käsittämätöntä onkin, ettei ansiotulojen verotuksen vakavaa rakenneongelmaa nyt korjata lainkaan", Lehtinen sanoo. "Hallituksen veropolitiikan uskottavuuden kannalta on paha virhe, että se aikoo jättää valikoiden osan omasta ohjelmastaan toteuttamatta. Hallitus ikään kuin valitsee rusinat omasta pullastaan." "Hallitusohjelmassa todetaan selvästi, että verouudistuksen kohteena ovat sekä osinkoverotuksen taso että ansiotuloverotuksen ylimmät marginaaliveroasteet. Tämä tarkoittaa, että ei olisi pitänyt olla toista ilman toista", Lehtinen muistuttaa. Osinkoveroille esitetty malli on Lehtisen mielestä kokonaisuutena huono. Pörssiyhtiöihin sijoittaneiden osakesäästäjien saamille osingoille on tulossa ankarasti kahdenkertainen vero. "Osinkojen ankara tuplaverotus ei ole pelkästään perusteetonta. Se tulee myös ruokkimaan mittavaa verosuunnittelua. Nykyjärjestelmän kohtuullisista veroprosenteista ja laajasta veropohjasta siirrytään näennäisesti korkeisiin veroihin, joita sovelletaan aiempaa suppeampaan tulopohjaan." "Listautumattomien yhtiöiden osalta uusi malli on toimiva vain pienten yritysten ja niiden omistajien kannalta. Kasvusta ja menestyksestä rangaistaan ja verokonsulteille tulee runsaasti lisää töitä." *** Muista verouudistuksen osista Lehtinen löytää sekä myönteisiä että kielteisiä yksityiskohtia: * Vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen verotusta uudistettaessa on turvattava eläkesäästämisen jo aloittaneiden 500.000 suomalaisen oikeus jatkaa säästämistä nykyisten säännösten mukaan myös jatkossa. Eläkesäästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jonka ehtoja ei voi parin vuoden välein muutella. * Yritysten sukupolvenvaihdoksien edistämiseen löytyi toimiva malli. Tämän ratkaisun seurauksena sukupolvenvaihdosten suma saataneen liikkeelle. * Varallisuusveron alarajan nosto saadaan viimeinkin toteutettua. Alarajaa ei ole korotettu yli kymmeneen vuoteen, joten on jo todellakin korkea aika tarkistaa rajaa ylöspäin. * Myyntivoittojen verotuksen kiristämiseen ei ole perusteita, siinäkin askel otetaan tässä uudistuksessa väärään suuntaan. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 Viestintäjohtaja Antti Marttinen, (09) 6188 7301 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00450/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.