Veronmaksajien verojuristi Tuomo Lindholm sijoittajan veroillassa Porissa: "PÖRSSIOSAKKEIDEN MYYNTIVOITTOJEN ILMOITTAMIN

LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 27.1.2004 klo 19.00 Veronmaksajien verojuristi Tuomo Lindholm sijoittajan veroillassa Porissa: "PÖRSSIOSAKKEIDEN MYYNTIVOITTOJEN ILMOITTAMINEN VERONMAKSAJAN VASTUULLA". Veronmaksajien Keskusliiton verojuristi Tuomo Lindholm muistutti tiistaina Porissa pitämässään alustuksessa veronmaksajan vastuuta osakekauppojen asianmukaisesta ilmoittamisesta. Pörssiosakkeiden tositteita tulee säilyttää huolella vuosikaudet, hän sanoi. Moni verovelvollinen elää vieläkin valitettavassa harhaluulossa, että pörssikauppoja ei tarvitse itse selvittää, koska arvopaperivälittäjä antaa tiedot verottajalle. Harhaluulo tulee kalliiksi, koska ilmoittamatta jättämisestä seuraa yleensä veronkorotus. Lindholm korosti myös pörssiosakkeiden ostotositteiden huolellisen säilyttämisen tärkeyttä. Joskus osakkeiden arvonnousuja ja myyntivoittoja joudutaan selvittelemään kymmenenkin vuotta vanhoilla tositteilla. Verottajalta osakkeiden ostotietoja ei yleensä löydy ja tositteiden puuttuminen johtaa monesti verovelvollisen kannalta epäedulliseen verotukseen. Myös tappioita voi mennä hukkaan. Myyntivoittojen oikea laskeminen tuottaa toisinaan tuskaa myös verottajalle. Näin esimerkiksi splittausten, rahastoantien, fuusioiden sekä yritysjärjestelyiden jälkeen. Asiantuntevia neuvoja näihin ja muihin veropulmiin antavat päivittäin Veronmaksajien Keskusliiton viisitoista verojuristia. Liiton jäsenten käytettävissä on valtakunnallinen veropuhelinpalvelu numerossa 0203-515 10. Kaikkiaan Veronmaksajien Keskusliittoon kuuluu yli 190.000 jäsentä, joista yli 4000 Porin paikallisyhdistykseen. Vanhasen hallituksen veroja koskevasta marraskuisesta kannanotosta Lindholm nosti esille erityisesti sen, että vuodesta 2005 alkaen sijoittajan pörssiyhtiöistä saamista osingoista 70 %:a on veronalaista pääomatuloa. Pääomatulojen verokanta kuitenkin putoaa 28 %:iin. Näin ollen esimerkiksi pörssiyhtiöiden osingoista noin viidennes menee sijoittajalta verokarhulle vuodesta 2005 alkaen. Kiristystä myyntivoittojen verotukseen on luvassa 2005 sitä kautta, että yksityishenkilöiden yli 10 vuotta omistaman omaisuuden myyntivoittoverotuksessa hankintameno-olettama alennetaan 40 prosenttiin. Varallisuusverotusta helpotetaan vuonna 2005 siten, että varallisuusverokanta alennetaan 0,8 %:iin ja verotettavan varallisuuden alaraja nostetaan 250.000 euroon, Lindholm päätti alustuksensa. Toimitukselle tiedoksi: Veronmaksajien Porin paikallisyhdistyksen ja Porin Osakesäästäjien yhteinen veroilta pidetään Porissa tiistaina 27.1.2004 klo 19.00 Porin yliopistokeskuksen auditoriossa Pohjoisranta 11. Sijoitusmarkkinakatsauksen pitää Porin Osakesäästäjät. Toimituksenne edustaja on tervetullut tilaisuuteen! Mikäli haluatte etukäteen sopia jutusta tai tapaamisesta verojuristi Lindholmin kanssa, hänet tavoittaa numerosta (09) 6188 7314. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040123BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/23/20040123BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.