Verouudistuksen jälkeen tarvitaan tarkkuutta

Julkaisuvapaa keskiviikkona 2.2.2005 klo 18 Verouudistuksen jälkeen tarvitaan tarkkuutta Yritysverotus muuttui vuoden vaihteessa eräiltä tärkeiltä osilta. Vaikka muutokset eivät näykkään yritysten jokapäiväisessä elämässä, on yrityksissä selvitettävä, mitä muutokset vaikuttavat oman yrityksen toiminnassa. Veronmaksajain Keskusliiton Lahden yhdistys järjesti keskiviikkona yrityksille ja yrittäjille tarkoitetun neuvontatilaisuuden. Muuttuneiden verosäännösten vaikutusta selvitti tilaisuudessa Veronmaksajien lakiasiain johtaja Vesa Korpela. Korpela totesi pörssiyhtiön osakkeenomistajan olevan verouudistuksen suurin häviäjä. Listatusta yhtiöstä jaettu osinko on nyt kahdenkertaisen verotuksen kohteena ja pitkään omistettujen osakkeiden myyntivoiton verotus kiristyi. Listaamattomien perheyritysten verotus pysyy samana tai jopa kevenee osingonjakopolitiikasta riippuen. Listaamattomasta osakeyhtiöstä osakkaalle vuonna 2005 jaettu osinko voi olla verovapaata, osittain pääomatuloa tai osittain ansiotuloa. Järkevää osingonjakoa on Korpelan mielestä käyttää osingon verovapaus hyväksi, mutta muutkin vaihtoehdot on syytä tutkia. ”Verouudistus sisältää lukuisan määrän pieniä muutoksia, joilla on vaikutusta niin pienissä osakekaupoissa, kuin koko yrityksen myynnissä. Uudet säännökset lisäävät varsinkin yrityskauppoihin liittyvän verosuunnittelun tarvetta. Säännökset ovat monimutkaisia ja useissa kohdin hyvin tulkinnanvaraisia”, arvioi Korpela. Veronmaksajain Keskusliiton Lahden paikallisyhdistyksen järjestämä Yritysilta pidetään keskiviikkona 2.2.2005 klo 18 Nordea Pankin koulutustiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 5. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tilaisuuteen tervetulleita. Lisätietoja Vesa Korpela puh. 0400-414025. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=67845&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä. Veronmaksajissa on 230 000 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 186 000 ja yritysjäseniä 44 000. Liiton jäsenkunnassa ovat edustettuina niin palkansaajat, eläkeläiset kuin yrittäjätkin.

Liitteet & linkit