Muutoksia Viafin Service Oyj:n johtoryhmässä

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 26.6.2019 kello 9:30.

Muutoksia Viafin Service Oyj:n johtoryhmässä

Osana Viafin GAS Oy:n integraatioprosessia Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service”) hallitus on vahvistanut Viafin Servicen uuden johtoryhmän ja johtamisrakenteen. Viafin Servicen johtoryhmään kuuluvat 26.6.2019 alkaen Viafin Servicen vt. toimitusjohtaja Marko Sipola, talousjohtaja Patrik Hämälä, sekä Viafin Process Piping Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Tuomela ja Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Jarno Anttalainen.

Uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Jarno Anttalainen. Anttalainen on toiminut ostetun Viafin GAS Oy:n liiketoimintajohtajana vuodesta 2018 ja hänellä on kokemusta nykyisen tehtävänsä lisäksi teollisuuden johtamisesta EMC -Talotekniikan (myöh. Assemblin Oy) muutosjohtajana, jossa Anttalaisella oli tehtävänään ohjata kannattavuuden parannusohjelmaa ja varmistaa eri yrityskulttuurien yhdentyminen. Anttalaisella on lisäksi vahvaa näyttöä johtamisvalmennuksesta yli kymmenen vuoden ajalta. Anttalainen on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti ja upseeri.

Viafin Servicen johtoryhmän jättävät samalla Viafin Installation Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luhtala ja Viafin Process Piping Oy:n varatoimitusjohtaja Heikki Hirsimäki. Luhtala ja Hirsimäki jatkavat nykyisissä tehtävissään ja raportoivat edelleen Tuomas Tuomelalle.

Lisätietoja:

Marko Sipola, vt. toimitusjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663  

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098 

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on viisitoista alueellista palveluyksikköä kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 280 henkilöä. 

www.viafinservice.fi  

Tilaa

Liitteet & linkit