Sisäpiiritieto: Viafin Service Oyj:n päivitetty strategia sekä taloudelliset tavoitteet

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 19.12.2022 kello 08:00.

Viafin Service Oyj:n päivitetty strategia sekä taloudelliset tavoitteet

Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service”) hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet seuraavalle strategiakaudelle vuoden 2025 loppuun saakka.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

Viafin Servicen taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella ovat:

  • Kannattavuus

Yhtiö tavoittelee 8 prosentin liiketulosta (EBIT).

  • Kassakonversio

Yhtiö tavoittelee vuosittain yli 100 prosentin kassakonversiota. Laskukaavana ”Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate”.

  • Liikevaihto

Yhtiö tavoittelee vuosittain 10 prosentin keskimääräistä liikevaihdon kasvua.

  • Osinko

Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Viafin Servicen päivitetyn strategian tavoitteena on laajentaa teollisuuden kunnossapidon sekä projektien palvelutarjontaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, jotta yhtiöllä on jatkossakin kyky vastata Suomen teollisuuskeskittymissä toimivien asiakkaiden tarpeisiin paikallisesti. Strategia toteuttaa Viafin Servicen ydinarvoja, jotka ovat oikeudenmukaisuus, yrittäjyys, laadukkuus ja vastuullisuus. Tärkeimmät strategiset painopisteet ovat:

  • Asiakaslähtöinen palveluvalikoiman kasvattaminen ja palveluiden maanlaajuisen verkoston laajentaminen.
  • Paikallisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn jatkuva vahvistaminen. Yhtiön toiminta perustuu jatkossakin paikallisiin, yrittäjähenkisiin yksiköihin, joissa päätöksenteko on lähellä asiakasta.
  • Toimialan halutuin työpaikka. Työntekijöillämme on vapaus ja vastuu tehdä toiminnastamme paikallisten asiakkaiden tarpeisiin sopivaa. Käytämme omistajuutta yrittäjämäisen toiminnan työkaluna ja alan parhaiden osaajien rekrytoinnissa ja sitouttamisessa.
  • Yritysostot omistaja-arvoa painottaen. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tehdä omistaja-arvoa kasvattavia yritysostoja.

“Strategiamme perustuu asiakaslähtöiseen palvelukyvyn ja palveluvalikoiman kasvattamiseen tuloksellisen ja kannattavan liiketoiminnan kautta. Yrittäjähenkisellä paikallisella päätöksenteolla ja sitä tukevilla toimintamalleilla pidämme organisaatiomme toimintavalmiina sekä ketteränä myös tulevaisuudessa. Lähdemme uudelle strategiakaudelle tilanteesta, jossa inflaatiolukemat ovat Euroopassa kaksinumeroisia sekä korot korkeimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Tällöin strategiamme keskiöön nousee ensisijaisesti kannattavuus ja kustannustehokkuus, joiden yhtenä pääajurina toimii jo edelliseltä strategiakaudeltamme tuttu kulmakivi: paikallinen ja yrittäjähenkinen organisaatio.” kertoo Viafin Servicen vt. toimitusjohtaja Patrik Hämälä.

Lisätietoja

Vt. toimitusjohtaja Patrik Hämälä, sähköposti: patrik.hamala@viafin.fi, puh. +358 50 513 1305

Hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. +358 50 371 4663

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkuusi alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 425 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

Tilaa