TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPIDON ERIKOISOSAAJA VIAFIN SERVICE SUUNNITTELEE FIRST NORTH -LISTAUTUMISTA

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

VIAFIN SERVICE OYJ | Lehdistötiedote 5.10.2018 kello 8:30 

Viafin Service Oyj (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) on suomalainen teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja. Viafin Service suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana. Suunnitellulla listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

Viafin Servicen asiakkaat ovat muun muassa sellu-, kartonki-, energia-, kemian- ja metalliteollisuuden alalla toimivia suuria kansainvälisiä yrityksiä. Viafin Servicen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa prosessi-, hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja asennustyöt. Yhtiöllä on vahvaa osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. 

Viafin Servicellä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön tavoitteena on laajentua tulevaisuudessa kotimaassa ja tarjota asiakkailleen kasvavan toimintaverkostonsa avulla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita. Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista muun muassa sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin liittyen. Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

Viafin Servicen alustava pro forma -liikevaihto 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella oli 31,2 miljoonaa euroa ja alustava pro forma -käyttökate (EBITDA) 2,3 miljoonaa euroa (7,5 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 52,5 %. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.

Viafin Process Piping Oy ja Viafin Installation Oy siirtyivät Viafin Service Oy konsernin tytäryhtiöiksi 16.7.2018 tehdyssä osakevaihdossa. Yhtiön suurimman tytäryhtiön Viafin Process Pipingin tilintarkastettu liikevaihto 31.7.2018 päättyneeltä tilikaudelta oli 27,7 miljoonaa euroa ja Viafin Installationin tilintarkastettu liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa. Koska nykymuotoinen Viafin Service -konserni muodostui vasta 16.7.2018, Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017–31.7.2018. (Yhtiön tilintarkastettu liikevaihto tilikaudelta 14.7.2017–31.7.2018 on 0 euroa ja liikevoitto -15 tuhatta euroa.)

Listautumisannin taustaa 

Suunnitellulla listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiönstrategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen. Lisäksi listautuminen avaisi Viafin Servicelle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä kehittäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisannin tarkoituksena on myös mahdollistaa Yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä henkilöstön sitouttamisessa kannustinjärjestelmien avulla.

Ankkurisijoittajat

Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Dividend House Nordic Small Cap -rahasto sekä Viafin Oy ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita suunnitellussa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola

”Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Liikevaihtomme (alustava pro forma) on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 30 miljoonaan euroon, ja uskomme tämän olevan vasta kasvutarinamme alku. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa. Olen erittäin iloinen, että suunnitellun listautumisen toteutuessa meille on tulossa mukaan omistajiksi merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Toivon, että omistuspohjamme laajenee myös lukuisilla yksityissijoittajilla.”

Toimitusjohtaja Tuomas Tuomela: 

”Meillä on vahvat näytöt liiketoimintamme laajentamisesta, ja tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua kannattavuutemme säilyttäen. Osaava henkilöstömme on sitoutunut yhtiön tavoitteeseen toimia joka päivä tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaitamme paikallisesti palvellen. Olemme äskettäin laajentaneet toimintaamme hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, ja aiomme ryhtyä tarjoamaan koko palveluvalikoimaamme kaikissa nykyisissä palveluyksiköissämme. Suunnitelmiimme kuuluu myös palveluverkostomme laajentaminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen.”

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. 

Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä ylläpitää keskimäärin noin 5–7 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistolla. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa Yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen.

Keskeiset vahvuudet

Yhtiö uskoo, että sen keskeisiä vahvuuksia ovat:

  • Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
  • Joustava liiketoimintamalli, joka mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
  • Velaton tase, joka luo hyvät edellytykset yritysostoille
  • Laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
  • Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää suunnitellussa listautumisannissa

*Perustuen Viafin Servicen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.

Strategia

Viafin Service on laajentanut palveluvalikoimaansa jo hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, minkä lisäksi Yhtiö etsii aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimansa laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Yhtiö tavoittelee kilpailuetua uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

Viafin Servicen tavoitteena on vahvistaa paikallisten palveluyksiköidensä liiketoimintaa ja kilpailukykyä entisestään. Viafin Service tavoittelee tasaista, koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa, ja Yhtiön strategiaan kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Viafin Servicen tavoitteena on uuden palveluvalikoiman laajentaminen Yhtiön kaikkiin palveluyksiköihin. 

Viafin Service keskittyy pääsääntöisesti toimimaan Suomessa, ja ulkomailla toteutettavien hankkeiden kohdalla päätös tarjoamisesta ja hankkeisiin osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdostaan. 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella Yhtiön liikevaihdosta 75 prosenttia muodostui alueellisesta huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta ja 25 prosenttia projektiliiketoiminnasta. Viafin Servicen tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus Yhtiön liikevaihdosta on jatkossa yli 75 prosenttia.

Tietoja suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellussa listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita, eikä listautumisanti sisällä osakemyyntiä. Viafin Servicen emoyhtiö Viafin Oy on sitoutunut merkitsemään osakkeita suunnitellussa listautumisannissa yhteensä noin 1,0 miljoonalla eurolla tietyin edellytyksin ja ehdoin. Suunniteltu anti koostuu yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellussa listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lehdistötilaisuus

Viafin Service järjestää lehdistötilaisuuden 5.10.2018 kello 10.30 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätietoja:

Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 371 4663

Tuomas Tuomela, toimitusjohtaja, puh. +358 40 090 7441 

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön alustava pro forma -liikevaihto 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella oli 31,2 miljoonaa euroa ja alustava pro forma -käyttökate (EBITDA) 2,3 miljoonaa euroa (7,5 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 52,5 %. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.


www.viafinservice.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tilaa