VIAFIN SERVICE ON TOTEUTTANUT GASUM TEKNIIKKA OY -YRITYSKAUPAN

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 28.02.2019 kello 13.00

Viafin Service on toteuttanut Gasum Tekniikka Oy -yrityskaupan.

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) tiedotti 17.1.2019 ostavansa Gasum Tekniikka Oy:n (”Gasum Tekniikka”) osake-enemmistön. Myyjänä yrityskaupassa on Gasum Oy. Kauppa astui voimaan 28.2.2019. Gasum Oy jatkaa yrityskaupan jälkeen yhtiön suurimpana asiakkaana.

Yrityskauppa tukee Viafin Servicen strategian toteutumista, eikä sillä ole vaikutusta yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Viafin Servicen tavoitteena on saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä, ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5-7 %:n liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) ja jakaa osinkoina vähintään 30–50 % tilikauden tuloksesta ilman liikearvon poistoja.

Gasum Tekniikka huoltaa ja kunnossapitää kaasuverkkoja, LNG- ja biokaasujärjestelmiä, kaasutankkausasemia sekä muita kaasujärjestelmiä. Yhtiö työllisti 31.12.2018 yhteensä noin 100 henkeä Imatralla, Kouvolassa, Mäntsälässä, Lempäälässä ja Vantaalla. Gasum Tekniikka toimii kaupan jälkeen itsenäisenä yhtiönä osana Viafin Service -konsernia.

Lisätietoja: 

Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.

www.viafinservice.fi 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. 

www.gasum.fi 

Tilaa

Liitteet & linkit