VIAFIN SERVICE OYJ: IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN

Report this content

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 7.12.2021 kello 8:00.

Viafin Service Oyj (”Yhtiö”) on 7.12.2021 päättänyt siirtyä noudattamaan taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards). Yhtiön IFRS-raportointiin siirtymispäivä on 1.1.2020. Viafin Service Oyj (“Yhtiö”) laatii konsernitilinpäätöksensä ja tilinpäätöstiedotteen 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta IFRS-standardeja noudattaen.Yhtiö on aiemmin laatinut tilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuosikatsauksensa, suomalaisten tilinpäätössäännösten (FAS) mukaisesti.


Yhtiö on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa konsernin laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, 30.6.2021 ja 30.9.2021 päättyneiltä katsauskausilta sekä IFRS-siirtymäpäivän konsernitaseesta 1.1.2020.


IFRS:n siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa. Lisätietoja suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti laadituista konsernin taloudellisista tiedoista saa tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä sekä tilintarkastamattomista puolivuotiskatsauksista yhtiön verkkosivulta www.viafinservice.fi.

Lisätietoja
Mika Riekkola, toimitusjohtaja, sähköposti: mika.riekkola@viafinservice.fi, puh. +358 40 739 6607
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti
Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäviisi alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 410 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland  markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.


www.viafinservice.fi