Viafin Service Oyj: Viafin Service Oyj:n puolivuosikatsaus 1.2.2019-31.7.2019

Report this content

Viafin Service Oyj:n liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi merkittävästi

Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 10.9.2019 kello 9.00

Tarkasteluajanjakson (1.2.2019—31.7.2019) luvut ovat tilintarkastamattomia.

Helmikuu 2019 — heinäkuu 2019 lyhyesti

Nykymuotoisesta Viafin Service -konsernista ei ole vertailukelpoisia lukuja vertailukaudelta, sillä Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

  • Liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (13,8).
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1 528 tuhatta euroa (1 101).
  • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi 1 304 tuhanteen euroon (944) ollen 6,0 prosenttia (6,9 prosenttia) liikevaihdosta.
  • Kauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 1 136 tuhatta euroa (623).
  • Yrityskauppa Gasum Tekniikka Oy:stä (nykyisestä Viafin GAS Oy:stä) astui voimaan 28.2.2019.
  • Nykyinen tilikausi pidennettiin päättyväksi 31.12.2019 (17 kuukautta), jonka jälkeen yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
  • Hallitus päätti konsernin valituille avainhenkilöille suunnatusta uudesta neljän vuoden pituisesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä.
  • Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 293 (180).
  • Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa (31.7.2019) oli 3 628 795 kpl.

Avainluvut

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019 6 kk Viafin Process Piping 2—7/2018¹⁾ 6 kk Viafin Service 8/2018—7/2019 12kk Viafin Process Piping 8/2017—7/2018 2⁾   12 kk
Liikevaihto 21 728  13 778  32 761 27 673 
Käyttökate (EBITDA) 1 528  1 101  2 388 1 872 
% liikevaihdosta 7,0 %  8,0 %  7,3 % 6,8 % 
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 1 528 1 101
2 412
1 872 
% liikevaihdosta 7,0 % 8,0 % 7,4 % 6,8 % 
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 304 944 
2 002
1 567 
% liikevaihdosta 6,0 % 6,9 % 6,1 % 5,7 % 
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 1 304  944 
 2 026
1 567 
% liikevaihdosta 6,0 %  6,9 %  6,2 % 5,7 % 
Liikevoitto (EBIT) 935  944  1 305 1 567 
% liikevaihdosta 4,3 %  6,9 %  4,0 % 5,7 % 
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 935 944
1 325
1 567 
% liikevaihdosta 4,3 % 6,9 % 4,1 % 5,7 % 
Katsauskauden tulos 767 623 -23 1 201 
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136  623 
673
1 201 
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 623
 1 716
1 201 
        
Omavaraisuusaste % 65,6 %  21,3 %  65,6 % 21,3 % 
Osakekohtainen tulos, eur 0,21 
-0,01
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,21
0,28
Oik. osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,31
0,47
Taseen loppusumma 29 377  7 905  29 377 7 905 
Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä. 1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.2.2018—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.2.2019—31.7.2019 lukujen kanssa. 2) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.7.2019 lukujen kanssa.

Vt. toimitusjohtaja Marko Sipola kommentoi H2:n kehitystä: Vahva tulos haastavassa markkinatilanteessa

Yhtiön tilikauden toisen puolivuotiskauden merkittävin tapahtuma on ollut 28.2.2019 voimaan astunut yrityskauppa, jossa Viafin Service Oyj osti Gasum Tekniikka Oy:n (nykyisen Viafin GAS Oy:n) osake-enemmistön. Hankitun yhtiön integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja 100 päivän haltuunottovaihe on päättynyt. Olemme tyytyväisiä integraation etenemiseen ja nyt pääsemme varsinaiseen strategiseen kehitystyöhon Viafin GASin suhteen yhdessä sen sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa.

Kevään ja kesän aikana tehtyjen sopimusten liikevaihto painottuu vahvasti loppuvuodelle asiakkaiden tarpeiden johdosta, minkä seurauksena vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys on ollut toisella katsauskaudella edelleen maltillista aiemman katsauskauden tavoin. Markkinatilanne parani kuitenkin selkeästi katsauskauden loppupuolella ja liiketoiminta oli kesäkuukausina jo normaalilla tasolla. Katsauskauden liikevaihdon kehittymiseen emme voi silti olla vielä tyytyväisiä, vaikka yhtiön liikevaihto kasvoikin 57,7 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Tämä kasvu johtui pääosin Viafin GASin ostosta. Näemme kuitenkin, että seuraavat viisi kuukautta tulevat olemaan liikevaihdollisesti erittäin vahvoja johtuen joidenkin sopimusten täytäntöönpanon siirtymisestä syksyyn sekä syksyn kunnossapitoseisakkien ajoittumisesta syys-lokakuulle. Tämän seurauksena jo aiemmin kerrotun mukaisesti projektiliiketoiminnan osuus palautuu normaalille tasolle (noin 25 prosenttia liikevaihdosta) kahdentoista kuukauden ajanjaksolle laskettuna.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhtiön tulos pysyi hyvällä tasolla. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli koko kahdentoista kuukauden ajanjaksolla hyvällä tasolla huolimatta suhteellisen alhaisesta liikevaihdosta sekä ensimmäisellä että toisella puolivuotiskaudella. Toisella puolivuotiskaudella liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA, 1 304 tuhatta euroa, ollen 6,0 prosenttia liikevaihdosta) kasvoi 38,1 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 1 136 tuhatta euroa, jossa oli myös kasvua 82,5 prosenttia. Kauden tulos osoittaa selkeästi toimintamallimme tehokkuuden ja ketteryyden koko vuoden jatkuneessa suhteellisen haastavassa markkinatilanteessa.

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella erittäin vahva. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 31.7.2019 olivat yli 11 miljoonaa euroa. Huolimatta Viafin GASin yrityskaupan toteuttamisesta yhtiön kassavarat pysyivät samalla tasolla 31.1.2019 tilanteeseen nähden. Tämä antaa meille erittäin hyvän lähtökohdan strategisten jatkoaskeleiden ottamiseen.

Toisen puolivuotiskauden tapahtumat sekä tulevan viiden kuukauden näkymät osoittavat vahvasti sen, että olemme hyvässä vauhdissa kohti strategisia tavoitteitamme. Tavoitteenamme on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa sekä orgaanisen kasvun, että yritysostojen kautta. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä ylläpitää keskimäärin noin 5–7 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). Edelleenkin näihin tavoitteisiin on toki vielä matkaa, mutta jatkuva työ niitä kohti etenee systemaattisesti yhdessä erittäin sitoutuneen henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Uuden toimitusjohtajanimityksen myötä vahvistamme entisestään yhtiön kokemusta ja osaamista teollisuuden kunnossapidon ja palveluliiketoiminnan osalta. Mika Riekkolan nimityksen myötä samalla varmistamme, että meillä on riittävästi resursseja nykyisten liiketoimintojemme ja palvelujemme kehittämiseen sekä ostettavien yhtiöiden integroimiseen. Omalta osaltani jatkan yritysostojen sekä yhtiön muiden strategisten hankkeiden parissa hallituksesta käsin. Olen erittäin tyytyväinen, että löysimme uudeksi toimitusjohtajaksi kokeneen toimialan ammattilaisen ja uskon, että yhdessä uuden toimitusjohtajan ja muun henkilöstön kanssa jatkamme entistä vauhdikkaammin kohti strategisia tavoitteitamme.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden 10.9.2019 klo. 10.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tekniikantie 14, 02150 Espoo).

Lisätietoja 

Vt. toimitusjohtaja

Marko Sipola

Puhelin: +358 50 371 4663

Sähköposti: marko.sipola@viafin.fi 

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on viisitoista alueellista palveluyksikköä kahdellatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 300 henkilöä.

www.viafinservice.fi