Viafin Service Oyj: Viafin Service Oyj:n puolivuosikatsaus 1.8.2018–31.1.2019

Report this content

Viafin Service Oyj:n kannattavuus parani vertailuajankohtaan nähden liikevaihdon laskusta huolimatta

Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 12.3.2019 kello 9.00

Tarkasteluajanjakson (1.8.2018—31.1.2019) luvut ovat tilintarkastamattomia.

Elokuu 2018 — tammikuu 2019 lyhyesti:

Nykymuotoisesta Viafin Service -konsernista ei ole vertailukelpoisia lukuja ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta, sillä Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

  • Liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (13,9).
  • Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 884 tuhatta euroa (771).
  • Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi 722 tuhanteen euroon (623) ollen 6,5 prosenttia (4,5 prosenttia) liikevaihdosta.
  • Kertaluonteisilla erillä oikaistu kauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 579 tuhatta euroa (573).
  • Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 182 (179).
  • Viafin Service Oyj listautui First North Finland -markkinapaikalle marraskuussa 2018.
  • Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa (31.1.2019) oli 3 628 795 kpl.

Avainluvut

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019 6kk Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾ 6kk Viafin Process Piping 8/2017—7/20182⁾ 12kk
Liikevaihto 11 033  13 895  27 673 
Käyttökate (EBITDA) 860  771  1 872 
% liikevaihdosta 7,8 %  5,6 %  6,8 % 
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 884 771 1 872
% liikevaihdosta 8,0 % 5,6 % 6,8 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 698 623 1 567
% liikevaihdosta 6,3 % 4,5 % 5,7 %
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 722 623  1 567 
% liikevaihdosta 6,5 %  4,5 %  5,7 % 
Liikevoitto (EBIT) 370  623  1 567 
% liikevaihdosta 3,4 %  4,5 %  5,7 % 
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 394 623 1 567
% liikevaihdosta 3,6 % 4,5 % 5,7 %
Katsauskauden tulos -790 573 1 201
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja -463  573  1 201 
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 579 573 1 201
        
Omavaraisuusaste % 80,3 %  13,2 %  21,3 % 
Osakekohtainen tulos, eur -0,22 
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,07
Taseen loppusumma 21 365  5 469  7 905 

Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.1.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.

2) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.

Vt. toimitusjohtaja Marko Sipola kommentoi H1:n kehitystä:

Yhtiön tilikauden alkupuoliskoon on mahtunut muutamia merkittäviä tapahtumia. Merkittävimmät niistä olivat tietenkin listautuminen First North -markkinapaikalle marraskuussa 2018 sekä toisaalta yhtiön päätös tammikuussa 2019 ostaa osake-enemmistö Gasum Tekniikka Oy:stä. Tämä 28.2.2019 toteutunut yrityskauppa viekin yhtiön strategiaa selkeästi eteenpäin ja kasvattaa kunnossapitoliiketoiminnan osuutta yhtiön liikevaihdosta merkittävästi nykyisestä.

Varsinaisen perusliiketoiminnan osalta ensimmäisen katsauskauden liikevaihdon kehitys ei ollut yhtä positiivinen. Liikevaihtomme laski vertailuajanjaksosta, erityisesti projektiliiketoiminnassa, mikä johtui pääasiassa heikosta markkinatilanteesta projekteissa alkutalven aikana sekä yhtiön omasta selektiivisyydestä projektien tarjousvaiheessa. Projektiliiketoiminnan osuus onkin pienentynyt yhtiön liikevaihdosta viimeisen puolen vuoden aikana merkittävästi, mutta odotamme sen jatkossa palautuvan normaalille (noin 25 prosenttia liikevaihdosta) tasolle. Liikevaihdon laskuun vaikutti vähäisemmässä määrin myös kunnossapito- ja alueliiketoiminnan puolella syksyllä asiakkaiden seisakkien aikaan toteutuneet työtaistelutoimet sekä työntekijäliittojen asettamat ylityökiellot. 

Yhtiön tuloksen kehittymiseen sen sijaan olemme tyytyväisiä. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi, ja yhtiön suhteellinen kannattavuus oli historiallisesti katsoen hyvällä tasolla. Yhtiön oikaistu käyttökate (ennen listautumiskuluja) kasvoi 884 tuhanteen euroon, samoin raportoimamme oikaistu EBITA (ennen listautumiskuluja) kasvoi 722 tuhanteen euroon.  Liiketoiminnan katsauskauden tulos oli negatiivinen (-790 tuhatta euroa), johtuen pääasiassa n. 1,0 miljoonan euron kertaluonteisista listautumiskuluista. Kertaerillä oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 579 tuhatta euroa.

Yhtiön historian kannalta First North -listautuminen oli luonnollisesti katsauskauden suurin yksittäinen tapahtuma. Listautumishanke sitoi yhtiön kehityspuolen resursseja merkittävästi koko kalenterivuoden ajan alkaen listautumisen valmisteluista sen toteutumiseen saakka. Marraskuussa 2018 järjestetty anti ylimerkittiin sijoitusmarkkinan epävarmuudesta huolimatta ja listautuminen onnistui suunnitelmien mukaisesti. Tämän seurauksena yhtiön strategian toteuttamiseen saatiin lisää taloudellisia resursseja sekä osake, jota voidaan käyttää tarvittaessa vaihdon välineenä mahdollisesti jatkossa toteutettavissa yrityskaupoissa tai henkilöstön sitouttamisjärjestelyissä. Olemme lisäksi tyytyväisiä siihen, että yhtiölle saatiin tasapainoinen omistajarakenne.

Toinen merkittävä askel katsauskaudella oli yhtiön päätös ostaa Gasum Tekniikka Oy. Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhtiön ensimmäisessä yrityskaupassa listautumisen jälkeen päästiin näin nopeasti eteenpäin. Gasum Tekniikan kauppa allekirjoitettiin 17.1.2019 tiedottamamme mukaisesti. Uskomme, että Gasum Tekniikan osaaminen kaasulaitteiden huollossa ja kunnossapidossa on ylivoimaista Suomessa. Gasum Tekniikan johto ja henkilöstö omistavat kaupan jälkeen 30 prosenttia ostetusta yhtiöstä, ja ovat näin sitoutuneet sen kehittämiseen pitkäjänteisesti yhdessä Viafin Servicen kanssa. Tulemme myös jatkossa suosimaan omistuksen kautta toteutettavia palkitsemisjärjestelmiä sekä olemassa olevissa yhtiössä että mahdollisissa ostokohteissa. Näin voimme yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa kehittää liiketoimintojamme kohti strategisia tavoitteitamme.

Ensimmäisen puolen vuoden tapahtumat osoittavat liikevaihdon tilapäisestä laskusta huolimatta, että olemme vahvasti matkalla kohti strategisia tavoitteitamme. Tavoitteenamme on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä ylläpitää keskimäärin noin 5–7 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Näihin tavoitteisiin meillä on toki vielä matkaa, mutta jatkuva työ niitä kohti etenee systemaattisesti yhdessä erittäin sitoutuneen henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Gasum Tekniikan oston toteutumisen myötä haluamme varmistaa ostetun yrityksen integraation sekä koko Viafin Servicen strategian toteutuksen etenevän myös jatkossa suunnitelmiemme mukaisesti. Tämän vuoksi tulemme muokkaamaan myös konsernin johtamisrakennetta vastaamaan näitä asettamiamme strategisia tavoitteita. Samalla haluamme varmistaa, että meillä on riittävästi resursseja nykyisten liiketoimintojemme ja palvelujemme kehittämiseen sekä ostettavien yhtiöiden integroimiseen. Osana tätä matkaa kohti tavoitteitamme olemme käynnistäneet uuden toimitusjohtajan haun Viafin Service Oyj:lle.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden 12.3.2019 klo. 10.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tekniikantie 14, 02150 Espoo).

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja

Marko Sipola

Puhelin: +358 50 371 4663

Sähköposti: marko.sipola@viafin.fi 

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098


Viafin Service Oyj lyhyesti:

Viafin Service Oyj on suomalainen teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VIAFIN.

www.viafinservice.fi