VIAFIN SERVICE OYJ KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN JA AIKOO HAKEA OSAKKEENSA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE

VIAFIN SERVICE OYJ | Lehdistötiedote 26.10.2018 kello 8:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Viafin Service Oyj (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) tiedotti 5.10.2018 suunnittelevansa listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt alustavasti laskea liikkeeseen enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”) ja valtuuttaa Yhtiön johdon jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle osakkeiden listaamiseksi First Northiin.

Viafin Service lyhyesti:

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, joka tarjoaa asiakkailleen huolto- ja kunnossapitopalveluita kattavan alueellisen toimintaverkostonsa avulla. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea, ja sillä oli viimeksi päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.

Osakeanti lyhyesti:

 • Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 10,0 miljoonaan euroon olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erä (määritelty jäljempänä) merkitään kokonaisuudessaan. Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta Osakeannissa. Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Antiosakkeiden määrää enintään 571 429:lla Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”).
 • Osakeanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön, sen emoyhtiön Viafin Oy:n ja niiden tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä Yhtiön ja Yhtiön emoyhtiön hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”).
 •  Instituutioannissa ja Yleisöannissa tarjottavan Antiosakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 7,00 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 6,30 euroa Antiosakkeelta.
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 607 143 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 178 571 Antiosaketta. Instituutioannissa ja Yleisöannissa Antiosakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Antiosakkeiden enimmäismäärä on 79 365 osaketta.
  •  Antiosakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Osakeannissa osakkeiden määrä voi kasvaa 3 628 795 osakkeeseen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään kokonaisuudessaan, mikä vastaa nykyisille osakkeenomistajille noin 39,6 prosentin laimentumista.
  •  Merkintähinnan mukainen Yhtiön markkina-arvo Osakeannin jälkeen on noin 25,4 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita ja että Lisäosake-erä toteutuu täysimääräisesti.
  •  Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy Yhtiön osakkeita Osakeannissa.
  •  Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellussa Osakeannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
 • Viafin Oy omistaa Yhtiöstä Esitteen päivämääränä (26.10.2018) noin 95 prosenttia, ja olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Viafin Oy ei merkitse lisää osakkeita Osakeannissa ja Lisäosake-erä merkitään kokonaisuudessaan, noin 57 prosenttia Osakeannin jälkeen.
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Dividend House Nordic Small Cap -rahasto ja Viafin Oy yhdessä Viafin Servicen nykyisten osakkeenomistajien Viafin Oy:n ja VPP Management Oy:n omistajista ja lähipiiristä sekä Yhtiön johdon ja hallituksen jäsenistä koostuvan sijoittajaryhmän kanssa (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Antiosakkeiden merkitsemisestä Instituutioannissa tietyin ehdoin ja edellytyksin.

Hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola:

”Kasvustrategiamme mukaisesti tavoitteenamme on kiihdyttää kannattavaa kasvuamme edelleen. Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä. First North ‑listautuminen olisi merkittävä askel kasvustrategiamme toteuttamisessa. Se mahdollistaisi pääomien keräämisen yritysostoja varten ja osakkeen tehokkaamman käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Me Viafin Servicen nykyiset omistajat olemme sitoutuneita yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja siksi sijoitamme lisää suunnitellussa annissa yhdessä muiden ankkurisijoittajien kanssa.”

Toimitusjohtaja Tuomas Tuomela:

”Viafin Servicellä on tärkeä tehtävä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamisessa. Toimimme asiakkaidemme luotettavana kumppanina ja näkemyksemme mukaan olemme liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistuneista yhtiöistä, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja. Asiakaskuntamme on laaja ja hajautunut, mikä tukee kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoimintamme riskejä. Joustava liiketoimintamallimme mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin. Pyrimme laajentamaan palveluvalikoimaamme myös yritysostojen avulla ja arvioimme tulevaisuudessa toimivamme markkinoilla, joiden koko on noin kaksi miljardia euroa.”

Osakeannin tausta ja syyt

Osakeannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön Listautumiselle First Northiin ja mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen. Yhtiö odottaa, että mahdollinen Listautuminen First Northiin avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan, luo osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Niin ikään Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että instituutioiden keskuudessa. Yhtiön osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin maksuvälineenä yrityskaupoissa. Osakeannin tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa Yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön sitouttamisessa kannustinjärjestelmien avulla.

Listautuminen ja listalleottoesitteen julkaiseminen

Ennen Osakeantia ja Listautumista Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.11.2018.

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan listalleottoesitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän tänään. Esite on saatavilla hyväksymisen jälkeen sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.viafinservice.fi/IPO, Alexander Corporate Finance Oy:n (”Pääjärjestäjä”) verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/viafinservice ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/viafinservice 26.10.2018 alkaen. Esite on lisäksi saatavilla painettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Tekniikantie 12, 02150 Espoo, Pääjärjestäjän toimipisteestä osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki arviolta 29.10.2018 alkaen.

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla Esitteen hyväksymisen jälkeen verkkosivuilla osoitteissa www.viafinservice.fi/IPO, www.alexander.fi/viafinservice ja www.nordnet.fi/viafinservice.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkaa 29.10.2018 klo 9:30
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.11.2018 klo 16:30
Merkintäaika päättyy (arviolta) 9.11.2018 klo 16:30
Osakeannin tulos tiedotetaan (arviolta) 12.11.2018
Antiosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arviolta) 16.11.2018
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta) 16.11.2018
Kaupankäynti Antiosakkeilla First Northissa alkaa (arviolta) 20.11.2018

Lisätietoja:

Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 371 4663

Tuomas Tuomela, toimitusjohtaja, puh. +358 40 090 7441

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Viafin Servicen suurimman tytäryhtiön Viafin Process Piping -konsernin tilintarkastettu liikevaihto 31.7.2018 päättyneeltä tilikaudelta oli 27,7 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,9 miljoonaa euroa (6,8 % liikevaihdosta). Koska nykymuotoinen Viafin Service -konserni muodostui vasta 16.7.2018, Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017–31.7.2018. Yhtiön tilintarkastettu liikevaihto tilikaudelta 14.7.2017–31.7.2018 on 0 euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,0 euroa. Yhtiön pro forma -liikevaihto 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella oli 31,2 miljoonaa euroa ja pro forma -käyttökate (EBITDA) 2,3 miljoonaa euroa (7,4 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 52,5 %. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä.

www.viafinservice.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tilaa