Mika Yletyinen Stonesoftin Euroopan myynnistä ja globaaleista kumppanuuksista vastaavaksi johtajaksi

Helsinki – 6.8.2012 - Mika Yletyinen on nimitetty Stonesoftin Euroopan myynnistä sekä globaaleista kumppanuuksista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Yletyinen vastaa yhtiön myynnistä ja markkinoinnista Euroopan alueella sekä kanavamyynnistä maailmanlaajuisesti. Hän raportoi Stonesoftin operatiiviselle johtajalle Juha Kivikoskelle.

Mika Yletyinen siirtyy Stonesoftin palvelukseen Tieto Oyj:stä, jossa hän on toiminut globaaleista strategisista asiakkuuksista sekä Connected Devices -myynnistä vastaavana johtajana. Ennen siirtymistään Tieto Oyj:n palvelukseen vuonna 2009 Yletyinen työskenteli useissa myynti- ja markkinointitehtävissä Nokia Siemens Networksissä ja Nokia Networksissä Aasiassa ja Euroopassa vuosina 1992–2008.

Yletyinen tuo Stonesoftiin 20 vuoden kokemuksen kansainvälisen strategisen tason liiketoiminnan johtamisesta sekä tietoliikenne-, IT-palvelu- ja konsultointimyynnistä muun muassa rahoitus- ja teollisuussektoreille. Hänellä on vankka osaaminen B2B-markkinoinnista sekä ratkaisumyynnistä suuryrityksille johtotasolla.

"Stonesoftin tuotteet ovat maailman huippuluokkaa, meillä on ainutlaatuinen asema verkon tietoturvan alueella globaalisti sekä kunnianhimoiset kasvutavoitteet. Mika Yletyinen vahvistaa entisestään myyntitiimiämme. Hänen vahva kansainvälinen taustansa sekä johtotason asiakaskontaktinsa ovat meille merkittävä etu tulevaisuuden kasvun kannalta”, toteaa Stonesoftin operatiivinen johtaja Juha Kivikoski.

”Tietoturva on äärimmäisen kiinnostava ja haastava osa IT-toimialaa, ja olen vakuuttunut, että sen merkitys kasvaa lähivuosina entisestään. Maailmasta on tulossa yhä digitalisoituneempi ja yritystietojen lisäksi myös ihmisten henkilökohtaiset tiedot ovat siirtymässä pilveen. Viimeaikaisten tietomurtojen määrä on hälyttävä. Monet organisaatiot ovat vasta heräämässä siihen, ettei kukaan voi jättää tietoturvaa huomiotta. Kun yleinen tietoturvatietoisuus ja -ymmärrys lisääntyvät, myös tehokkaiden tietoturvaratkaisujen tarve kasvaa räjähdysmäisesti. Stonesoftilla on oikeat tuotteet ja lähestymistapa, ja osoituksena innovaatiokyvystään se on ottanut haltuunsa edelläkävijän aseman kehittyneiden evaasiotekniikoiden saralla”, toteaa Yletyinen.

Lisätietoja:

Juha Kivikoski
Operatiivinen johtaja
Stonesoft

Puh. +358 40 5180 999

Sähköposti: juha.kivikoski(AT)stonesoft.com

Mika Yletyinen
Johtaja, Euroopan myynti ja ja globaalit kumppanuudet
Stonesoft
Puh. +358 400 452 870
Sähköposti: mika.yletyinen(AT)stonesoft.com

Stonesoft Oyj

Stonesoft Oyj (NASDAQ OMX: SFT1V) toimittaa ohjelmistopohjaisia ja asiakaslähtöisiä tietoturvaratkaisuja, jotka tehostavat verkon tietoturvan hallintaa sekä varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiö tunnetaan myös pitkäaikaisesta tutkimustyöstään kehittyneiden evaasiotekniikoiden (Advanced Evasion Techniques) parissa.

Stonesoftin tuotetarjonta sisältää alan ensimmäisen muunneltavan Security Engine -tietoturvaratkaisun, tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmät sekä palomuuri- ja SSL VPN -ratkaisut. Kaikkia näitä voidaan hallita keskitetysti Stonesoft Management Center -hallintatyökalun avulla.

Stonesoftin asiakkaisiin kuuluu yli 6 500 keskisuurta tai suurta yritystä ympäri maailmaa. Yhtiöllä on alan korkein asiakasuskollisuus ratkaisujen hallittavuuden, dynaamisuuden ja alhaisten kokonaiskustannusten ansiosta.
Stonesoft on perustettu vuonna 1990. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja Pohjois-Amerikan alueen pääkonttori Atlantassa, Georgiassa. Lisätietoa osoitteesta www.stonesoft.com.


Yrityksestä

Drumin tehtävänä on auttaa asiakasta keskittymään viestinnässään kaikkein olennaisimpaan. Vaikka keinoja ja kanavia on paljon, ovat viestinnän perusasiat edelleen kaikkein tärkeimmät. Suunnittelemme asiakkaillemme kokonaisviestintää ja toteutamme siitä itse tarvittavan osan. Tarjoamme viestinnän asiantuntemusta ja toteutusvoimaa: strategista suunnittelua ja sparrausta, viestintäkampanjoita, mediajulkisuutta, asiakasviestintää, verkkoviestintää & sosiaalista mediaa, viestintävalmennusta ja tarvittaessa myös mainonnallisia toimenpiteitä.