Digitalisaatio hivuttautuu yritysten osto- ja rahoitustoimintoihin

OpusCapitan tukema Procurecon Europe 2017 –selvitys kartoitti automatisoitujen hankintaprosessien käyttöönottoa eurooppalaisissa yrityksissä.

Digitalisaatio ja automatisointi mullistaa tulevaisuudessa myös eurooppalaisten yritysten hankintatoimintoja. Lähes puolet (47%) OpusCapitan tukemaan ProcureCon Europe 2017 –selvitykseen osallistuneista hankintajohtajista kertoi automatisoitujen hankintaprosessien käyttöönoton olevan heidän organisaationsa keskeisimpiä hankkeita tällä hetkellä. Suunnitelmissa hankintaprosessien automatisointi oli lähes yhtä monessa (48%).

Selvityksessä kävi lisäksi ilmi, että yritysten hankintajohdossa odotetaan tekoälysovellusten ja muuta uutta teknologiaa sisältävien ratkaisujen olevan yrityksissä käytössä viimeistään 2–3 vuoden kuluessa. Toimintojen digitalisoituminen mahdollistaa myös aiempaa tiiviimmän yhteistyön hankinta- ja rahoitustoimintojen välillä.

"Hankinta- ja rahoitusosastojen tiivistyvä yhteistyö on yritysten oman kilpailukyvyn kannalta erittäin hyvä kehityssuunta. Toimintojen digitalisointi ja automatisointi edesauttaa läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä organisaatioissa. Uudenlaisiin ohjelmisto- ja palveluratkaisuihin saadaan yhdistymään eri prosesseja tarjouspyynnöistä, kilpailutuksesta, alihankkijoiden hankinnasta, osto- ja maksutoimista, laskutuksesta, ja jopa matkakulujen ja käyttöpääoman hallinnasta aina toimitusketjun rahoitusvaihtoehtoihin”, kertoo OpusCapitan toimitusjohtaja Patrik Sallner.


Yhteistyö ja verkostoituminen kasvussa

ProcureCon Europe 2017 –selvityksessä ilmeni myös hankinta-ammattilaisten kiinnostus rahoitussaatavia ja -malleja kohtaan. Lähes 70% vastaajista arvosti toimitusketjun rahoitusta hankintojen tukena. Näistä vastanneista kolmannes kertoi saavansa rahoitusta pankkien sijaan asiakasohjelmista.

"Suurten ostajaorganisaatioiden tarjoamien toimitusketjujen rahoitusohjelmien yleistyminen liittyy suoraan yritysten välisen liiketoiminnan laajempaan mullistukseen. Ostajat ja alihankkijat, kuten kaikki tuotantoketjun muutkin toimijat, hyötyvät uudenlaisesta mahdollisuudesta integroitua ja tehdä läheistä yhteistyötä. Me OpusCapitalla autamme yrityksiä hyötymään myymiseen, ostamiseen ja maksamiseen liittyvistä uusista ratkaisuista ja tiivistämään tähän liittyvää yhteistyötä niin organisaation sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden kanssa", sanoo Patrik Sallner.

OpusCapitan sponsoroimassa ProcureCon Europe 2017 -vertailututkimuksessa haastateltiin sataa eurooppalaisten suuryritysten hankintajohtajaa ja muita ylemmän tason hankinta-ammattilaista. Tutkimus on ladattavissa osoitteesta:

http://pages.opuscapita.com/procure-con2017.html 


Lisätietoja:

Karoliina Haikonen
Viestintäjohtaja, OpusCapita
+358 44 3455 554
karoliina.haikonen@opuscapita.com


OpusCapita auttaa organisaatioita myymään, ostamaan ja maksamaan tehokkaammin tarjoamalla laajennettuja hankinnasta maksuun ja tilauksesta kassaan -ratkaisuja. Käsittelemme vuosittain yli 8000 asiakkaan 600 miljoonaa transaktiota yli 100 maassa. OpusCapitan globaalissa ekosysteemissä ostajat, toimittajat, pankit ja muut osapuolet voivat verkottua, toimia ja kasvaa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa siirrämme osto-, hankinta- ja talousprosessit digiaikaan. Vuonna 2016 OpusCapitan liikevaihto oli 240 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2000. Vuonna 1984 perustetun OpusCapitan pääkonttori on Helsingissä ja se on Posti Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Lisätietoja on osoitteessa: www.opuscapita.com