Maksamattomat laskut stressaavat suomalaisyrityksiä

– Uusi pohjoismainen tutkimus osoittaa, että joka neljäs suomalaisyritys saa maksunsa myöhässä


Pohjoismaiden johtaviin finanssiteknologiayrityksiin kuuluvan OpusCapitan teettämään tutkimukseen osallistui viisisataa talousjohtajaa ja päättäjää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. OpusCapita on tarkastellut lähemmin maksuviiveisiin liittyviä syitä sekä tapoja, miten yritykset hoitavat laskutus-, maksumuistutus- ja perintärutiininsa. Suomessa joka neljäs yritys kokee maksuviivästysten aiheuttavan säännöllisesti haittaa. 

Tutkimus osoittaa, että osa yrityksistä vaalii hyvää asiakassuhdetta jopa luottotappioiden uhalla. Yli 30 prosenttia vastaajista kertoo pidättäytyvänsä perintätoimista, vaikka uskoisivat myöhästyneen maksun aiheuttavan kassavirran heikentymisen ja pahimmassa tapauksessa luottotappioiden kasvun. Kolmessa neljästä tapauksesta, jossa yritys altistaa itsensä potentiaaliselle luottotappiolle, perusteena on pelko asiakassuhteiden vahingoittumisesta.

Enemmistö vastaajista (58 prosenttia) uskoo mahdollisen perintäprosessin voivan vahingoittaa asiakassuhdetta, ja lähes puolet heistä (44 prosenttia) pelkää sen voivan johtaa konfliktiin asiakkaan kanssa.

– Hyvän asiakassuhteen säilyttäminen on luonnollisesti erittäin tärkeää. Mutta meidän pitää uskaltaa kysyä itseltämme, onko kohtuullista sitoa pääomia sekä hyväksyä mahdollinen luottotappioriski asiakassuhteen vahingoittamisen pelossa. Harva meistä suostuu olemaan se henkilö, joka aina maksaa kaveriporukan ravintolalaskun toivoen kavereiden maksavan kiltisti osuutensa myöhemmin. Yleensä porukassa on aina vähintään se yksi, jota pitää muistuttaa. Hyvässä hengessä tehdyt muistutukset eivät vaaranna kaverisuhteita, toteaa OpusCapitalla perintäliiketoiminnasta vastaava johtaja Raine Westerholm.

– Johdonmukaiset laskutus-, muistutus- ja perintärutiinit luovat vakiintuneet toimintatavat sekä pohjan ylläpitää hyviä liikesuhteita ja voimassa olevia sopimuksia. Tällaisessa johdonmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuvassa suhteessa esimerkiksi muistutus voidaan nähdä pikemminkin palveluksena kuin asiakassuhteen vaarantavana tekijänä, sanoo Raine Westerholm.

Tutkimuksen mukaan myöhästyneet maksut eivät lisää ainoastaan luottoriskiä ja sido pääomaa, vaan aiheuttavat yrityksissä myös stressiä ja sisäisiä konflikteja. Työntekijät kokevat yli kaksi kertaa yleisemmin huolta ja stressiä yrityksissä, joissa ei johdonmukaisesti vaadita maksamattomia laskuja maksuun verrattuna yrityksen työntekijöihin, jossa niin tehdään.

– Kaikki toimet kassankierron parantamiseksi ja luottotappioiden vähentämiseksi ovat erittäin tärkeitä. Erääntyneiden saatavien aiheuttamat hallinnolliset lisäkustannukset voidaan jossain määrin korvata maksumuistutusmaksuilla sekä viivästyskoroilla, mutta ne eivät kata kasvanutta luottotappioriskiä. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että yrityksillä, joilla on puutteelliset maksumuistutus- ja perintärutiinit on myös suurimmat haasteet periä maksumuistutusmaksuja ja viivästyskorkoja. Sen lisäksi jäljelle jää vielä kysymys siitä, miten muistutus- ja perintäprosessia koskevien epäselvien rutiinien aiheuttama stressi ja konfliktiriski ratkaistaan sisäisesti, kertoo Westerholm.

Tutkimus osoittaa, että kaksi kolmesta yrityksestä pidättäytyy tietoisesti siirtämästä maksamattomia laskuja perintään, lähetetyistä muistutuksista huolimatta. Puolet näistä tapauksista perustuu uskoon, että asiakas maksaa lopulta. Toisin sanoen yritys sivuuttaa luottotappioriskin ja samalla suostuu sitomaan pääomiaan asiakkaaseensa.

– Tutkimuksen mukaan tiukempi luotonhallintaprosessi johtaa tyytyväisempiin työtekijöihin. Yli puolet vastaajista (54 prosenttia) ovat tyytyväisiä perintä- ja laskutusrutiineihin yrityksissä, joissa on tiukat käytännöt. Vastaavasti yrityksissä, joissa luotonhallintarutiinit olivat löyhemmät, ainoastaan 30 prosenttia työntekijöistä oli tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, toteaa Raine Westerholm.


Tutkimuksesta

Tutkimuksen toteutti Kantar SIFO OpusCapitan toimeksiannosta kesäkuun ja elokuun välisenä aikana tänä vuonna. Tutkimukseen osallistui 500 talousjohtajaa sekä päättäjää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritykset hoitavat laskutus- ja perintärutiinit, myöhästyneet maksut sekä käteishallintaprosessit. 


Lisätietoja:

Sara Hokkanen, OpusCapita, viestintäpäällikkö
puh. 040 342 6261, sara.hokkanen@opuscapita.com

Raine Westerholm, OpusCapita, johtaja, perintäliiketoiminta
puh. 050 367 5170, raine.westerholm@opuscapita.com


OpusCapita

OpusCapita auttaa organisaatioita myymään, ostamaan ja maksamaan tehokkaammin tarjoamalla laajennettuja hankinnasta maksuun ja tilauksesta kassaan -ratkaisuja. Käsittelemme vuosittain yli 8000 asiakkaan 600 miljoonaa transaktiota yli 100 maassa. OpusCapitan globaalissa ekosysteemissä ostajat, toimittajat, pankit ja muut osapuolet voivat verkottua, toimia ja kasvaa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa siirrämme osto-, hankinta- ja talousprosessit digiaikaan. Vuonna 2016 OpusCapitan liikevaihto oli 240 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2000. Vuonna 1984 perustetun OpusCapitan pääkonttori on Helsingissä ja se on Posti Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Lisätietoja on osoitteessa: www.opuscapita.com

Avainsanat:

Tilaa