Byggmax kiistää saamansa kritiikin hintaselvitykseen liittyen

Suomen rakennus- ja sisustustarvikekauppa Rasi ry julkaisi eilen 1. heinäkuuta tiedotteen, jossa yhdistys sanoo Taloustutkimuksen Byggmaxille tekemän rakennustarvikkeiden hintaselvityksen olevan harhaanjohtava. Rasi ry väittää, että tutkimus ei olisi tehty oikein ja että tutkimuksessa olisi verrattu keskenään erilaatuisia tuotteita.

– On helppo kritisoida tutkimusta, jossa oma yritys tai omat jäsenyritykset on todettu kalliiksi. Selvityksen tavoitteena on kertoa kuluttajille hintaeroista ja siitä, että hintavertailu kannattaa. Mikäli selvityksessä on kilpailijoidemme mielestä virheellistä tietoa, toivomme, että he ovat suoraan yhteydessä joko Byggmaxiin tai Taloustutkimukseen, jotta voimme antaa heille lisätietoja, Byggmaxin maajohtaja Aleksi Virkkunen sanoo.

Byggmax ja Taloustutkimus pitävät hintaselvitykseen kohdistuneita syytöksiä kohtuuttomina ja haluavat selventää Rasi ry:n julkisuuteen antamia tietoja seuraavasti:

Rasi ry: "Hintaselvitys ei ole tehty oikein."

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kuuden neliömetrin pihasaunan rakentamiseen tarvittavien rakennustuotteiden hintoja. Selvityksen pohjana käytetyn pihasaunan piirustukset ja materiaalilistan laati ulkopuolinen rakennusmestari. Materiaalilistassa oli tarkat tiedot tarvittavien tuotteiden menekistä ja laatuvaatimuksista.

Rakennustarvikkeiden hintatietoja kerättiin viideltä suurelta paikkakunnalta: Jyväkylästä, Oulusta, Tampereelta ja Turusta sekä pääkaupunkiseudulta. Hinnat kerättiin ensisijaisesti hyllystä tarkkaan sovituista tuotteista, jotka tarvitaan kuuden neliömetrin kokoisen pihasaunan rakentamiseen. Hintatietoja keräsi viisi Taloustutkimuksen kenttätyöhenkilöä, jotka olivat saaneet materiaalikoulutuksen. Kenttätyö myymälöissä tehtiin 8.–16.5. välisenä aikana, ja tuote- ja hintatarkistukset tehtiin viikoilla 21–23.

Hintatutkimuksen kaikki vaiheet on toteutettu Taloustutkimuksen laatustandardien ja markkinatutkimusalan käytäntöjen mukaisesti.

Rasi ry: "Hintaselvityksessä on verrattu eri laatuisia tuotteita keskenään."

Viime vuonna saadun kritiikin jälkeen hintaselvityksessä oltiin tänä vuonna erityisen tarkkoja tuotteiden vertailtavuudessa ja vertailtavuus varmistettiin useaan otteeseen. Ulkopuolisen rakennusmestarin Taloustutkimukselle laatimassa materiaalilistassa oli selvästi kerrottu tarvittavien rakennustarvikkeiden määrä ja laatuvaatimukset.

 • Rasi ry: "Puutavaran hintaan vaikuttavaa laatua ja lujuusluokkaa ei mainita"
  Kaikissa kohteissa on tarkistettu samaa lujuusluokkaa olevaa mitallistettu puutavara (C24 tai T2).
 • Rasi ry: "Kyllästetyn puutavaran hintaan vaikuttavaa kyllästysluokkaa ei mainita"
  Kaikissa kohteissa on tarkistettu käyttökohteen mukainen puutavara. Painekyllästetyssä puussa kyllästysluokka oli NTR A/B.
 • Rasi ry: "Terassilaudan osalta hintaan vaikuttavaa täysi-/vajaasärmäisyyttä ei mainita"
  Kaikissa kohteissa on tarkistettu täyssärmäinen terassilauta.
 • Rasi ry: "Talouspaneelin osalta hinta- ja vertailtavuustiedot vaikuttavat virheellisiltä (talouspaneeli vs. valkoinen kuusipaneeli)"
  Kaikissa kohteissa on tarkistettu edullisin mahdollinen saunasuojattu paneeli.
 • Rasi ry: "Laudelaudan osalta ei ole mainintaa edes siitä, mistä puulajista on kyse"
  Kaikissa kohteissa on tarkistettu kuusesta tehty laudelauta.
 • Rasi ry: "Valittu eri pakkauskokoja ja laskettu tuotteelle kappalehinta, aivan kuin pakkauksesta voisi ostaa vain osan"
  Pakkauskoot vaihtelevat myymälöittäin, jolloin on oikein laskea mukaan hintaselvitykseen hinta vain käytettävien ruuvien ja naulojen osalta. Mikäli yhdeltä toimijalta olisi laskettu mukaan esimerkiksi 750 ruuvin pakkaus ja toiselta 1 000 ruuvin pakkaus, se olisi vääristänyt vertailu tuloksia.

Rasi ry: "Tutkimuksesta on jätetty pois tärkeitä rakennustarvikkeita."

Taloustutkimuksen kartoitustyön yhteydessä selvisi, että myymälävalikoimista ei löytynyt vertailukelpoisia tuotteita ja tilaustuotteissa ei saatu myymälöistä tarkkoja hintoja ja tuotetietoja. Tästä syystä nämä tuotteet jätettiin selvityksen ulkopuolelle. Myös ulkomaalien ja puunsuojien osalta tehtiin sama päätös.

Selvitys on yleispätevämpi, kun siinä ei oteta kantaa siihen, onko pihasauna varustettu puu- tai sähkökiukaalla. Myös kiuasmalleja on joka makuun ja sen valinta on kuluttajan oma päätös.

Rasi ry: "Kilpailijat eivät tunnista rakennustarvikkeita tai niiden hintoja omikseen."

Mikäli selvityksessä on kilpailijoidemme mielestä virheellistä tietoa, toivomme, että he ovat suoraan yhteydessä Byggmaxiin tai Taloustutkimukseen, jotta voimme antaa heille lisätietoa.

Rasi ry: "Hinnat on kerätty eri liikkeistä eri aikoina."

Rakennustarvikkeiden hintoja kartoitettiin 8.–15.5. välisenä aikana ja tuote- ja hintatarkistukset tehtiin viikoilla 21–23. Yhdenkään liikkeen kohdalla hintoja ei tarkistettu vain yhtenä päivänä. Taloustutkimus ei raportoinut Byggmaxille missään vaiheessa hintakartoituksen tarkoista aikataulusta. Taloustutkimus ei näe sitä mahdollisena, että Byggmax olisi manipuloinut hintojaan siksi, että Byggmaxin liike tarkistettiin sattumanvaraisesti viimeisenä.

Rasi ry: ”Hinnat olisi voitu ottaa systemaattisesti verkkokaupoista."

Byggmax on ehdottomasti samaa mieltä siitä, että läpinäkyvä ja avoin hinnoittelu on kuluttajien edun mukaista. Kuluttajan näkökulmasta tuotteiden vertailua helpottaa myös se, että tuotteet ovat esillä hintatietoineen yritysten verkkosivuilla. Näin rautakauppa-alalla ei kuitenkaan läheskään kaikkien toimijoiden osalta ole.

Viime vuoteen verrattuna eri toimijoiden verkkosivujen sisältö on monipuolistunut, mutta nimenomaan kauppakohtaisten hintojen ja saatavuustietojen osalta on vielä paljon kehitettävää. Byggmaxissa olemme olleet edelläkävijä tässä asiassa jo vuosia ja verkkosivuillamme esitetyt hinnat ovat aina samat kuin myymälöissämme.

Lisätietoja:

Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi
p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:

Marko Perälahti, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy,
p. 010 7585 290, sähköposti: marko.peralahti@taloustutkimus.fi


Byggmax lyhyesti

Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 75 myymälää Ruotsissa, 29 Norjassa ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi

BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit