Capgemini Consulting selvitti suomalaisten suuryritysten hallitusten digiosaamista

Suuryrityksistä 57 prosentilla on hallituksessaan osaamista toimintaympäristön digitalisoitumisesta

Capgemini-konsernin globaali strategia- ja transformaatiokonsultointiyksikkö Capgemini Consulting ja tutkimuslaitos MIT Center for Digital Business julkistivat marraskuussa 2012 globaalin tutkimuksen, jonka mukaan digitaalisesti kypsimmät yhtiöt ovat 26 prosenttia kannattavampia kuin kilpailijansa. Suomessa Capgemini Consulting selvitti markkina-arvoltaan 30 suurimman Helsingin pörssiin listatun yrityksen hallitusten jäsenten kokemusta liiketoiminnan digitalisoitumisesta.*

Selvitys osoitti, että valtaosassa (57 %) tarkastelluista yrityksistä on yksi tai useampi hallitusjäsen, jolla on omakohtaista kokemusta digitalisoituneista toimialoista tai aihetta tarkastelevasta akateemisesta tutkimuksesta. Usea suomalainen suuryritys hyödyntää esimerkiksi Nokian entisten johtoryhmän jäsenien digiosaamista ja -kokemusta. Lisäksi monilla oli kokemusta telekommunikaatioalan, media-alan tai muista korkean teknologian yrityksistä. Tarkasteltujen yritysten hallitusjäsenistä vain 16 prosentilla on merkittävää omakohtaista osaamista toimintaympäristön digitalisoitumisesta.

”Tutkittujen suuryritysten hallitusten jäsenistä vain Keskon Virpi Tuunaisella on kokemusta alan akateemisesta tutkimuksesta. Tiedon hallituksen Sari Pajari puolestaan on hallitusten jäsenistä ainoa, jolla kerrotaan olevan operatiivista kokemusta tietohallinnon johtamisesta tietohallintojohtajan roolissa”, sanoo Capgemini Consultingin konsultti Hannu Kauppinen.

Selvityksessä tarkastelluista yrityksistä 43 prosentilla ei ole hallituksessaan yhtään jäsentä, jolla on operatiivisen kokemuksen kautta hankittua syvällistä ymmärrystä digitalisoituvasta toimintaympäristöstä. Näiden yritysten hallitusten kokoonpanoja hallitsevat perinteisten toimialojen johtamisessa kannuksensa hankkineet, sekä talous- ja rahoitusjohtamista tuntevat hallitusjäsenet.

Capgemini Consulting selvitti myös hallitusjäsenten iän ja digitaalisen kokemuksen välistä suhdetta. Taustalla oli kysymys Y-sukupolven, eli digitekniikan kanssa varttuneen sukupolven vaikutuksesta yritysten johtamiseen. Selvityksen mukaan toimintaympäristön digitalisoitumisesta kokemusta omaavat hallitusten jäsenet ovat paremmin edustettuja hallitusten nuoremmissa ikäryhmissä. Tämä viittaa siihen, että hallitusten digiosaaminen on parantumassa, kun digimuutoksen kokeneita johtajia eri toimialoilta on yhä enemmän käytettävissä suuryritysten hallitustyöskentelyyn.

”Suomalaisten suuryritysten olisi hyvä pohtia myös sukupolvikysymystä hallitusvalintoja tehdessään. Maailmalla tästä on jo nähty esimerkkejä. Suuryritykset, kuten esimerkiksi Walmart, Disney ja Coca-Cola, ovat rohkeasti rekrytoineet hallitukseensa perinteistä poiketen selvästi nuorempia henkilöitä, joiden johtamiskokemus on digitaalisesti kypsiltä toimialoilta”, sanoo Kauppinen.

*Tiedot suomalaisten suuryritysten hallitusjäsenten digiosaamisesta kerättiin julkisia lähteitä, kuten vuosikertomuksia ja www-sivuja, hyödyntäen.

Lisätietoja:

Leena Lahti, viestintä, Capgemini Finland Oy

P.:050 367 3304

leena.lahti@capgemini.com

Hannu Kauppinen , Managing Consultant, Capgemini Consulting

P.: 050 3633 098

hannu.kauppinen@capgemini.com

Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on yli 120 000 työntekijää, joista yli 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 40 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli 9,7 miljardia euroa.


Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki.

Capgemini Consulting

Capgemini Consulting is the global strategy and transformation consulting organization of the Capgemini Group, specializing in advising and supporting enterprises in significant transformation, from innovative strategy to execution and with an unstinting focus on results. With the new digital economy creating significant disruptions and opportunities, our global team of over 3,600 talented individuals work with leading companies and governments to master Digital Transformation, drawing on our understanding of the digital economy and our leadership in business transformation and organizational change.

Find out more at: http://www.capgemini-consulting.com/

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa