Capgeminin tutkimus: Tutut liiketoimintakäytännöt kyseenalaistettava päästörajoitusten myötä

Yrityksiin kohdistuu alati kasvavia paineita pienentää ympäristöjalanjälkeään. Siirtyminen ympäristöystävällisempään toimintatapaan edellyttää yrityksiltä muutoksia liiketoiminta-alueilla. Parhaiten pärjäävät yritykset, jotka huomioivat strategiassaan päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattavuuden pitkällä tähtäimellä, osoittaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan Capgeminin julkaisema Decarbonate Your Business -raportti.

Raportin mukaan päästöjen vähentäminen on yrityksille yksi keskeisimmistä haasteista. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa aloitetut hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat neuvottelut jatkuvat maailmanlaajuisesti. Euroopan ja USA:n säädöksen tulevat tiukentumaan entisestään ja energianhinnat nousevat. Etenkin hiilen hintaa pyritään nostamaan kysynnän kasvaessa. Kuluttajat odottavat yrityksiltä vähäpäästöisiä tuotteita, sillä ympäristökysymyksistä tulee yhä tärkeämpi ostokriteeri. Myös työntekijät odottavat yrityksiltään yhä enemmän vastuullisuutta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Capgeminin Decarbonate Your Business -raportti osoittaa, että menestymisen edellytykset ovat tulevaisuudessa yrityksillä, jotka huomioivat ympäristöstrategiassaan kannattavuusnäkökulman pitkällä aikavälillä.

Tulevaisuuden kannalta tärkeitä ovat myös sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä olla kalliita, mutta joiden avulla yritys turvaa asemansa pitkällä aikavälillä. Kannattavuusnäkökulmia analysoimalla yritys voi muodostaa itselleen strategiaansa tukevan toimintasuunnitelman, jonka toteutus ja seuranta ovat avaintekijöitä menestyksessä.

Siirtyminen aiempaa ympäristöystävällisempään toimintatapaan edellyttää yrityksiltä muutosta päätöksenteossa, sillä tutut liiketoimintakäytännöt on kyseenalaistettava hiilidioksidirajoitusten myötä.

Capgeminin Decarbonate Your Business -raportissa jaetaan muutoksia kohtaavat liiketoiminta-alueet seuraavasti:

  • Kolme operatiivista aluetta: hankintaketju (hankinta ja logistiikka), tuotantoketju (ydin- ja tukiprosessit, älykäs sähköverkko) ja liikkuvuus (työntekijät ja vierailijat, sähköllä toimivat ajoneuvot);
  • Kaksi toiminnallista aluetta: Green IT (käyttäjät, datakeskukset, sovellusten elinkaari) ja rakennukset (kiinteistöstrategia, energianhallinta, älykäs energiaverkko);
  • Kaksi strategista aluetta: tuotteet (tuotteen käyttö, portfoliostrategia) ja yritysstrategia (yritysten pitkän aikavälin valinnat);
  • Kaksi muuta: cleantech-ala (uusiutuvat energianlähteet, hiilidioksidin erotus ja varastointi, vetyvoima) ja sertifikaatit.


Raportti on saatavissa pdf-versiona osoitteesta: http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/decarbonate-your-business/

Lisätietoja:

Piia Pietilä, Capgemini Finland Oy, viestintä
Puhelin: 040 1623 805
Sähköposti: piia.pietila@capgemini.com

Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 90 000 työntekijää, joista noin 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 30 maassa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 8,3 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.


Avainsanat:

Tilaa