Csolutor siirtää Ylen taloushallinnon pilviaikaan

Kyseessä yksi laajimmista Oraclen pilvisovellusten käyttöönottoprojekteista Pohjoismaissa

Suomalainen tietojärjestelmäratkaisujen asiantuntijayritys Csolutor Oy ja Yleisradio ovat aloittaneet Ylen taloushallinnon tietojärjestelmien uudistamisen. Hankkeen myötä Ylen taloushallinto siirtyy pilviaikaan ottamalla käyttöönsä pilvipohjaiset Oracle Fusion -sovellukset ulkoiseen ja sisäiseen laskentaan sekä ostotoimintaan. Sovellukset otetaan käyttöön vaiheittain syksystä 2016 alkaen. Ylen julkisen kilpailutuksen voittanut Csolutor vastaa sovellusten käyttöönottoprojektista.

”Ylen tavoitteena on muuttaa kaikki hallinnon tietojärjestelmät pilvipohjaisiksi. Yle tavoittelee pilviratkaisulla kustannussäästöjä ja joustavuutta”, kertoo Ylen pääcontrolleri Jyrki Ukkonen. Tavoitetilassa Ylen tietohallinnon ei tarvitse jatkossa itse hallinnoida omia palvelimiaan, ja ohjelmistotoimittaja toimittaa automaattisesti sovelluksiin tulevat päivitykset.

”Ylen taloushallinnon tietojärjestelmähanke on erittäin mielenkiintoinen, sillä kyseessä on tähän mennessä yksi laajimmista Oraclen pilvisovellusten käyttöönottoprojekteista Pohjoismaissa. Organisaatiot muuttavat järjestelmiään kiihtyvällä vauhdilla pilvipohjaisiksi. Yritykset näkevät pilviteknologian edut, kuten käyttöönoton nopeuden ja vaivattomuuden, kustannusten ennakoitavuuden, käytön joustavuuden sekä säännölliset automaattiset ohjelmistopäivitykset, erittäin houkuttelevana liiketoiminnan kannalta. Tällä hetkellä kaikki toteuttamamme tietojärjestelmähankkeet hyödyntävät pilviteknologiaa”, sanoo ratkaisujohtaja Sami von Wehrt Csolutorista.    

Talousjärjestelmäuudistus on osa Ylen isompaa hankekokonaisuutta, jolla se uudistaa laajasti suunnittelujärjestelmiään ja parantaa yhtiön operatiivista ja strategista ohjattavuutta. Uudet ulkoisen ja sisäisen laskennan järjestelmät mahdollistavat tehokkuuden parantamisen talouden prosesseissa ja antavat paremmat eväät talouden suunnittelulle, päätöksenteolle ja raportoinnille. Tavoitteena on myös yhtenäistää ja selkiyttää toimintaa ja tehdä siitä läpinäkyvämpää.

Yle tulee käyttämään Oracle Fusion Financials Cloud - ja Fusion Procurement Cloud -sovelluksia ulkoiseen laskentaan kattaen pääkirjanpidon, ostoreskontran, myyntireskontran, käyttöomaisuuden, ostotoiminnan sekä varastonhallinnan. Ylen tavoitteena on tehostaa tavaroiden ja palveluiden hankintaa uusien järjestelmien avulla. Jatkossa mahdollisimman suuri osa tavara- ja palveluhankinnoista pyritään tekemään järjestelmien kautta. Tällä parannetaan hankintojen hallittavuutta sekä sopimusten ja hankintaehtojen hyödyntämistä.

Sisäistä laskentaa varten Yle ottaa käyttöönsä Oracle Planning and Budgeting Cloud -sovelluksen, jolla hallitaan budjetointi-, ennuste- ja raportointiprosesseja. Tavoitteena on tehostaa toiminnan suunnittelua ja ennustettavuutta. Samalla nykyaikaiset raportointityökalut mahdollistavat paremman tiedolla johtamisen, ja sovellusten mobiilikäyttö helpottaa talousjärjestelmän käyttöä ja virtaviivaistaa työnkulkua.

Lisätietoja:

Sami von Wehrt, Ratkaisujohtaja, Csolutor Oy

p. +358 40 5518146

s-posti. sami.wehrt@csolutor.fi

Anssi Koivuniemi, Myyntijohtaja, Csolutor Oy

p. +358 40 8439 138

s-posti. anssi.koivuniemi@csolutor.fi

Jyrki Ukkonen, Pääcontrolleri, Yle

p. 0400 708 635

s-posti. jyrki.ukkonen@yle.fi

Csolutor Oy on suomalainen vuonna 2002 perustettu liiketoimintakriittisten tietojärjestelmäratkaisujen asiantuntijatalo. Yrityksen palveluksessa on yli 30 asiantuntijaa ja liikevaihto oli vuonna 2014 4,2 miljoonaa euroa. Csolutor auttaa kasvattamaan ja tehostamaan asiakkaidensa liiketoimintaa modernien Oracle- ja Salesforce -tietojärjestelmäratkaisuiden avulla asiakkuudenhallinnan, taloushallinnon ja HCM/HR-alueilla. Asiakaskunta koostuu kansainvälisistä suuryrityksistä, pienistä start-up yrityksistä ja julkishallinnon asiakkaista.

Lisätietoa: www.csolutor.fi.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa