Globaali vakuutusyhtiö Genworth: Työttömyyden varalle otettujen maksuturvavakuutusten korvausten määrä kasvanut 45 % Suomessa vuoden 2014 aikana

Suomen valtio voisi helpottaa työttömän asemaa luopumalla maksuturvavakuutusten korvausten verotuksesta. Vaikutukset valtion menoihin vain 5 miljoonaa euroa.

Työttömyyden varalle otettujen vapaaehtoisten maksuturvavakuutusten korvausten määrä on kasvanut 45 prosenttia Suomessa vuoden 2014 aikana edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo globaali vakuutusyhtiö Genworth Financial. Kasvu on hieman hidastunut, sillä vuoden 2013 korvausten määrä kasvoi 55 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna.

Genworthin vakuutuskorvausten luvut heijastelevat Suomen työllisyystilanteen yleistä kuvaa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 elokuussa 197 000, mikä on 6 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,1 prosenttia.

“Vaikka vakuutuskorvausten määrä on kuluvana vuonna hieman hidastunut edelliseen vuoteen verrattuna, ovat korvausmäärät edelleen huolestuttavan korkeat. Näkyvissä ei ole merkkejä siitä, että korvausmäärät laskisivat lähitulevaisuudessa, sillä kansantalouttamme kasvu on hidastunut, työmarkkinat polkevat paikallaan ja nyt ne ovat saaneet seurakseen EU:n Venäjän kaupalle asettamat rajoitukset”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

Taloudellisesti epävarmoina aikoina työttömyyden varalle otetuilla vapaaehtoisilla maksuturvavakuutuksilla on tärkeä rooli hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen tukena ja aukkojen paikkaajana. Niiden avulla perheet voivat edelleen kantaa taloudelliset vastuunsa ja ylläpitää elintasoaan kohdatessaan yllättäviä talousvaikeuksia.

Vakuutuskorvausten verotuksesta luopuminen helpottaisi työttömän asemaa

Tällä hetkellä vapaaehtoisen maksuturvavakuutusten ottaja maksaa veroa saamastaan vakuutuskorvauksesta. Tukeakseen vapaaehtoisten vakuutusten roolia, hallituksen tulisi myöntää korvauksille verohelpotus, kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa on tehty. Tällä hetkellä korvauksista saatava verohyöty valtiolle on 5 miljoonaa euroa. Verotuksesta luopuminen ei vaikuttaisi merkittävästi valtion budjettiin, mutta sillä olisi suuri vaikutus työttömäksi jääneen vakuutuksen ottajan taloudelliseen tilanteeseen.

“Vapaaehtoisen maksuturvavakuutuksen verovapaa vakuutuskorvaus hyödyttäisi suoraan niitä ihmisiä, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa. Tämä myös vähentäisi painetta julkisen sektorin palveluja kohtaan sekä palkitsisi juuri niitä ihmisiä, jotka ovat itse vapaaehtoisesti varautuneet työttömyyden tai pitkäaikaissairauden varalta. Vapaaehtoiset maksuturvavakuutukset auttavat myös pankkeja ja muita rahoituslaitoksia suojautumaan luottotappioilta”, Virtaneva linjaa.

Tietoja Genworthin Lifestyle Protection -vakuutuksista

Genworthin Lifestyle Protection nimellä kulkevat vakuutusuotteet on suunniteltu auttamaan ihmisiä koko heidän elinkaaren aikana. Genworth on toiminut Suomessa vuodesta 1994 lähtien ja auttanut perheitä taloudellisten vastuiden kantamisessa. Genworthin tuotteet sisältävät:

  • Lifestyle protection -vakuutus turvaa vakuutuksenottajan henkilökohtaisen talouden työttömyyden, sairauden, onnettomuuden tai kuoleman sattuessa.
  • Lainaturvavakuutus kattaa asuntolainan, luottokorttimaksut ja muut sovitut maksut työttömyyden, sairauden, vammautumisen tai kuoleman sattuessa.

Genworth Financialin maksuturvavakuutukset liittyvät finanssituotteisiin ja ne suojaavat ja varmistavat tulossa olevat lyhennykset, joita asiakkaalla on maksettavana pankeille ja muille rahoitusyhtiöille, seuraavissa tilanteissa: työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys, pysyvä työkyvyttömyys, vakava sairaus tai sairaalahoito, sekä kuolema.

Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva@genworth.com

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä raha- ja sijoitustuotteiden sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa