IT-palveluyhtiö Solitan ja Market-Vision tutkimus: Business Intelligence -ratkaisuja ei hyödynnetä strategisella tasolla

IT-palveluyhtiö Solitan teettämän tutkimuksen mukaan organisaatiot käyttävät Business Intelligence -ratkaisuja (BI) yhä lähinnä operatiiviseen johtamiseen ja talouslukujen raportointiin. Vasta murto-osassa organisaatioista on löydetty BI:n eli liiketoimintatiedon hallinnan potentiaali johtamisen ja strategiatyön välineenä. Talousjohdolle suunnatun haastattelututkimuksen toteutti Market-Visio.

 Tutkimuksesta selviää, että organisaatiot hyödyntävät Business Intelligence -ratkaisuja ensisijaisesti raportointiin ja toteutuneiden talouslukujen seurantaan. Vain harva yritys käyttää BI-ratkaisuja ennustamiseen, optimointiin ja skenaarioiden laatimiseen, liiketoimintaprosessien kehittämiseen tai kokonaisvaltaiseen suorituskyvyn mittaamiseen.

 Suurimmat esteet BI-ratkaisun syvemmälle hyödyntämiselle ovat vastaajien mukaan resurssien niukkuus, oman tietojärjestelmäarkkitehtuurin monimutkaisuus sekä BI-strategian puute. Valtaosa tutkimukseen haastatellusta talousjohdosta on tyytyväinen BI-ratkaisunsa hyödyntämisasteeseen. 83 prosenttia vastaajista uskoi ratkaisun tuottaman tiedon tuottavan parempia päätöksiä, ja 76 prosentin mielestä BI on vastannut sille asetettuja odotuksia.

 ”Jotta BI voi palvella organisaatiota menestyksekkäästi, tulisi sen nivoutua johtamiseen syvällisesti ja monella tasolla”, sanoo johtaja Pekka Ahola Solitalta. ”BI:n strategisemmassa hyödyntämisessä on siis pohjimmiltaan kyse johtamisen murroksesta. Organisaatiot joutuvat pohtimaan miten järjestelmien tuottamaa valtavaa tietovyöryä voidaan paremmin hyödyntää ja edelleen jalostaa älykkyydeksi. Voidaankin sanoa, että nyt ollaan siirtymässä business informationista business intelligenceen.”

 Tutkimus on ensimmäinen, jolla kartoitettiin nimenomaan talousjohdon näkemyksiä BI-ratkaisujen roolista organisaatioissa. Business Intelligencen omistajuus löytyy yhdeksässä organisaatiossa kymmenestä talousjohdosta. Aktiivisimmin BI-järjestelmää hyödyntävät työssään business controllerit (85 %) sekä talousjohto (80 %).

 Vasta joka kolmas organisaatio on laskenut takaisinmaksuajan BI-investoinnilleen, ja vain liki puolessa organisaatioista (45 %) on dokumentoitu BI-strategia tai -toimintamalli.

 ”Suomen ohjelmistomarkkinalla juuri BI on voimakkaimmin kasvava sovellusalue, ja Gartnerin mukaan sama trendi on nähtävissä maailmalla”, kertoo Market-Vision johtava analyytikko Mika Rajamäki. ”BI-ratkaisuihin investoidaan, mutta myös niiden toiminnallisuutta sekä käyttöä organisaation sisällä laajennetaan. Tähän asti BI:tä on hyödynnetty melko yksinkertaisella ja taktisella tasolla. Yhä useammassa organisaatiossa kuitenkin pohditaan sen strategisempaa hyödyntämistä esimerkiksi kehittämällä liiketoiminnan mittareita kuten KPI:tä (key performance indicator). Usein BI on luonteva jatkoprojekti toiminnanohjaushankkeelle tai taloushallinnon prosessien sähköistämiselle.”

 Market-Visio toteutti haastattelututkimuksen elo-syyskuussa 40 suuren yrityksen ja julkishallinnon organisaation talousjohdolle. Kolme neljäsosaa vastaajista edusti yli 100 miljoonan liikevaihdon organisaatioita.

Lisätietoja:

Solita Oy, Pekka Ahola, johtaja, Business Intelligence -liiketoiminta, puh. 050 364 4226, pekka.ahola@solita.fi

Solita Oy on vaativiin tietojärjestelmäratkaisuihin ja IT-asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen yritys. Keskeisiä palveluitamme ovat asiakaskohtaiset ohjelmistoratkaisut sekä Business Intelligence – ja integraatiopalvelut. Solitan asiakkaina on merkittäviä suomalaisia yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita kuten Nokian Renkaat, STT, DNA, Liikennevirasto, Tekes, Rautakirja Oy Lehtipiste ja Maa- ja metsätalousministeriö. Solitan liikevaihto vuonna 2009 oli 13,5 M€. Yhtiö on perustettu 1996, ja se työllistää yli 170 työntekijää. www.solita.fi

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa