Joka kolmas nuori on harkinnut itsemurhaa – Apua itsetuhoisiin ajatuksiin haetaan ja saadaan vaihtelevalla menestyksellä

Report this content

Lähes joka viidennes suomalaisista on joskus vakavasti harkinnut itsemurhaa, nuorista peräti joka kolmas. Apua itsetuhoisiin ajatuksiin haetaan vaihtelevalla menestyksellä, ilmenee MIELI Suomen Mielenterveys ry:n teettämästä tuoreesta kyselystä. Avun tarve korostuu etenkin nuorten keskuudessa. 

Kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä tiistaina 10. syyskuuta keskustellaan nuorten itsemurhien ehkäisemisestä.

– Nuorista, 18–34-vuotiaista aikuisista peräti joka kolmas kertoo vakavasti harkinneensa oman henkensä riistämistä. Myös tilastotietojen valossa nuorten itsetuhoisuus on yleistynyt. Nuorten hyvinvointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Haluamme varmistaa, että nuoret pärjäävät ja jaksavat myös tulevaisuudessa, sanoo MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen.

Itsemurhaa vakavasti harkinneista viisi prosenttia oli yrittänyt itsemurhaa vuoden sisällä. Peräti joka neljäs heistä oli 18–34-vuotias. Joka neljäs itsemurhaa vakavasti harkinneista asuu vanhempiensa luona, joka neljäs yksin.

– Itsemurha vaikuttaa aina myös läheisiin. Kyselyn mukaan joka toinen suomalainen tuntee henkilökohtaisesti jonkun, joka on tehnyt tai yrittänyt tehdä itsemurhan, kertoo Kukkonen.

Masentuneista kolme neljästä harkinnut itsemurhaa

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten mielialaa. Vastanneista 14 prosenttia koki olevansa masentunut. Heistä 77 prosenttia kertoo harkinneensa itsemurhaa viimeisen 12 kuukauden ja 38 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Myös masennus on yleistä nuorten keskuudessa – peräti 45 prosenttia masentuneista oli 18–34-vuotiaita. 

Masentuneista 28 prosenttia asuu vanhempiensa luona, 21 prosenttia yksin. Kyselyn mukaan taloudellisen tilanteen ja masentuneisuuteen sekä itsetuhoajatusten välillä on yhteys: 27 prosenttia masentuneista ja 30 prosenttia vakavasti itsemurhaa harkinneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron taloudessa.

Apua haetaan ja saadaan vaihtelevalla menestyksellä

Kyselyn mukaan itsetuhoisiin ajatuksiin haetaan ja saadaan apua vaihtelevasti. Vastaajista 44 prosenttia ei ollut hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiinsa. Heistä 49 prosenttia oli harkinnut itsemurhaa viimeisen 12 kuukauden ja puolet viimeisen viiden vuoden aikana. Miehistä peräti 51 prosenttia ei hakenut apua itsetuhoisiin ajatuksiin.

Vastaajista seitsemän prosenttia ei mielestään saanut tarvitsemaansa apua. Nuorten keskuudessa avun puute korostui: 13 prosenttia 18–24-vuotiaista vastaajista koki saamansa avun riittämättömäksi.

Hyvää apua itsetuhoisten ajatusten hoitoon ja käsittelyyn koki saaneensa 21 prosenttia vastaajista. Joka neljäs apua saaneista oli naisia. 

– Kyselyn vastaajat kertoivat tarvitsevansa itsetuhoisten ajatusten kanssa ymmärtävää ja kuuntelevaa apua sekä keinoja, joilla päästä konkreettisesti eteenpäin. MIELI ry:n kriisiapu tarjoaa matalan kynnyksen tukea ympäri Suomen niin puhelimitse, verkossa kuin kasvokkainitsetuhoisten ajatusten kanssa painiville, muistuttaa Kukkonen.

Jos epäilet jonkun suunnittelevan itsemurhaa:          

  • Kysy rohkeasti onko hänellä itsemurha-ajatuksia.
  • Kuuntele ja anna tilaa toisen tunteille – luo turvallinen ilmapiiri asiasta puhumiselle.
  • Ole oma itsesi – se riittää.
  • Auta arjesta selviytymisessä ja avun hakemisessa.

Älä:

  • Tuomitse itsemurha-ajatuksista.
  • Kyseenalaista toisen kokemia tunteita.
  • Korjaa toisen mietteitä.
  • Keksi selityksiä toisen tunteille.
  • Välttele aihetta tai ihmistä, josta olet huolissasi.

Apua ja tukea:
Kriisipuhelin 09 2525 0111 
Päivystysajat: arkisin klo 9.00–07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä 15.00–07.00

MIELI Suomen Mielenterveys ry: www.mieli.fi

Nuorille lisäksi:
Sekasin-chat: Sekasin.fi | YTHS: Yths.fi | Nyyti ry: Nyyti.fi

- -
Tietoa kyselytutkimuksesta
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kesäkuussa 2019 IRO Research Oy:n kanssa teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 000 suomalaista IRO Research Oy:n valtakunnallisessa internet-kuluttajapaneelissa 17.–25.6.2019. Otos painotettiin vastaamaan valtakunnallisesti suomalaista väestöä iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään +3,2 %-yksikköä.
- - 

Lisätiedot:

Marena Kukkonen
Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö, MIELI Suomen Mielenterveys ry
p. 040 669 3070, sähköposti: marena.kukkonen@mieli.fi

Tommi Väyrynen
Mielenterveystyön johtava ylilääkäri, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
p. 046 710 1569, sähköposti: tommi.vayrynen@yths.fi 

Minna Savolainen
toiminnanjohtaja, Nyyti ry 
p. 044 589 6117, sähköposti: minna.savolainen@nyyti.fi

Kampanjasivusto: www.mitakuuluu.fi

Lisätietoja kyselystä:

Sylva Vahtera, asiakkuusjohtaja, IRO Research Oy
p. 0400 964 439, sähköpostisylva.vahtera@iro.fi