• news.cision.com/
  • Viestintätoimisto Manifesto/
  • Kuluttajat kaipaavat selkeää tietoa nettiin liitettävien laitteiden tietoturvasta: Viestintävirasto rakentaa yhteistyötä ja helpottaa tietoturvallisten laitteiden löytämistä

Kuluttajat kaipaavat selkeää tietoa nettiin liitettävien laitteiden tietoturvasta: Viestintävirasto rakentaa yhteistyötä ja helpottaa tietoturvallisten laitteiden löytämistä

Report this content

Viestintäviraston teettämän kuluttajatutkimuksen* mukaan kolme neljäsosaa kuluttajista on tietoinen nettiin liitettyjen kodin laitteiden haittaohjelmista. Lähes puolet käyttäjistä kokee, että internetiin liitettyjen laitteiden tietoturvallisuutta koskevat tiedot ovat vaikeaselkoisia. Viestintävirasto on ryhtynyt toimeen: tilannetta parannetaan yritysten ja viranomaisten yhteistyön sekä laitteiden tietoturvasta kertovan merkin avulla.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mukaan nopea teknologinen kehitys vaatii aiempaa enemmän myös kansalaisten tietoturvaosaamiselta. "Esineiden internet eli verkkoon liitetyt laitteet tarjoavat meille ihan uudenlaisen valikoiman tuotteita ja palveluita helpottamaan arkeamme. Se on hienoa kehitystä”, sanoo erityisasiantuntija Saana Seppänen Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Käytännössä lähes kaikki omistavat ja käyttävät nettiin liitettyjä laitteita. Kuluttajien on kuitenkin vaikea tunnistaa laitteiden tietoturvariskejä. Kodin verkkoon liitettyjen laitteiden kuten älytelevisioiden, -puhelimien, -lukkojen ja -jääkaappien tietoturvan pitää olla kunnossa, sama koskee nettiin liitettyjä leluja. Näin vältytään muun muassa tietojen väärinkäytöltä, laitteiden haltuunotoilta tai tietovuodoilta.

Ensi vuonna on tulossa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen luoma tietoturvamerkki, jonka avulla kuluttajien on helppo tunnistaa riittävän tietoturvallinen laite. "Internetiin liitettävien laitteiden tietoturva kannattaa pitää mielessä jo nyt joululahjaostoksilla. Myyjältä kannattaa kysyä, onko ostettava lahja tietoturvallinen", kehottaa Seppänen.

Yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä parannetaan tietoturvaa

Viestintävirasto käynnisti lokakuussa IoT-verkoston (IoT = esineiden internet) toiminnan internettiin liitettyjen laitteiden tietoturvan parantamiseksi. Tietoturvallinen tuote on yritykselle myös kilpailuetu. Viestintäviraston kuluttajatutkimukseen vastanneista 76 prosenttia olisi valmis maksamaan laitteesta enemmän, jos se olisi suunniteltu tietoturva huomioiden.

Tietoturvasta kertova merkki tulee aluksi valittujen pilottikumppanien käyttöön. "Kannattaa ottaa heti yhteyttä Viestintävirastoon, jos toiminta IoT-verkostossa tai merkin käyttöönotto kiinnostaa", innostaa Viestintäviraston kehityspäällikkö Joonas Orkola

* Tiedot pohjautuvat Viestintäviraston tuoreeseen tutkimukseen, jossa selvitettiin kuluttajien tietoturvaosaamista. Puhelinhaastatteluihin vastasi 1003 henkilöä marraskuussa 2018. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Saana Seppänen, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, p. 029 539 0485, saana.seppanen@viestintavirasto.fi

Kehityspäällikkö Joonas Orkola, Viestintävirasto, p. 029 539 0493, joonas.orkola@viestintavirasto.fi