Poliisin VITJA-tietojärjestelmähankkeen kilpailutukset päätökseen – Csolutor toteuttaa kaksi viimeistä hankekokonaisuutta

Report this content

Liiketoimintakriittisten tietojärjestelmäratkaisujen asiantuntijayritys Csolutor Oy on valittu toteuttamaan poliisiasiaintietojärjestelmän Vitjan kaksi viimeistä hankekokonaisuutta. Kyseessä ovat poliisin pakkokeinoihin ja tekniseen tutkintaan sekä koko Vitja-järjestelmän käytettävyyteen ja tilannekuvaan liittyvä kokonaisuus. Csolutorin valinnan myötä Vitja-järjestelmätoimittajien kilpailutukset on nyt saatu päätökseen.

Vitja-järjestelmä toteutetaan vaiheittain viidessä osassa, jotka ovat järjestelmän ydin ja tiedustelujärjestelmä, esitutkintaprosessi, pakkokeinot ja tekninen tutkinta sekä käytettävyys ja tilannekuva sekä liittymät. Vitjan ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

Valmistuttuaan Vitja muodostaa poliisin sekä muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toimintaprosesseja tehostavan ja yhtenäistävän tietoturvallisen esitutkinnan tietojärjestelmäkokonaisuuden. Se integroi eri tietojärjestelmät yhteen ja mahdollistaa sähköisen poikkihallinnollisen yhteistyön ja sekä jatkossa omalta osaltaan pohjan kansalaisten sähköisille asiointipalveluille.

”Olemme iloisia, että poliisi valitsi meidät toteuttamaan Vitjan kaksi viimeistä hankekokonaisuutta. Tämä laajentaa entisestään hyvin sujunutta yhteistyötämme poliisin kanssa sekä lujittaa asemaamme kriittisten järjestelmien toimittajana Suomessa. Vitja on myös meille sisäisesti ylpeyden aihe sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi”, sanoo Csolutorin toimitusjohtaja Timo Jarhos.

Csolutor on viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt erinomaista pohjatyötä Vitjan suunnittelun tukena. Kahden viimeisen hankekokonaisuuden toimittaja valittiin kilpailutuksella, jossa kokonaisuutena arvioiden paras tarjous voitti. Kokemuksemme mukaan Csolutor tuntee tarpeemme ja pystyy ammattitaidollaan tarjoamaan nykyaikaisia ratkaisuja Vitjan kehittämiseksi. Csolutorin vankka kokemus ja paikallinen asiantuntemus ovat myös hyvä lisä Vitja-kokonaisuuden rakentamisessa”, kertoo hankejohtaja Mika Pasanen Poliisihallituksesta. 

Poliisi käynnisti poliisiasiaintietojärjestelmän ytimen ja siihen liittyvien osakokonaisuuksien kilpailutuksen toukokuussa 2015. Tästä rajoitetussa hankemenettelyssä jatkoon pääsivät Csolutorin lisäksi Accenture, Fujitsu ja Capgemini. Tarjouksen jättivät lopulta Csolutor ja Capgemini, jotka molemmat valittiin Vitjan puitesopimuskumppaneiksi. Capgemini vastaa Vitjan kahden ensimmäisen vaiheen toteutuksista.

Lisätietoa:

Timo Jarhos, toimitusjohtaja, Csolutor Oy, puh. 050 357 4799, timo.jarhos@csolutor.fi

Mika Pasanen, hankejohtaja, Poliisihallitus, puh. 040 838 0120, mika.pasanen@poliisi.fi

Csolutor Oy on suomalainen vuonna 2002 perustettu liiketoimintakriittisten tietojärjestelmäratkaisujen asiantuntijatalo. Palveluksessamme on lähes 50 asiantuntijaa ja yhdessä strategisen kumppanimme kanssa hankkeissamme työskentelee 100 asiantuntijaa. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan ja tehostamaan liiketoimintaa nykyaikaisten Oracle-, Salesforce- ja NetSuite -tietojärjestelmäratkaisuiden avulla asiakkuudenhallinnan, taloushallinnon ja HCM/HR:n alueilla. Asiakaskuntamme koostuu kansainvälisistä suuryrityksistä, pienistä startup-yrityksistä ja julkishallinnon asiakkaista. Liikevaihtomme oli lähes 7 miljoonaa vuonna 2017. Lisätietoa: www.csolutor.fi.