Solita perustaa Think Tank -ryhmän luomaan vision yritysten digitaalisesta tulevaisuudesta

19.9.2013 - Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on perustanut Think Tank-ryhmän koostamaan näkemyksen Suomen sekä suomalaisten yritysten digitaalisesta tulevaisuudesta. Ryhmän puheenjohtajana toimii vuorineuvos Kari Neilimo. Työryhmän tavoitteena on selvittää, miten käynnissä oleva digitaalinen murros vaikuttaa yrityksiin, niiden liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen. Näkemyksistä kootaan kirjallinen yhteenveto.

Solita Think Tank -ryhmään kuuluvat Neilimon lisäksi Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar, Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Sanoma Digitalin liiketoimintajohtaja Marja-Leena Tuomola sekä Vapa Median kehitysjohtaja, sisältöstrategisti Ilona Hiila. Solitan puolesta ryhmän toimintaan osallistuvat johtaja Ossi Lindroos sekä konsultointiliiketoiminnasta vastaava Marko Saarinen.

”Solita on vahvasti mukana erilaisissa yritysten ja yhteiskunnan digitalisoitumista edistävissä hankkeissa. Siksi haluamme olla mukana pohtimassa, mitä kaikkea tämä muutos tuo mukanaan. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Think Tank -toimintaamme lähteneitä vaikuttajia ja asiantuntijoita, jotka antavat keskusteluun kokemuksensa ja näkemyksensä. Olen itse erittäin innoissani tulevasta syksystä ja ryhmän kanssa työskentelystä”, kertoo Lindroos.

Ryhmän työn ja loppuraportin keskiössä ovat alasta riippumatta yritykset, joita digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset koettelevat. Kotimaisten yritysten menestyminen ja kilpailukyky vaikuttavat koko suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. On oleellisen tärkeää, että eri alat pohtivat digitaalisuuden mukanaan tuomia muutoksia, uudistuksia ja mahdollisuuksia omalle toiminnalle. Yrityksissä on kyettävä luomaan uudenlaista liiketoimintaa ja nykyisestä poikkeavia liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät digitalisoitumista. Selvitys tulee ottamaan kantaa myös siihen, miten yrityksen johtamistapaa ja johtamisen käytäntöjä tulisi muuttaa ja mikä on yhteiskunnan rooli digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajana.

”Digitalisoituminen on valtava murros. Sen myötä syntyy aivan uudenlaisia tuotteita ja palveluita sekä liiketoimintoja, joita emme osaa varmasti vielä edes täysin hahmottaa tai ymmärtää. Muutoksiin on kuitenkin pakko alkaa varautua. Solitan Think Tank-ryhmän tavoitteena on nimenomaan hahmotella käynnissä olevia ja tulevia muutoksia. Haluamme antaa yrityksille eväitä näihin muutoksiin ja ajatuksia siitä, miten digitaalisuus voi lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä”, toteaa Lindroos.

Solitan Think Tank- ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 5.9. Solitan järjestämässä Meeting Point -tilaisuudessa. Ryhmän on tarkoitus jättää loppuraporttinsa tammikuussa 2014.

Lisätietoja:

Solita Oy, johtaja Ossi Lindroos, ossi.lindroos@solita.fi, puh.040-750 7637

Solita lyhyesti:

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Se luo uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnolle yhdistämällä digitaalisen teknologian, liiketoimintaprosessit ja sisällöt uudella tavalla. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Suomalaiset kohtaavat Solitan päivittäin esimerkiksi vähittäiskaupan verkkopalveluiden tai julkishallinnon sähköisten palveluiden kautta.

Vuonna 1997 perustettu Solita on kasvuyritys, joka on kasvanut kannattavasti 20 -30 prosentin vuosivauhtia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 27 miljoona euroa. Solitassa työskentelee yli 220 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa.

Hyvän johtamisen ja huippuluokan osaamisen lisäksi kasvua on vauhdittanut laadukas asiakaspalvelu ja innostava yrityskulttuuri. Asiakkaista 97 % on tyytyväisiä Solitaan ja yhtiö kipuaa vuosittain yhä korkeammalle arvostetussa Great Place To Work -listauksessa (7. sija vuonna 2013).

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa