Solita Think Tankin uusi raportti: 12 kohdan remonttilista julkishallinnon digitalisoimiseksi

Report this content

16.9.2014 – Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on julkaissut toisen Think Tank -loppuraportin, joka keskittyy julkishallinnon haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa. Arvovaltainen ryhmä pohti miten digitalisoituminen vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan, palvelutuotantoon ja -malleihin sekä kansalaisten saamiin palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin. Näistä ajatuksista koottiin 12 kohdan remonttilista suomalaisen julkishallinnon toiminnan tehostamiseksi ja digitalisoimiseksi.

Solitan keväällä 2014 perustama julkishallintoon keskittyvä Think Tank -ryhmä lähti pohtimaan digitalisoituvan maailman mukanaan tuomia muutoksia ja vaatimuksia suomalaiselle julkishallinnolle. Tavoitteena oli myös muodostaa näkemys siitä, miten julkishallinnon palvelut turvataan tulevaisuudessa ja mitä pitäisi tehdä, että yhteiskuntamme ja taloutemme kestävät kehityksen mukana.

Ryhmään kuuluvat kansanedustajat Oras Tynkkynen, Harri Jaskari sekä Mirja Vehkaperä, Valtorin hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen, Okimo Clinicin toimitusjohtaja ja sosiaalisen median asiantuntija Helene Auramo sekä Solitan johtajat Timo Honko sekä Ossi Lindroos.

”Yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa väistämättä myös julkishallintoon. Tämän raportin tarkoituksena oli kartoittaa julkishallinnon nykytilaa sekä toimenpiteitä, joilla julkisen sektorin toiminnot saataisiin päivitettyä paremmin nykyaikaan sopiviksi, tehokkaiksi prosesseiksi. Esiin nousi selkeitä epäkohtia, kuten vahvojen keulakuvien puute, poliittiset erimielisyydet, vanhentuneet rakenteet sekä hallitsematon tekeminen. Näitä on syytä lähteä purkamaan laajemmin, sillä meillä ei enää ole varaa nykyisen kaltaisen julkisen sektorin ylläpitämiseen”, kertoo Solitan johtaja Timo Honko.

”Yhteiskunnan velvollisuus on olla mukana ajan hermolla, ja tarjota kansalaisille palvelut nykyodotusten ja standardien mukaisesti. Aina tämä ei kuitenkaan vaadi uutta teknologiaa, vaan enemmänkin ajatusmallien ja toimintatapojen muutosta”, Honko jatkaa.

Solita Think Tank-ryhmä kokosi 12 kohdan remonttilistan julkishallinnon digitalisoimiseksi

-          Tarvitsemme vahvan keulakuvan politiikan huipulta johtamaan yhteiskuntamme sähköistymistä. Nyt sellainen puuttuu.

-          Julkishallinnon palveluiden digitalisoiminen edellyttää puoluepolitiikan yläpuolelle nousemista. Politiikkaa ohjaavat voimakkaat puolueiden ja erilaisten näkemysten jakolinjat, joita pitäisi saada murrettua.

-          Julkishallinto tarvitsee muutosjohtajia, joilla on aito valta ja mandaatti tehdä päätöksiä.

-          Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä on tehostettava. Julkishallinto ei tulevaisuudessa voi vastata kaikesta palvelutuotannosta, vaan osa palveluista tuotetaan yksityisellä sektorilla.

-          Yhteiskunnan rakenteet tulee päivittää nykypäivään sopiviksi. Vanhat rakenteet eivät tue tai mahdollista digitaalisia toimintoja.

-          Tulevaisuuteen on suunnattava kehittyvän yhteiskunnan ehdoilla. Mökin mummo ei voi olla benchmark tulevaisuuden toiminnoille. Ne, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluita, palvellaan toisin.

-          Yhteiskuntamme kaipaa asennemuutosta – pelko ja vääristyneet arvot johtavat digitaalisuuden ja sähköisten toimintojen vastustamiseen.

-          Julkishallinnon prosessit ja toiminnot on digitalisoitava hallitusti. Se mahdollistaa sähköisen asioinnin sekä kustannustehokkaiden ja toimivien palveluiden tuottamisen.

-          Tarvitsemme koordinointia yhteisten järjestelmien hankkimiseen ja kehittämiseen. Päällekkäisistä toiminnoista on päästävä eroon. On luotava kansallinen infrastruktuuri ja järjestelmät, joita voidaan monistaa eri toimijoille eri toimialoilla.

-          Palveluketjut digitalisoituvat, mutta kaikkia palveluita ei jatkossakaan kannata sähköistää. Sähköisiin palveluihin tarvitaan riittävän suuri käyttäjämassa. Julkishallinnon palvelukulttuuri kaipaa muutosta. Sähköisten asiointipalvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavia. Niitä on kehitettävä ennen kaikkea käyttäjien eli kansalaisten tarpeista lähtien.

-          Kansalaisten sähköinen identiteetti ja tunnistautuminen vaativat ratkaisuja, jotta digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää saumattomasti läpi koko yhteiskunnan..

-          Joukkoistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös julkishallinnon palvelukehitykseen.

Solitan ensimmäisen Think Tank -ryhmän loppuraportti julkistettiin helmikuun lopulla. Ryhmän teemana oli koostaa näkemys Suomen ja suomalaisten yritysten digitaalisesta tulevaisuudesta ja digitaalisuuden vaikutuksista yrityksen liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen. Ryhmässä olivat mukana vuorineuvos Kari Neilimo, Aalto-yliopiston digitaalisen talouden tutkija Matti Pohjola, taloustieteilijä Mika Pantzar, Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Sanoma-konsernin Marja-Leena Tuomola, Vapa Median Ilona Hiila sekä Solitan johtajat Ossi Lindroos ja Marko Saarinen.

Raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa http://www.solita.fi/think-tank

Lisätietoja: Timo Honko, Vice President, liiketoimintajärjestelmät ja julkishallinto, Solita Oy

puh. 040 5454878, timo.honko@solita.fi

Solita Oy

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Se luo uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnolle yhdistämällä digitaalisen teknologian, liiketoimintaprosessit ja sisällöt uudella tavalla. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Suomalaiset kohtaavat Solitan päivittäin esimerkiksi vähittäiskaupan verkkopalveluiden tai julkishallinnon sähköisten palveluiden kautta.

Vuonna 1996 perustettu Solita on kasvuyritys, joka on kasvanut kannattavasti 20-30 prosentin vuosivauhtia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 30,5 miljoonaa euroa. Solitassa työskentelee yli 350 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa.

Hyvän johtamisen ja huippuluokan osaamisen lisäksi kasvua on vauhdittanut laadukas asiakaspalvelu ja innostava yrityskulttuuri.  Asiakkaista 97 % on tyytyväisiä Solitaan ja yhtiö kipuaa vuosittain yhä korkeammalle arvostetussa Great Place To Work -listauksessa (6. sija vuonna 2014). www.solita.fi

LIITE: Keskeisiä kommentteja Think Tankin jäseniltä.

Helene Auramo:

”Palveluiden laatu vaihtelee paikkakunnittain valtavasti, mikä asettaa kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan. Julkishallinnon palvelut tulisi standardisoida valtakunnallisesti.”

Timo Honko:

”Julkishallinnon eri virastojen ja hallinnonalojen roolit tulisi pohtia kokonaan uusiksi. Yhdistämisillä ja uusilla tehtävänjaoilla voitaisiin määrittää tähän päivään sopivat tarpeet ja päivittää vuosikymmenten kuluessa vanhentuneet toimintamallit tehokkaammiksi.”

Harri Jaskari:

”Suomen julkishallinto on kuin 1980-luvun matkatoimisto. Asiakkaan pitää hyvin usein mennä paikan päälle, ja netissä olevia palveluita

on edelleen yllättävän vähän. Usein olemassa olevatkin palvelut menevät tekniikka-, ei palvelu- tai asiakaslähtöisesti. Teknisiä ratkaisuja pohditaan tarkasti, mutta palvelun käyttökokemukseen ei panosteta.”

Arvo Kokkonen:

Vaikuttavimmat ja tärkeimmät digitalisoimisen alueet ovat terveydenhoito ja koulutus, sillä nämä ovat suuren massan palveluita. Mitä suuremmista tietovarannoista on kyse, sitä enemmän se hyödyttää koko yhteiskuntaa.”

Ossi Lindroos:

”Pahimmillaan naapurikunnat kehittelevät omia, tiettyyn tarpeeseen vastaavia järjestelmiä

toisistaan tietämättä. Tämä on pahimman laatuista rahan haaskausta. Sähköistäminen vaatii järkevämpää rahojen kohdentamista.

Oras Tynkkynen:

”Tietotekniikan fiksusta hyödyntämisestä olisi miljardiluokan hyödyt yhteiskunnalle. Aina ei edes tarvitse hankkia kokonaan uusia järjestelmiä, vaan hyödyntää olemassa olevia paremmin.”

Mirja Vehkaperä:

”Tarvitaan kansallinen tavoiteohjelma, joka edistää digitaalisuutta koko yhteiskunnassa yli puolue- ja organisaatiorajojen. Tavoite pitää kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.”

Mikko Vuorikoski:

”Palveluita tulisi uskaltaa sähköistää ja kehittää kehittyvän yhteiskunnan ehdoilla. Muuten ollaan aina jäljessä. Vaikka sitten tehtäisiin maksullisiksi osa niistä kalliista perinteisistä palveluista, niin se voidaan korjata tulonsiirroilla niille, joilla ei ole maksukykyä tai mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita. Meillä on tässä maassa sellainen tulonsiirtojärjestelmä, ettei se tuota minkäänlaisia ongelmia.”