Suomalaisapteekkien liittyminen EU:n lääkevarmennusjärjestelmään käynnistyi - estää lääkeväärennösten päätymisen kuluttajille

EU:n lääkeväärennösdirektiivin mukainen lääkevarmennusjärjestelmä on otettava käyttöön Suomessa helmikuuhun 2019 mennessä. Lääkevarmennusjärjestelmä on Euroopan laajuinen järjestelmä, jolla pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakeluketjuun. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia nykyisiin IT-järjestelmiin koko lääkejakeluketjussa, kuten apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja lääketukuissa. Suomen Lääkevarmennus Oy:n tavoitteena on, että järjestelmä olisi käytössä Suomessa jo kuluvan vuoden marraskuussa. Apteekkialan tietojärjestelmiä toimittava Pharmadata on käynnistänyt suomalaisapteekkien liittämisen lääkevarmennusjärjestelmään.

Lääkevarmennusjärjestelmä rakentuu eurooppalaisesta keskustietokannasta, johon lääkevalmistajat syöttävät markkinoille tuomansa lääkepakkauksen yksilöivät tiedot - sarjanumeron, tuotekoodin, eränumeron sekä viimeisen käyttöpäivän. Tiedot sisältyvät pakkaukseen lisättävään 2D-matriisiin. Tämän lisäksi pakkauksiin tulee myös tekninen ratkaisu, kuten sinetti tai repäisynauha, joka paljastaa, onko lääkepakkaus avattu laittomasti ennen sen toimittamista potilaalle. Jokainen EU-maa rakentaa omat tietokannat, joihin keskustietokantaan syötetyt lääkepakkauksien tiedot siirtyvät.

Suomessa lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoinnista vastaa Suomen Lääkevarmennus Oy. Järjestelmän toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

”Vaikka Suomessa laillisesta jakelusta ei ole väärennöksiä juuri löydetty, Suomi ei ole lääketurvallisuudessa erillinen saareke. Eurooppalaisessa jakeluketjussa liikkuvat väärennökset ovat yhtä lailla uhka meille. Emme voi tuudittautua näkemykseen, etteikö meiltäkin voisi lääkeväärennöksiä tulevaisuudessa löytyä”, Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen muistuttaa.

Apteekkari Risto Kanerva Tapiolan Apteekista pitää muutoksia, jotka tähtäävät ihmisten parempaan lääke- ja lääkitysturvallisuuteen, tervetulleina.

”Maailmalla on valtavasti väärennettyjä lääkkeitä myynnissä. Nyt kuluttajan luottamus virallisiin tahoihin voimistuu entisestään. Viivakoodin lukemalla apteekkihenkilökunta saa helposti kaiken haluamansa lisätiedon lääkkeestä ruudulleen. Uskon, että lääkevarmennusjärjestelmä tuo myös varastonhallintaan tulevaisuudessa uusia toivottuja lisäominaisuuksia”, Kanerva sanoo.

Apteekeilla ja lääketukuilla edessä IT-järjestelmäprojekti

Apteekkialan tietojärjestelmiä ja tietoliikennepalveluja toimittava Pharmadata on valmistautunut lääkeväärennösdirektiivin säätämiin muutosvaatimuksiin pitkään. Muutostyöt suomalaisapteekkien ja lääketukkujen siirtämiseksi uuteen järjestelmään on aloitettu.

”Käytännössä apteekkien täytyy korvata vanhat viivakoodinlukijat uusilla 2D-lukijoilla ja niiden on liityttävä osaksi Suomen lääkevarmennusjärjestelmää sekä allekirjoitettava lääkevarmennusjärjestelmän sopimus. Koko muutos tähtää siihen, että lääkkeen toimitusketju muuttuu selkeästi aiempaa turvallisemmaksi. Jos toimitetussa lääkkeessä ilmenee esimerkiksi jälkeenpäin jokin vika, pystymme apteekkijärjestelmän avulla jäljittämään, kenelle lääkkeet ovat menneet ja välittämään tiedon asiakkaalle”, sanoo Pharmadatan tuotejohtaja Jukka Nurmi.

Pharmadatan kehittämä SecureMedi-lääketurvallisuusjärjestelmä liittää suomalaisapteekit ja lääketukut lääkevarmennusjärjestelmään. Suomen 800:sta apteekista noin puolet on Pharmadatan asiakkaita. 

”Pharmadatan SecureMedi integroituu osaksi apteekkien olemassa olevia tietojärjestelmiä. SecureMedin avulla apteekkihenkilökunta skannaa pakkauksen viivakoodin ja tarkistaa tiedot kansallisesta tietokannasta. Apteekit pystyvät näin vastaamaan muuttuviin EU:n lääketurvavaatimuksiin helposti ja tehokkaasti”, Pharmadatan Nurmi kertoo.

Yhteystiedot:

Jukka Nurmi, Pharmadata, p. 050 538 9065, jukka.nurmi(at)pharmadata.fi 

Maija Gohlke-Kokkonen, p. 040 700 1655, maija.gohlke-kokkonen(at)laakevarmennus.fi

Pharmadata Oy on apteekkialan tietojärjestelmiä ja tietoliikennepalveluja tuottava yritys, jonka tuotteita ovat muun muassa pd³,Salix, EasyMedi ja SecureMedi sekä Procuro, Presto ja Apteekkiverkko. Tarjoamme lisäksi Service Desk -palveluja, ohjelmistokoulutusta sekä asiantuntijapalveluita.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 noin 8,1 miljoonaa euroa ja henkilöitä yrityksessä työskentelee 45. Pharmadatan omistaa Suomen Apteekkariliitto. www.pharmadata.fi 

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit