Suomalaiset nuoret lykkäävät elämän tärkeitä päätöksiä, kuten naimisiin menoa ja lasten hankkimista, talouden epävarmuuden vuoksi

Nuorista vain 34 prosenttia uskoo olevansa paremmassa taloudellisessa asemassa kuin heidän vanhempansa olivat samanikäisinä

Globaalin vakuutusyhtiön Genworth Financialin toteuttama kyselytutkimus paljastaa, että 18–34-vuotiaat suomalaiset nuoret ovat pakotettuja lykkäämään elämän tärkeitä päätöksiä, kuten avioliittoa, perheenperustamista, asunnonostoa, isoja hankintoja tai lainanmaksua, taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanne on huonontunut kahden vuoden takaiseen vastaavan tutkimukseen verrattuna.

Yli puolet 18-34-vuotiaista, 51 %, on lykännyt asunnonostoa tai muuttoa (vuoden 2014 kysely: 43 %); 58 % pidempien lomamatkojen ostoa (ei kysytty 2014); 54 % henkilökohtaista säästämistä (38 %); 42 % isoja hankintoja, esimerkiksi autonostoa (38%); 20 % naimisiinmenoa (16 %) ja 19 % ensimmäisen lapsenhankintaa (8 %).

Huolestuttavinta tutkimuksen mukaan on se, että nuoret ovat pessimistisiä tulevaisuutensa suhteen. Vastaajista vain 34 prosenttia (2014/40%) uskoo olevansa paremmassa taloudellisessa asemassa kuin heidän vanhempansa olivat samanikäisinä. Samassa taloudellisessa asemassa vanhempiensa kanssa itsensä näkee 27 % vastaajista (25%) ja huonommassa tai paljon huonommassa asemassa 30 % vastaajista (25%). Vastaajista 9 prosenttia ei osannut antaa arviota.

Tietokoneavusteiseen kyselytutkimukseen vastasi 1 011 yli 18-vuotiasta suomalaista kesäkuussa 2015. Tutkimuksen toteutti Genworthin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland Oy.

Suomalaisten taloudelliset stressitekijät kasvaneet

Taloudellisen tilanteen aiheuttama huoli ja paine näkyvät suoraan suomalaisten taloudellisissa stressitekijöissä kaikissa ikäluokissa. Yli kolmasosa, 37 %, vastaajista kertoi riittävien säästöjen kerryttämisen olevan heidän suurin taloudellinen stressitekijä (vuoden 2014 kysely: 24 %). Toiseksi suurimmaksi stressitekijäksi 34 % ilmoitti elintason ylläpitämisen tai parantamisen, mikäli he menettäisivät tulonsa sairauden tai työttömyyden johdosta (2014/35 %).

Muut taloudelliset stressitekijät tärkeysjärjestyksessä olivat: 33 % olla taloudellisesti itsenäinen (2014/23 %); 29 % lainansaanti (13 %); 27 % luottokorttilaskun maksaminen (13 %) sekä 17 % läheisten suojaaminen tarvittavalla vakuutuksella (10 %).

Yli kolmasosa nuorista avoimia hyvinvointiyhteiskunnan sekamallia kohtaan

Yli kolmasosa työssä käyvistä 18-34-vuotiaista turvautuisi julkisen sektorin sosiaaliturvaan, mikäli heidän tulonsa laskisivat äkillisesti työttömyyden, onnettomuuden tai sairauden johdosta. Vastaajista 11 % turvautuisi sukulaisten apuun.

Hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen suosiosta huolimatta nuorten keskuudessa on merkkejä positiivisesta suhtautumisesta ns. sekamallia kohtaan. Siinä sosiaalipalveluja rahoittavat ja/tai tuottavat sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset yhdessä. Nuorista 50 % kertoi hyödyntävänsä valtion sosiaaliturvaa vaikka tämä johtaisikin korkeampiin veroihin. Tämän lisäksi 40 % nuorista tukeutuisi mieluiten julkisen ja yksityisen sektorin sosiaaliturvan yhdistelmään, jossa mukana olisi valtion tukema kohtuullinen yksityisen sektorin vakuutus.

“Moni nuori aikuinen ei halua tehdä elämän tärkeitä päätöksiä ja taloudellisia sitoumuksia, jos he eivät ole varmoja työmahdollisuuksistaan tai taloudellisesta tilanteestaan lähitulevaisuudessaan. Tässä tilanteessa avioliitto, asunnon ostaminen ja lasten hankkiminen saavat odottaa. Liiallinen epävarmuus, joka estää kuluttamisen ja säästämisen, voi hidastaa yhden sukupolven mukaantuloa talouden ja yhteiskunnan valtavirtaan. Ilman tasaista virtaa uusia, taloudellisesti turvattuja ihmisiä maksamaan lainaa, ostamaan ensiasuntoja tai perustamaan perheitä saavat markkinat polkemaan paikallaan, mikä taas tekee taloudesta heikon ja haavoittuvaisen”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

"Moni nuorista astuu työelämään aikakautena, jolloin sosiaaliturvaa ollaan heikentämässä. Toisin kuin vanhempansa he ovat kuitenkin avoimempia hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen sekamallille, jossa osa sosiaaliturvasta rahoitettaisiin mm. yksityisin vakuutuksin. Nykyiset, monipuoliset yksityiset vakuutukset tarjoavat nuorille mahdollisuuden turvata omaa taloudellista tulevaisuutta työttömyyden, sairauden tai onnettomuuden sattuessa”, Virtaneva sanoo.

Tietoja Genworthin Lifestyle Protection -vakuutuksista

Genworthin Lifestyle Protection nimellä kulkevat vakuutusuotteet on suunniteltu auttamaan ihmisiä koko heidän elinkaaren aikana. Genworth on toiminut Suomessa vuodesta 1994 lähtien ja auttanut perheitä taloudellisten vastuiden kantamisessa. Genworthin tuotteet sisältävät:

  • Lifestyle protection -vakuutus turvaa vakuutuksenottajan henkilökohtaisen talouden työttömyyden, sairauden, onnettomuuden, vakavan sairauden tai kuoleman sattuessa.
  • Lainaturvavakuutus kattaa asuntolainan, luottokorttimaksut ja muut sovitut maksut työttömyyden, sairauden, vammautumisen tai kuoleman sattuessa.

Genworth Financialin maksuturvavakuutukset liittyvät finanssituotteisiin ja ne suojaavat ja varmistavat tulossa olevat lyhennykset, joita asiakkaalla on maksettavana rahoitusalan yrityksille, seuraavissa tilanteissa: työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys,pysyvä työkyvyttömyys, vakava sairaus tai sairaalahoito, sekä kuolema.

Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial Suomi

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva@genworth.com

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus-, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa