Suomalaisista vain 1,5 % asuu asumisoikeusasunnoissa, Ruotsissa vastaava luku on 20 %

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu Suomen ja Ruotsin asuntopolitiikan eroista. Ruotsalaiset maksavat asuntolainojaan takaisin hyvin pitkään ja tyypillisesti tavoitteena ei ole maksaa lainaa takaisin kokonaan pois. Sen sijaan suomalaiset maksavat asuntolainat kokonaan pois yleensä 15-25-vuoden aikana. Ruotsalaisilla jää selvästi enemmän rahaa elämiseen, kun merkittävä osa tuloista ei ole sidottu asuntolainan takaisin maksamiseen.

Ruotsalaisista noin 20 prosenttia asuu asumisoikeusasunnoissa, kun Suomessa vastaava luku on vain 1,5 prosenttia. - Suomen ja Ruotsin asumisoikeusjärjestelmät eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta on selvää, että asumisoikeusasumisen tuntuva lisääminen myös Suomessa toisi enemmän rahaa kansantalouden kiertokulkuun, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

- Ruotsissa asumisen muoto sinänsä ei ole keskeinen kysymys, vaan tavoitteena on pyrkiä asumaan sellaisessa asumismuodossa, mikä sopii omaan elämäntilanteeseen, Pyykkönen jatkaa.

Asumisoikeusasuminen on joustava asumismuoto, joka sopii eri elämäntilanteisiin. Asunnon saa maksamalla noin 15 prosenttia asuntojen rakentamisen kustannuksista, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta. Asumisen päätyttyä asumisoikeusmaksu palautetaan rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

- Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. On toivottavaa, että järjestelmää kehitetään entistä toimivammaksi, jotta suomalaisilla olisi tarjolla erilaisia ja toimivia asumisen vaihtoehtoja.

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.

www.asumisoikeus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit