Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry kannattaa asumisoikeusjärjestelmän uudistamista

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Ympäristöministeriö on kerännyt näkemyksiä uudistamiseen liittyen. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) kannattaa asumisoikeusjärjestelmän uudistamista.

SAY on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden muodostama yhdistys, johon kuuluvat isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt. Niiden omistuksessa on yli 97 % kaikista Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.

- Asumisoikeusjärjestelmää kehittämällä voidaan vastata Suomen keskeisiin asuntopoliittisiin haasteisiin, joita ovat korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asumisoikeus on joustava ja turvallinen valinta esimerkiksi työn perässä muuttaville. ARA:n selvitysten mukaan asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat kilpailukykyisiä erityisesti pääkaupunkiseudulla, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Sääntelyn purkaminen vähentäisi tyhjäkäyttöä

SAY:n näkemyksen mukaan asumisoikeusasuntojen sääntelyä tulisi purkaa.

-Asumisoikeussopimusten irtisanominen ja rajoituksista vapauttaminen tulisi olla mahdollista asuntojen tyhjäkäytön vähentämiseksi tai kun yli puolet asumisoikeusasunnoista on vuokrattuna. Se olisi tarpeellista myös silloin, kun huonokuntoisten asuntojen peruskorjaaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää, Pyykkönen arvioi.

- Rajoituksista vapauttaminen on välttämätöntä, jotta asumisoikeusasunnoille voidaan muodostaa vakuusarvo. Ilman vakuusarvoa asumisoikeusyhteisöt eivät voi ottaa markkinaehtoista lainaa tulevia peruskorjauksia varten, Pyykkönen jatkaa.

Mikäli talo vapautetaan asumisoikeusrajoituksista, tulisi SAY:n näkemyksen mukaan asumisoikeuden haltijalla olla etuosto-oikeus hallitsemaansa asuntoon. Edellytyksenä olisi, että asunnon myyntihinta määräytyy markkinaehtoisesti.

Yhtenä vaihtoehtona asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi on tuotu ajatus sekatalojen toteuttamiseksi. SAY:n arvion mukaan sekatalo, jossa olisi asumisoikeusasuntoja ja esimerkiksi omistusasuntoja, on käytännössä vaikea toteuttaa, koska asumisoikeuslaki poikkeaa merkittävästi asunto-osakeyhtiö­laista.

Rahoituksen monipuolistaminen edistäisi uudistuotantoa ja korjaamista

SAY:n mukaan rahoitustapoja tulisi monipuolistaa uudistuotannon ja vanhojen talojen korjaamisen edistämiseksi. SAY:n mukaan asumisoikeusjärjestelmää koskevaa rahoitusta tulee kehittää siten, että vanhojen arava- ja korkotukilainojen uudelleenjärjestely ja lainoittaminen olisi mahdollista korkotukilainalla tai muulla lainalla ja korkotukilainojen omavastuukorkoa laskettaisiin nykyisestä. Myös peruskorjausten rahoittaminen täytetakauslainalla tulisi olla mahdollista. Lisäksi vakuuksien käytön tulisi olla vapaampaa asumisoikeusyhteisön sisällä, asumisoikeustaloille tulisi saada vakuusarvo ja koronvaihtosopimukselle tulisi saada valtion täytetakaus.

SAY:n mukaan asumisoikeusyhtiöltä ei voida edellyttää omarahoitusosuutta asumisoikeustalon rahoituksessa. -Markkinaehtoinen sijoittaja vertailee aina odotettavissa olevaa tuottoa, sijoitukseen kohdistuvaa riskiä sekä sijoitetun pääoman takaisinsaantia ja sen helppoutta muihin sijoitus­kohteisiin. Tästä johtuen asumisoikeusasuntojen rakentamiseksi ei ole mahdollista saada oman pääoman mukaista rahoitusta. Omarahoitusosuuden edellyttäminen vähentäisi merkittävästi asumisoikeus­asuntojen rakentamista ja peruskorjausta, Pyykkönen arvioi.

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat yli 97 prosenttia Suomen yli 42 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu noin 95 000 asukasta.

www.asumisoikeus.fi

Lisätietietoja:

Marko Pyykkönen, puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
puh. 0400 426 666, marko.pyykkonen@asokodit.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Liitteet & linkit