Tutkimus: Joka kolmas suomalainen perhe joutunut turvautumaan säästöihin selviytyäkseen kotitalouden menoista

Genworth Index -tutkimuksen mukaan taloudellinen turvattomuus on lisääntynyt Suomessa

Arviolta noin 800 000[1] suomalaista kotitaloutta eli lähes joka kolmas kotitalous (32 %) on joutunut turvautumaan keräämiinsä säästöihin ja joka viides luottoon, kuten henkilökohtaiseen lainaan tai luottokorttiin, viimeisen 12 kuukauden aikana pystyäkseen maksamaan kotitalouden jokapäiväisiä menoja, kuten lainanlyhennyksen, vuokran tai sähkölaskun. Tulokset käyvät ilmi globaalin vakuutusyhtiön Genworth Financialin kotitalouksien taloudellista haavoittuvuutta tarkastelevasta Genworth Index -tutkimuksesta, joka toteutettiin nyt kuudennen kerran. Tutkimusyhtiö Ipsos Morin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 21 000 kuluttajaa 20 eri maassa. Suomessa kyselylomake lähetettiin 1 000 kuluttajalle.

Tutkimuksen mukaan Suomi on neljänneksi ”taloudellisesti turvallisin” maa Euroopassa. Suomi on kuitenkin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita, jotka muodostavat tutkimuksen kolmen kärjen järjestyksessä Norja, Ruotsi ja Tanska.

Taloudellinen turvattomuus lisääntynyt

Suomessa on kaksi kertaa enemmän ”taloudellisesti haavoittuvia” (16 %) kuin ”taloudellisesti turvattuja” (8 %) kotitalouksia. Taloudellisesti turvattujen kotitalouksien luku on matalin muihin Pohjoismaihin verrattuna, joiden keskiarvo on 15 %. Suomen indeksiluku on samalla tasolla Iso-Britannian (9 %) ja Saksan (10 %) kanssa. Erityisesti nuoret (18-24-vuotiaat) kokevat itsensä taloudellisesti haavoittuvaksi (25 %).

”Ihmisten joutuessa turvautumaan muuta tarkoitusta varten keräämiinsä säästöihin tai luottoon maksaakseen kotitalouden päivittäisiä menoja on osoitus aukosta suomalaisten taloudellisessa turvallisuudessa. Vaikka Suomi sijoittuu edelleen korkealle eurooppalaisessa vertailussa muiden Pohjoismaiden kanssa, ovat indeksin luvut tippuneet kaikissa Pohjoismaissa. Tämä on osoitus taloudellisen turvattomuuden lisääntymisestä”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

Genworth Index -tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista ei olisi tarpeeksi varoja ylläpitää elintasoaan tulojen äkillisen menetyksen tai pienentymisen sattuessa. Myös joka neljäs (27 %) kotitalous kokee jatkuvaa raha-asioiden aiheuttamaan stressiä. Stressi näyttää koskevan eniten 18–24-vuotiaita nuoria (41 %).

”Genworth indeksin tulokset osoittavat, että ihmisten resurssit ovat tiukilla. Yli puolet tutkimukseen vastanneista kertoi, etteivät he voisi ylläpitää nykyistä elintasoaan äkillisen tulotason putoamisen tapahtuessa. Taloudellisesti epävakaina aikoina ihmisten olisi hyvä varmistaa taloudellinen turvansa vaikka vakuutuksen avulla, jotta heidän ei tarvitsisi turvautua muuhun tarkoitukseen kerättyyn säästöön.”

“Nuorten työttömyysasteen keskiarvo on ollut 20,9 prosenttia vuoden 1988 - 2014 välisenä aikana. Genworth Indeksin mukaan erityisesti 18 - 24-vuotiaat nuoret kokevat taloudellisesti turvattomuutta. Nuorista 41 prosenttia kertoi rahahuolien olevan jatkuva stressin aihe. Talouden turvaverkkojen luominen on tärkeää kaikille ikäryhmille, mutta erityisesti nuorille, joilla ei ole ollut vuosia aikaa säästää pahanpäivän varalle”, sanoo Virtaneva.

Linkki Genworth Index -tutkimuksen raporttiin osoitteessa: www.genworth.fi/about-us/research/genworth-index-2014.html

Tietoa Genworth Index -tutkimuksesta

Genworth Index -tutkimus toteutettiin verkon kautta 20 maassa ja siihen osallistui 1 000 vastaaja per maa (2 000 Kiinassa). Tutkimuksen toteutti Genworthin toimeksiannossa tutkimusyhtiö Ipsos MORI. Kiinan lisäksi Euroopan maista tutkimuksen osallistuivat Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Puola, Portugali, Espanja, Turkki sekä Pohjoismaat: Tanska, Suomi, Ruotsi ja Norja. Latinalaisesta Amerikasta mukana tutkimuksessa olivat Brasilia, Chile, Kolumbia, Meksiko ja Peru.

Tutkimustieto on painotettu vastaamaan kunkin maan aikuisväestön (16+) lukumäärä haastatelluissa ikäryhmissä. Poikkeus tästä on ovat Chile, Iso-Britannia, Meksiko, Peru (15+), Irlanti (18+), Kreikka, Turkki (16-64) ja Kiina (15-64). Tutkimus toteutettiin 10. tammikuuta – 10. helmikuuta poikkeuksena Italia, jossa tutkimus toteutettiin 21. tammikuuta - 31. tammikuuta.

Genworth Index perustuu Bristolin yliopiston Personal Finance Research Centre (PFRC) -keskuksen vuonna 2007 tekemään kehitysprojektiin, joka liittyi kuluttajan lainanottoon ja ylivelkaantumiseen. Indeksi antaa läpileikkauksen kunkin maan kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden yleisestä tasosta, ja tulokset perustuvat kahteen kysymykseen:

Q “Kun ajattelet kotitaloutesi yleistä taloudellista tilannetta, kuinka usein kohtaat taloudellisia vaikeuksia?”

Q “Miten arvioit kotitaloutesi taloudellista tilannetta seuraavan 12 kuukauden aikana? Paraneeko se, pysyykö se samana vai huononeeko se?”

Kotitaloudet ovat taloudellisesti turvattuja, jos ne ”tuskin koskaan” tai ”ei koskaan” kokevat taloudellisia vaikeuksia sekä odottavat taloudellisen tilanteensa paranevan. Kotitaloudet ovat taloudellisesti turvattomia, jos ne kokevat taloudellisia vaikeuksia ”useammin, kuin ei”/”koko ajan” sekä odottavat taloudellisen tilanteensa huononevan, tai jos ne ovat kokeneet taloudellisia vaikeuksia ”joskus” sekä odottavat tilanteen huononevan.

Indeksi kuvaa taloudellisen turvallisuuden prosenttiosuutta suhteessa taloudellisesti turvattomien prosenttiosuuteen. Indeksi asteikko 0-100 (100= maksimi taloudellinen turvallisuus; 0=minimi taloudellinen turvallisuus).

Tietoja Genworthin Lifestyle Protection -vakuutuksista

Genworthin Lifestyle Protection nimellä kulkevat vakuutusuotteet on suunniteltu auttamaan ihmisiä koko heidän elinkaaren aikana. Genworth on toiminut Suomessa vuodesta 1994 lähtien ja auttanut perheitä taloudellisten vastuiden kantamisessa.

Genworth Financialin maksuturvavakuutukset liittyvät finanssituotteisiin ja ne suojaavat ja varmistavat tulossa olevat lyhennykset, joita asiakkaalla on maksettavana rahoitusalan yrityksille, seuraavissa tilanteissa: työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys,pysyvä työkyvyttömyys, vakava sairaus tai sairaalahoito, sekä kuolema.


[1] Perustuu Tilastokeskuksen tekemään Tulonjakotilasto 2012 -raporttiin.

Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial Suomi

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva(at)genworth.com

Genworth Financial lyhyesti

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus-, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia