Tutkimus: Pilvipalveluiden yhä kasvava käyttö lisää ohjelmistotestaus- ja laadunvarmistuspalveluiden kysyntää

Espoo, 17. 6. 2011 - Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini, ohjelmistotestaukseen keskittyvä Sogeti ja HP julkaisivat tällä viikolla kolmannen World Quality Report - tutkimuksensa. Tutkimus tarkastelee yritysten sovellusten laadun ja elinkaaren hallintaa eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla. Tutkimuksen mukaan useimmat yritykset (85 prosenttia[1]) ovat talouden elpymisen myötä huomanneet sovellusportfolioidensa tarvitsevan rationalisointia ja vanhentunutta teknologiaa hyödyntävien liiketoimintakriittisten sovellusten kaipaavan tarkistusta ja päivittämistä tehokkuuden lisäämiseksi. Tämän seurauksena 42 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa sovellusten laadunvarmistukseen ja testaukseen kohdennettua budjettiaan. Niiden yritysten osuus, jotka aikovat siirtää ainakin osan IT-järjestelmistään pilveen, on noussut 81 prosenttiin. Uusien teknologioiden, kuten pilvipohjaisten palveluiden syntyminen kasvattaa testaus- ja laadunvarmistuspalvelujen kysyntää tietoturvan roolin noustessa yhä tärkeämmäksi riskien vähentämisen ja laadun takaamisen kannalta.

Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa myös Pohjoismaihin keskittyvää tietoa. ”Ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus ovat nykyään vakiintunutta toimintaa suuremmissa pohjoismaisissa yrityksissä. Pilvipalveluiden käyttöaste on pohjoismaisissa yrityksissä yllättävän alhainen (35 %), samoin Software as a Service -palveluiden (52 %). Manuaalinen testaus on edelleen vahvassa asemassa: yli viidenneksessä yrityksistä (22 %) manuaalisen testauksen osuus on 80–100 prosenttia, ja kolmannes yrityksistä (33 %) kamppailee tuottaakseen mitattavaa liiketoimintahyötyä”, sanoo Mattias Bergströmner, yksi Pohjoismaiden johtavista testausasiantuntijoista, joka vastasi pohjoismaisten tulosten analyysistä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että suurimmat investoinnit laadunvarmistukseen tehdään kehittyvissä maissa. Viime vuonna 83 prosenttia kiinalaisista ja 56 prosenttia brasilialaisista yrityksistä kasvatti merkittävästi

investointejaan laadunvarmistukseen siinä missä budjetit ovat pysyneet lähes entisellä tasollaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Laadunvarmistuksen merkitys on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana myös australialaisissa yrityksissä: 37 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi testausbudjettiensa nousseen. Laadunvarmistukseen suunnatut investoinnit keskittyvät yhä enemmän standardisointiin ja tehokkuuden lisäämiseen. Usein perustetaankin testauskeskuksia laadunvarmistustoimintojen keskittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, etenkin kehittyvien markkinoiden maissa.

Kehittyvät maat ovat myös nopeimpia pilvi-infrastruktuurin käyttöönottajia:

  • Yli kolmannes kiinalaisista yrityksistä (37 %) suunnittelee siirtävänsä 11–25 prosenttia sovelluksistaan pilveen seuraavan vuoden aikana, minkä lisäksi 40 prosenttia tekee järjestelyjä siirtääkseen vastaisuudessa 26–50 prosenttia sovelluksistaan pilveen
  • Sen sijaan 24 prosenttia pohjoisamerikkalaisista ja 18 prosenttia länsi- ja pohjoiseurooppalaisista yrityksistä eivät ole kiinnostuneita siirtämään ohjelmistojaan pilveen

Pilvipalveluiden käyttöönotto ja kasvava riippuvuus internet-pohjaisista sovelluksista tekee sovellusten tietoturvasta yhä tärkeämpää, ennen sitä pidettiin lähinnä osana auditointia ja riskienhallintaa. Yli neljäsosa (27 %) suurista organisaatioista (yli 5 000 työntekijää) kokoaa tietoturvaan erikoistuneita tiimejä suunnittelemaan ja testaamaan turvallisuuskäytäntöjä ja -vaatimuksia. Tavoitteena on varmistaa, että uudet järjestelmät ja sovellukset pysyvät suojattuina, ja luottamuksellinen tai arkaluonteinen tieto luvattomien käyttäjien ulottumattomissa. Pilvessä testaaminen vaatii uuden sukupolven testaajilta yksittäisten järjestelmien laadun varmistamisen sijaan koko IT-portfolion palveluiden hallintaa.

“Tietohallintojohtajat ovat kovan paineen alla pyrkiessään toimittamaan korkealaatuisia ohjelmistoja tiukalla budjetilla”, sanoo Raf Howery, Vice President, Global Channels and Partners Executive, Capgemini. “Korkealaatuisten sovellusten siirtäminen pilveen on luonnollinen jatkumo, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan, luotettavan ja ketterän ympäristön niiden luomiseen ja testaamiseen. Lisäinvestoinnit laadunvarmistukseen, etenkin kehittyneillä markkinoilla, auttavat varmistamaan, että yritykset voivat menestyä pilvessä sitten, kun teknologia on otettu kokonaan käyttöön.

Tutkimus osoittaa yritysten turvautuvan edelleen ulkoistettuun ohjelmistotestaukseen. Yli kaksi kolmasosaa (70 %) vastaajista käyttää testauksessa palvelutoimittajia tai kolmannen osapuolen toimittajia. Yritykset eivät enää halua ulkoistaa ainoastaan itse testausta, vaan myös testausstrategian, hyväksymistestauksen ja tietoturvan. Ulkoistuksessa suositaan edelleen yrityksen toimipisteessä tapahtuvaa testausta (27 %) sekä yrityksen kotimaassa tai sen kanssa samalla mantereella tapahtuvaa testausta (24 %). Eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset yritykset suosivat eri off-shore lokaatioita. Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevien yritysten ensimmäinen vaihtoehto on usein Intia (18 %), sen jälkeen Kiina (12 %) ja Itä-Eurooppa (9 %), kun taas länsi-ja pohjois-eurooppalaiset yritykset ovat ensimmäistä kertaa ilmaisseet ulkoistavansa laadunvarmistuspalveluitaan mieluummin Itä-Eurooppaan (12 %) tai Kiinaan (7 %)  kuin Intiaan (4 %).

Lisätietoja:

Capgemini

Leena Lahti, puh. +358 50 356 3304, leena.lahti@capgemini.com

Sogeti

Juha Vaitilo, puh.  +358 40 550 0734, juha.vaitilo@sogeti.com

About the World Quality Report 2011-2012

The World Quality Report 2011-2012 is the third in a series of annual surveys examining the state of application quality and testing practises across industries and geographies. Since 2009, the Capgemini Group and HP have published the annual report to provide insight into the latest trends in application quality, methodologies, tools, and processes. As in previous years, the report includes detailed profiles on the state of QA in a number of specific industries: Consumer Products, Retail, and Distribution; Energy, Utilities, and Chemicals; Financial

Services; Healthcare and Life Sciences; High Tech; Manufacturing; Public Sector; and Telecommunications, Media, and Entertainment. In addition, this year’s report also includes summaries examining IT trends and quality practices from a regional perspective across nine different geographies: Australia, Brazil, China,       France, Germany, Netherlands,                       Nordic Region, North America and United Kingdom.

The World Quality Report Survey was completed by 1,200 CEOs, CIOs, CFOs, IT directors and managers and QA managers around the world, including North America (39 percent), Western Europe (33 percent), Australia (8 percent), China (8 percent), Brazil (5 percent) and other regions in Europe, Asia and Latin America (7 percent). The survey also included responses from a variety of different company sizes: 30 percent of respondents surveyed represented small companies (between one and 500 employees); 14 percent worked for companies with between 500-1,000 employees; 22 percent were employed at companies with between 1,000 and 5,000 employees; 17 percent were from large companies (5,000-10,000); and 17 percent from enterprises with over 10,000 employees.

About Capgemini and Sogeti

The Capgemini Group is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services, enabling its clients to transform and perform through the use of technologies. Present in 40 countries, the Capgemini Group reported 2010 global revenues of EUR 8.7 billion and employs over 112,000 people worldwide. Sogeti, its wholly-owned subsidiary, is a leading provider of local professional services, bringing together more than 20,000 professionals in 15 countries and is present in over 100 locations in Europe, the US and India.

Together, Capgemini and Sogeti have developed innovative, business-driven quality assurance (QA) and testing services, combining best-in-breed testing methodologies (TMap® and TPI®) and the global delivery model, Rightshore®, to help organizations achieve their testing and QA goals. Capgemini and Sogeti have created one of the largest dedicated testing practices in the world, with over 8,200 test professionals and a further 12,500 application specialists, notably through a common center of excellence with testing specialists developed in India.

For more information, please visit: www.capgemini.com/testing, www.sogeti.com/testing

Rightshore® is a registered trademark belonging to Capgemini.

TMap®, TMap NEXT®, TPI® and TPI NEXT® are registered trademarks of Sogeti.

[1] Capgemini and HP Application Landscape Report, March 2011

Avainsanat:

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa