Tutkimus: Suomalaiset lykkäävät elämän tärkeitä päätöksiä talouden epävarmuuden vuoksi

Kyselytutkimuksen mukaan melkein puolet suomalaisista on pakotettuja lykkäämään tärkeitä päätöksiä elämässään, kuten avioliitto, perheenperustaminen, asunnonosto, isot hankinnat tai lainanmaksu, nykyisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi.

Globaalin vakuutusyhtiön Genworth Financialin toteuttama kyselytutkimus paljastaa, että 18–34-vuotiaat suomalaiset lykkäävät tärkeitä päätöksiä elämässään taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Lähes puolet vastaajista (46 %) on lykännyt lainanmaksua, 43 % asunnonostoa, 38 % henkilökohtaista säästämistä, 38 % isoja hankintoja (esimerkiksi autonostoa), 16 % ensimmäisen lapsenhankintaa ja 8 % naimisiinmenoa. Tietokoneavusteiseen kyselytutkimukseen vastasi 1 011 yli 18-vuotiasta suomalaista vuoden 2013 lopussa. Tutkimuksen toteutti Genworthin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland Oy.

Kun tarkastellaan tutkimustuloksia koko otoksen suhteen (kaikki ikäluokat), niin:

- 38 % (Helsingissä 42 %) olisi halunnut maksaa lainaa takaisin, mutta on joutunut lykkäämään sitä seuraavan viiden vuoden aikana

- 33 % on lykännyt asunnon tai kiinteistön ostoa

- 31 % on lykännyt säästämistä säästötilille tai isojen hankintojen tekemistä

Kyselytutkimuksen mukaan yli neljännes vastaajista (26 %) kertoi olevan huonommassa taloudellisessa asemassa kuin heidän vanhempansa olivat samanikäisinä. Etelä-Suomen alueella luku nousi 30 prosenttiin.

Suomalaisten taloudelliset stressitekijät

Taloudellisen tilanteen aiheuttama huoli ja paine näkyvät suoraan ihmisten taloudellisissa stressitekijöissä. Yli kolmannes vastaajista (35 %) kertoi elintason ylläpitämisen tai parantamisen olevan suurin taloudellisen stressin aiheuttaja, mikäli he menettäisivät tulonsa sairauden tai työttömyyden johdosta. Huomioitavaa oli, että naisista 41 % nimesi elintasoon liittyvät asiat suurimpina stressitekijöinä. Toiseksi merkittävimmäksi (24 %) stressin aiheuttajaksi kaikki vastaajat nimesivät säästöjen kerryttämisen.

Muut mainitut taloudelliset stressitekijät tärkeysjärjestyksessä olivat: taloudellinen itsenäisyys (23 % vastaajista), asuntolainan maksaminen (18 %), lainansaanti (13 %), luottokorttilaskun maksaminen (13 %), lasten tai perheenjäsenen opintojen rahoittaminen (10 %) sekä läheisten suojaaminen tarvittavalla vakuutuksella (10 %).

Suomalaiset huonosti vakuutettuja tulojen menetyksen varalle 

Taloudelliset stressitekijät eivät ole kuitenkaan saaneet suomalaisia toimimaan parantaakseen taloudellista turvaansa. Vain 11 % vastaajista on ottanut maksuturvavakuutuksen turvaamaan asuntolainanmaksun, henkilökohtaisen lainan, luottokorttilaskut tai tilinylityksen tilanteessa, jossa lainanottaja ei voi tehdä työtä joko sairauden tai työttymyyden vuoksi.

Joka neljännellä (27 %) vastaajalla ei ole suojanaan minkäänlaista vakuutusta, kuten lainaturvavakuutusta, henkivakuutusta oman tai läheisen kuoleman varalle, tapaturmavakuutusta onnettomuuksien varalle, sairausvakuutusta diagnoosin tai vakavan sairauden, kuten syövän, varalle.

“Moni 20 – 30 -vuotias ei halua tehdä elämän tärkeitä päätöksiä ja taloudellisia sitoumuksia, jos he eivät ole varmoja työmahdollisuuksistaan tai taloudellisesta tilanteestaan lähitulevaisuudessaan. Tässä tilanteessa avioliitto, asunto ja perheenperustaminen saavat odottaa. Liiallinen epävarmuus, joka estää kuluttamisen ja säästämisen, voi hidastaa yhden sukupolven mukaantuloa talouden ja yhteiskunnan valtavirtaan. Ilman tasaista virtaa uusia, taloudellisesti turvattuja ihmisiä maksamaan lainaa, ostamaan ensiasuntoja tai perustamaan perheitä saavat markkinat polkemaan paikallaan, mikä taas tekee taloudesta heikon ja haavoittuvaisen”, sanoo Genworth Financialin Suomen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

”Kuluttajalla on kuitenkin erilaisia vaihtoehtoja hallita taloudellista tilannettaan. Tarjolla on lukuisia eri tapoja turvata henkilökohtainen talous, kuten esimerkiksi maksuturvavakuutukset suojaamaan äkillisiltä tulonmenetyksiltä työttömyyden, onnettomuuden tai sairauden varalle. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla on tärkeä rooli perheiden talouden turvaajina odottamattomissa tilanteissa. Tukeakseen vapaaehtoisten vakuutusten roolia, Suomen hallituksen tulisi myöntää korvauksille verohelpotus, kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian maissa on tehty. Vapaaehtoisen maksuturvavakuutuksen verovapaa vakuutuskorvaus hyödyttäisi suoraan niitä ihmisiä, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa. Tämä vähentäisi painetta julkisen sektorin palveluja kohtaan sekä palkitsisi juuri niitä ihmisiä, jotka ovat itse vapaaehtoisesti varautuneet työttömyyden tai pitkäaikaissairauden varalle. Vapaaehtoiset maksuturvavakuutukset auttavat myös pankkeja ja muita rahoituslaitoksia suojautumaan luottotappioilta”, Virtaneva sanoo. 

Tietoja Genworthin Lifestyle Protection -vakuutuksista

Genworthin Lifestyle Protection nimellä kulkevat vakuutusuotteet on suunniteltu auttamaan ihmisiä koko heidän elinkaaren aikana. Genworth on toiminut Suomessa vuodesta 1994 lähtien ja auttanut perheitä taloudellisten vastuiden kantamisessa. Genworthin tuotteet sisältävät:

- Lifestyle protection -vakuutus turvaa vakuutuksenottajan henkilökohtaisen talouden työttömyyden, sairauden, onnettomuuden, vakavan sairauden tai kuoleman sattuessa.

- Lainaturvavakuutus kattaa asuntolainan, luottokorttimaksut ja muut sovitut maksut työttömyyden, sairauden, vammautumisen tai kuoleman sattuessa.

Genworth Financialin maksuturvavakuutukset liittyvät finanssituotteisiin ja ne suojaavat ja varmistavat tulossa olevat lyhennykset, joita asiakkaalla on maksettavana rahoitusalan yrityksille, seuraavissa tilanteissa: työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys,pysyvä työkyvyttömyys, vakava sairaus tai sairaalahoito, sekä kuolema.

Lisätietoja:

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial Suomi

Puhelin: +358 50 539 9192

Sähköposti: erja.virtaneva@genworth.com

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on johtava yhdysvaltalainen vakuutusalan yhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa, myös Suomessa, ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus-, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä Lifestyle Protection - ja asuntolainatakausmarkkinoilla.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.