Tutkimus: Suomen keskeisimmät asuntopoliittiset haasteet ovat korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n kansalaisten ja kuntapäättäjien keskuudessa toteuttaman tutkimuksen mukaan Suomen keskeisimmät asuntopoliittiset haasteet ovat korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. 88 prosenttia kansalaisista ja 83 prosenttia kuntapäättäjistä pitää korkeita asumiskustannuksia keskeisenä asuntopoliittisena haasteena. Sekä kansalaisista että päättäjistä 83 prosenttia kokee haasteeksi pulan kohtuuhintaisista asunnoista.

Kansalaisten keskuudessa haasteiksi koetaan myös rakentamisen kalleus (81 % vastaajista samaa mieltä), rakennusalan keskittyminen suurille yrityksille (57 % samaa mieltä) ja Suomen hallituksen epäjohdonmukainen asuntopolitiikka (51 % samaa mieltä).

Myös Kuntapäättäjät kokevat haasteeksi rakennusalan keskittymisen suurille yrityksille (67 % samaa mieltä). Lisäksi päättäjien keskuudessa haasteiksi koetaan rakentamisen kalleus (74 % samaa mieltä) ja hidas kaavoittaminen (67 % samaa mieltä).

”Pula kohtuuhintaisista asunnoista aiheuttaa eriarvoisuutta ja hidastaa talouskasvua. Kohtuuhintaisten uusien asuntojen tuotantoa tulisi lisätä merkittävästi. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenyhteisöillä on mahdollisuus käynnistää yli 3000 asunnon uudisrakentaminen, mikäli kytkös asumisoikeus- ja vuokra-asumisen rakentamisen väliltä puretaan”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen.

Kuntapäättäjät haluavat tiivistää kuntien välistä yhteistyötä

Tutkimuksessa kysyttiin kuntapäättäjiltä, mitä tulisi tehdä keskeisten asuntopoliittisten haasteiden ja epäkohtien ratkaisemiseksi. 84 prosenttia kuntapäättäjistä tiivistäisi kuntien välistä yhteistyötä, jotta kohtuuhintaisia asuntoja voitaisiin rakentaa lisää. Kuntien välisen yhteistyön tiivistämistä vastusti ainoastaan 13 prosenttia kuntapäättäjistä.

71 prosenttia kuntapäättäjistä oli sitä mieltä, että valtion tukea tulisi lisätä kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi ja 63 prosenttia kuntapäättäjistä poistaisi asumisoikeusasumisen tuotantorajoitukset.  54 prosentin mukaan asumisoikeusasuntojen tuottamiselle tulisi myöntää samanlaiset tuet kuin vuokra-asuntojen tuotannolle ja julkisen kilpailun kriteerejä tulisi väljentää 57 prosentin mukaan.

Lähes puolet kuntapäättäjistä (46 %) kannattaa asuntopoliittisen päätöksenteon uudelleen organisointia ministeriötasolla. 35 prosenttia ei lähtisi organisoimaan asuntopoliittista päätöksentekoa uudella tavalla ja 19 prosenttia vastaajista ei arvioinut asiaa.

Asumisoikeusasuntojen määrää halutaan lisätä

Tutkimuksen mukaan kuntapäättäjistä 61 prosenttia haluaisi lisätä asumisoikeusasuntojen määrää omassa kunnassa. Valtaosa kuntapäättäjistä kokee, että asumisoikeusasuminen täydentää hyvin vuokra- ja omistusasumista (75 % samaa mieltä) ja että sille on löytynyt oma paikka asuntomarkkinoilta (66 % samaa mieltä).

Tutkimukseen vastasi yhteensä 600 kansalaista ja 89 kuntapäättäjää, joilta pyydettiin näkemyksiä asuntopolitiikan haasteista helmikuussa 2014. Kansalaisten osalta vastaajat edustavat koko Suomea. Aineisto painotettiin vastaamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kuntapäättäjien osalta edustettuina olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginvaltuutettuja. Tutkimuksen toteutti Consumer Compass Oy Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n toimeksiannosta. 

Lisätietoja:

Marko Pyykkönen, puheenjohtaja, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry

marko.pyykkonen@asokodit.fi, puh. 0400 426 666

Suomen Asumisoikeusyhteisöt Ry:n jäsenyritysten omistuksessa on yli 98 % kaikista Suomen noin 39 000 asumisoikeusasunnosta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit