Uusi rahankeräyslaki tuo sujuvuutta lahjoitusten pyytämiseen eri kohteisiin – Tuoreeseen kirjaan on koottu ajankohtaista tietoa yhteisöjen varainhankinnasta

Report this content

Valtaosa suomalaisista suhtautuu lahjoittamiseen hyvin myönteisesti ja myös osallistuu hyväntekeväisyyteen. Kolmasosa lahjoittaa satunnaisesti eri keräyksiin tai järjestöille. Yksityisrahoitus eli varainhankinta on noussut järjestöissä entistä tärkeämpään rooliin julkisen rahoituksen tiukentuessa. Uuden 1.3. voimaan tulleen rahankeräyslain tavoitteena on sujuvoittaa lahjoitustoimintaa, ja uusi pienkeräysmuoto aktivoinee erityisesti pieniä ja vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä. Tuore varainhankinnan opaskirja tuo järjestöjen toiminnan rahoituksen hankkimiseen kattavan ja päivitetyn tietopaketin.

Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on jatkossa joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus. Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on rahankeräyksen järjestäjän toiminnan sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Ilmoitukseen perustuvan ja alle 10 000 euroa tavoittelevan pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen.

 

– VaLa on tyytyväinen uudistetun rahankeräyslain tuomiin helpotuksiin lupaprosessissa. VaLa on jo vuosia tuonut esiin järjestökentän huolen lupaviranomaisen pitkistä käsittelyajoista ja rahankeräyshakemusten epäselvästä tulkinnasta. Tämä on pahimmillaan viivyttänyt keräyskampanjoita tai jopa estänyt ne kokonaan. Toivomme uuden lain tukevan järjestöjen keräystoimintaa paremmin jatkossa, kertoi Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n puheenjohtaja Nora Huhta.

 

Tutkimusten mukaan suomalaisten lahjoituspäätöksissä korostuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. Uuden rahankeräyslain tavoitteena on sujuvoittamisen lisäksi huolehtia keräysten asianmukaisuuden valvonnasta.

 

Ensimmäinen kirja suomalaisesta varainhankinnasta

 

Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja varainhankinnasta julkaistiin 17.3. "Miljoonia (vai) mokkapaloja – Opaskirja yleishyödyllisen yhteisön varainhankintaan" on kirjoittanut Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski. Pia kuului asiantuntijajäsenenä sisäministeriön asettaman rahankeräyslain uudistusta valmistelleeseen työryhmään. Kirjan kustantaja on Kansalaisfoorumi.

 

Kootulle tiedolle lahjoittamiseen ja varainhankintaan liittyvästä säätelystä on tarvetta: Suomessa on kymmeniä tuhansia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja sitä myötä myös suuri määrä luottamushenkilöitä yhdistyksissä ja säätiöissä, joilla on vastuu yhteisöjen rahojen hankinnasta ja käytöstä. Opaskirja on tarkoitettu helpottamaan erikokoisten yhteisöjen varainhankinnan arkea.

Lisätietoja
Vastuullinen Lahjoittaminen ry, Nora Huhta puh. 040 753 0250 tai Pia Tornikoski puh. 040 596 3763

Kansalaisfoorumi, Anneliina Wevelsiep puh. 050 590 0180

 

www.vala.fi ja www.kansalaisfoorumi.fi

Rahankeräyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190863

Avainsanat:

Liitteet & linkit