Yksikanavainen ClipX-signaalinkäsittelijä mahdollistaa integroinnin koneisiin ja tuotantojärjestelmiin

Mittaus- ja testaustoimialan globaali teknologia- ja markkinajohtaja HBM on tuonut markkinoille uuden teollisuuskäyttöisen signaalinkäsittelijän ClipX – "Clip. Measure. Control." Tarkkuusluokan 0.01 ja siihen sisältyvän digitaalisen työstandardin kalibrointisertifikaatin myötä ClipX asettaa uudet standardit teolliseen prosessinohjaukseen. Moduuli toteuttaa minkä tahansa mittaustehtävän riippumatta siitä, käytetäänkö sitä yksi- tai monikanavasovelluksiin, tuotantokoneisiin tai tuotannon valvontaan.

Signaalinkäsittelijän avulla voidaan helposti toteuttaa mikä tahansa määrä yksittäisiä mittausketjuja tai mittausjärjestelmä jopa kuudella keskenään kommunikoivalla laitteella. ClipX tarjoaa kaikki uusimmat automaatioliitännät, joiden avulla laite voidaan yhdistää monipuoliseen, digitaaliseen ohjauskonseptiin (PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP™, EtherCAT®, virta ja jännite). 

Sen avulla voidaan muodostaa analogisia että digitaalisia mittausketjuja. HBM:n uudet anturit on sovitettu optimaalisesti ClipX-signaalinkäsittelijään, mikä mahdollistaa häiriöttömät mittaustulokset.  

ClipX täyttää jo nyt tulevaisuuden verkotetun tuotannon vaatimukset. Eräs merkittävä ominaisuus on intuitiivinen verkkoliitäntä, joka mahdollistaa myös etäkäytön, parametrisoinnin ja diagnoosin. ClipX valvoo itse itseään ja estää koneen seisokit vikojen aikaisen tunnistamisen avulla (ehkäisevä huolto). Tämä on mahdollista älykkäiden toimintojen kuten kunnonvalvonnan, etädiagnoosin ja esilaskettujen kanavien avulla.  

Signaalinkäsittelijöiden ja tiedonkeruujärjestelmien lisäksi HBM tarjoaa myös antureita vääntömomentin, voiman, siirtymän ja muiden mekaanisten suureiden mittaukseen. Asiakkaat saavat täyden hyödyn teollisuuden mittaus- ja valvontatoiminnan kokonaisratkaisuista, joille ominaista ovat lyhyet asetusajat, korkea mittaustietojen laatu ja merkittävät tulossuureet koko mittausketjun alueella. 

Lisätietoja:

Jyri Niinistö, Sales Engineer, HBM Finland

+358 50 301 5621

jyri.niinisto@hbm.com


HBM on mittaus- ja testaustoimialan globaali teknologia- ja markkinajohtaja. HBM:n laaja tuotevalikoima sisältää ratkaisuja kaikkiin mittausketjun vaiheisiin virtuaalisesta testauksesta fyysiseen testaukseen. Tuotteita ovat muun muassa anturit, laitteet ja tiedonkeruujärjestelmät sekä kestävyys-, testaus- ja analysointiohjelmat. HBM:n mittauspalvelut keskittyvät mekaanisten voimien mittaamiseen käsittäen mm. venymäliuskamittaukset haastaviin olosuhteisiin maalle ja merelle.

Sovellusalueita ovat mm. punnitustekniikka, teollisuuden mittaustekniikka, konepajateollisuuden mittalaboratoriot ja koneen rakennus. Anturit käsittävät mm. punnitusanturit, voima-anturit, vääntömomenttianturit, etäisyysanturit, venymäanturit ja paineanturit sekä venymäliuskat.

HBM:llä on tuotantolaitoksia Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja se on edustettuna 80 maassa eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Yrityksestä

Manifesto on vuonna 2000 perustettu viestintätoimisto. Autamme viestimään tuloksellisesti ja luovasti. Palvelujemme avulla viestit ovat selkeitä ja ne menevät tehokkaasti perille kohderyhmät tavoittavissa kanavissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia