”Ihmisen kokoinen työ, Suomen mittainen tehtävä”:ohjelma joustavan työelämän puolesta

Ihmisen kokoinen työ, Suomen mittainen tehtävä on ohjelma joustavamman työelämän puolesta. Ohjelman tavoitteena on, että työvoiman olemassa olevia resursseja hyödynnettäisiin paremmin Suomessa ja osatyökykyisille luotaisiin nykyistä joustavampia työmahdollisuuksia. Mukana ohjelmassa ovat Manpower, Mehiläinen, Varma, AmCham Finland, Munuais- ja maksaliitto Suomen Reumaliitto sekä Abbott.

Suomessa on paljon hyödyntämätöntä resurssia: työkyvyttömyyseläkkeellä on lähes 217 0001 ja työttömänä 226 000 henkilöä2. Kyselyn mukaan esimerkiksi 40 prosenttia pitkäaikaissairaista olisi halukkaita pysymään tai palaamaan takaisin työelämään3.

”Ohjelman kokoama toimijoiden verkosto on ottanut tehtäväkseen rakentaa konkreettisia työkaluja ja malleja siihen, että Suomi saisi käyttöönsä reservissä olevia resursseja. Haastamme tähän työhön mukaan päättäjät ja työnantajat. Demografinen kehitys edellyttää käyttämättömien resurssien saamista mukaan työelämään. Vähintään yhtä tärkeää on yksilönäkökulma: mahdollisuus työn tekemiseen ja itsenäiseen toimeentuloon on keskeinen osa yhdenvertaisuutta”, toteaa johtaja Mika Wilén Manpower Oy:sta.

Perinteisesti on ajateltu, että ihminen on joko työkykyinen tai työkyvytön. Ihmisen kokoinen työ -ohjelma haluaa nostaa esille työkyvyn yksilöllisyyden. Tärkeintä ei ole sataprosenttinen työkyky, vaan jokaisen yksilöllisten resurssien hyödyntäminen. Myös osatyökykyisten työssäkäynti täytyy olla mahdollista.

Ohjelmassa mukana olevat tahot uskovat, että ottamalla piilevät resurssit käyttöön rakennamme yhdessä elinvoimaisempaa tulevaisuutta niin yhteiskunnalle, yhteisöille kuin yksilöillekin.

Suomalainen työelämä on kestämättömän tilanteen edessä

Suomalainen työelämä on monen haasteen edessä. Työkyvyttömyyseläkkeellä on 217 000 suomalaista2 ja samanaikaisesti työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ikäryhmien välinen ns. huoltosuhde heikkenee Euroopan nopeinta vauhtia. Kun Suomessa vielä 1970-luvulla oli sataa työikäistä kohti noin 48 ei-työikäistä, on vastaava määrä vuonna 2030 noin 73.4

Ihmisen kokoinen työ -ohjelman teema juontaa juurensa italiankielisestä termistä ”misura d’uomo”, joka suorana käännöksenä tarkoittaa ihmisen kokoista. Ei liian suurta, ei liian pientä. Ihmisen kokoisella viitataan sekä työntekijän käyttämättömän potentiaalin hyödyntämiseen että liian kuormittumisen estämiseen.

Ihmisen kokoinen työ, Suomen mittainen tehtävä –ohjelman verkosto:

Manpower www.manpower.fi

Mehiläinen www.mehilainen.fi

Varma www.varma.fi

AmCham Finland www.amcham.fi

Munuais- ja maksaliitto www.musili.fi

Suomen Reumaliitto www.reumaliitto.fi

Abbott www.abbott.fi

Ohjelman asiantuntijajäseninä toimivat:

Dosentti, reumatologi Kari Puolakka Etelä-Karjalan keskussairaalaTerveyspalvelujohtaja Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki

Lisätietoja: www.ihmisenkokoinentyo.fi

Lisätiedot:

Johtaja Mika Wilén

ManpowerGroup Oy

Sähköposti: mika.wilen@manpowergroup.fi

Gsm: 041 455 2970

Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth

Suomen Reumaliitto ry

Sähköposti: mervi.ahlroth@reumaliitto.fi

Gsm: 050 374 2663

Toiminnanjohtaja Sari Högström

Munuais- ja maksaliitto ry

Sähköposti: sari.hogstrom@musili.fi

Gsm: 050 536 7258

Lähde:

1 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2011. Eläketurvakeskus.

2 Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012. Työ- ja elinkeinoministeriö.

3 Abbott Oy:n Otantatutkimukselta tilaama kysely (2008).

4 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys (osa 1, selvitysosa). Valtionvarainministeriö 5a/2012.

----------

”Uskomme, että työkyky ei ole nolla tai sata. Haluamme olla mukana luomassa työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla saamme reservistä lisää työvoimaa käyttöön. Näin rakennamme yhdessä elinvoimaisempaa Suomea, ja kaikki voittavat: yhteiskunta, yksilöt ja työnantajat.”

Avainsanat:

Yrityksestä

Myy on viestintätoimisto, joka tietää, mikä myy.Kirkastamme kanssasi miten myyt strategian, näkemyksen, tuotteen tai palvelun• Asiakkaillesi• Kumppaneillesi• Organisaatiollesi• Medialle

Liitteet & linkit