Työperäistä sairautta ja loppuun palamista pelätään enemmän kuin työttömyyttä: Joka viides suomalainen tekee liikaa töitä

Suomalaisista työssä käyvistä 21 prosenttia kertoo tekevänsä liikaa töitä. Heistä yli puolet (57 %) kokee, että  työ on vaikuttanut kielteisesti terveyteen. Työperäistä sairautta ja loppuun palamista pelkää 40 prosenttia suomalaisista. Kuitenkin terveydellinen työkyky koetaan pääsääntöisesti hyväksi: vastaajat arvioivat sen olevan keskimäärin 90 prosenttia täydestä sadasta. Tulokset käyvät ilmi Taloustutkimuksen Ihmisen kokoinen työ -hankkeelle tekemästä tutkimuksesta.

Suomalainen työelämä on polarisoitunut: viidennes tekee enemmän töitä kuin itse haluaisi, ja toisaalta joka kymmenes nuori olisi valmis lisäämään töiden määrää. Sopivasti töitä tekee noin 70 prosenttia työssä käyvistä.

Ikäryhmässä 40–49-vuotiaat jopa 82 prosenttia kertoo terveydentilan heikentyneen työn vuoksi. Yleisimpiä syitä liikaan työntekoon ovat työtekijöiden liian vähäinen määrä (45 %), työn epätasainen jakautuminen työntekijöiden välillä (39 %) ja lisätöiden vapaaehtoinen haalimisen (16 %). Ylikuormitus on yleisempää enemmän tienaavien ja korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Mehiläisen johtavan työterveyslääkäri Kari Mäkelän mukaan liian suuri työkuormitus näkyy myös vastaanotolla jossain määrin.

”Lääkärin näkökulmasta kyseessä on usein työn organisointikysymys, ja työntekijöiden täytyisi ottaa asia esille esimiestensä kanssa. Työntekijöillä on myös usein hyviä kehitysideoita, joita työnantajan kannattaa kuunnella”, Mäkelä toteaa.

Työperäistä sairautta pelätään työttömyyttä enemmän

Työperäistä sairautta tai loppuun palamista pelkäävät erityisesti liikaa töitä tekevät (67 %) ja jo valmiiksi terveydellisistä ongelmista kärsivät (57 %). Myös koulutus vaikuttaa: ammatillisen koulutuksen saaneista työperäinen sairaus tai loppuun palaminen pelottaa 42 prosenttia työntekijöistä, kun korkeakoulun käyneillä sama luku on 25 prosenttia.

“Akateemisen koulutuksen saaneet työntekijät kokevat usein, että heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin työoloihin. Ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden työnkuva on kuitenkin muuttunut viime vuosikymmeninä, joten heidänkin vaikutusmahdollisuudet työhön ovat parantuneet ja parantuvat myös tulevaisuudessa”, Mäkelä toteaa.

Kolmannes (31 %) suomalaisista työntekijöistä ei usko, että työnantaja joustaisi työnteon suhteen sairastumistapauksessa. Joka viides (20 %) kertoo huonon työilmapiirin, johtamisen tai esimiestyön rajoittavan työkykyä paljon tai erittäin paljon.

Joka viides käyttää 100 prosenttia työkapasiteetista

Joka viidennellä suomalaisella on käytössään täydet 100 prosenttia omasta työkapasiteetista. Keskimäärin omasta kapasiteetista koetaan olevan käytössä noin 80 prosenttia.

Sukupuolten välillä on eroja suhtautumisessa työhön: naisista 21 prosentilla on käytössä koko työkapasiteetti, kun taas miehistä vastaava luku on vain 16 prosenttia.

Suomalaisten työkyky -tutkimus

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Ihmisen kokoinen työ -hankkeen tilauksesta helmi-maaliskuussa 2012. Tutkimukseen vastasi yhteensä 655, 20–65-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista, eli tutkimuksen otos edustaa suomalaista väestöä.

Tutkimus toteutettiin ovelta-ovelle-kyselynä (n=396, Omnibus), jota täydennettiin internet-paneelissa (n=259).

Ihmisen kokoinen työ -hanke

Ihmisen kokoinen työ, Suomen mittainen tehtävä on ohjelma joustavamman työelämän puolesta. Ohjelman tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia työvoiman resursseja entistä paremmin ja luoda osatyökykyisille nykyistä joustavampia työmahdollisuuksia. Mukana ohjelmassa ovat Manpower, Mehiläinen, Varma, Am Cham Finland, Munuais- ja maksaliitto, Reumaliitto sekä Abbott Oy. www.ihmisenkokoinentyo.fi

Käy testaamassa oma työkykysi hankkeen internetsivuilla!

Lisätiedot:

External Affairs Director Mervi Pänkäläinen

Johtaja Mika Wilén

ManpowerGroup Oy

Sähköposti: mika.wilen@manpowergroup.fi

Gsm: 041 4552 970

Johtava työterveyslääkäri Kari Mäkelä

Mehiläinen Oy

Sähköposti: kari.makela@mehilainen.fi

Gsm: 040 5167 261

Toimitusjohtaja Mervi Ahlroth

Suomen Reumaliitto ry

Sähköposti: mervi.ahlroth@reumaliitto.fi

Gsm: 050 3742 663

Toiminnanjohtaja Sari Högström

Munuais- ja maksaliitto ry

Sähköposti: sari.hogstrom@musili.fi

Gsm: 050 5367 258

Ylilääkäri Jukka Kivekäs

Varma

Sähköposti: jukka.kivekas@varma.fi

Gsm: 010-244 75 74

Member Relation Manager Annukka Junnila

AmCham Finland

Sähköposti: annukka.junnila@amcham.fi

Gsm: 045-1386 588

Abbott Oy

Sähköposti: mervi.pankalainen@abbott.com

Gsm: 040 9022 481

Avainsanat:

Yrityksestä

Myy on viestintätoimisto, joka tietää, mikä myy.Kirkastamme kanssasi miten myyt strategian, näkemyksen, tuotteen tai palvelun• Asiakkaillesi• Kumppaneillesi• Organisaatiollesi• Medialle