Suomen betoniteollisuus maailman turvallisin vuonna 2015

Betonikeskus ry on päättänyt panostaa alan työturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn. Tavoitteeksi on asetettu vuosi 2015, jolloin Suomi aikoo olla maailman paras betoniteollisuuden työturvallisuudessa.

Työturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy on parantunut suurin harppauksin maailmalla 1990- ja 2000-luvuilla. Myös Suomessa turvallisuusajattelu on kehittynyt voimakkaasti teollisuudessa ja rakentamisessa. Jokainen tapaturma on kuitenkin liikaa. Vuonna 2007 betoniteollisuudessa sattui ennakkotiedon mukaan 1148 tapaturmaa, joista 77 oli vakavia yli 30 päivän poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Järjestäytynyt betoniteollisuus täysillä mukaan
Betonikeskus ry muodostaa Rakennusteollisuus RT:n Betoniteollisuustoimialan ja sen jäseninä ovat maamme kaikki alan merkittävät yritykset, yhteensä 46 kappaletta. Yhdessä nämä ovat päättäneet olla alallaan maailman turvallisin vuoteen 2015 mennessä.

Tärkeänä keinona on vuonna 2009 alkava betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu, johon haastetaan mukaan kaikki betonielementtivalmistajat. Kilpailun tavoitteena on parantaa tehdastyön arkea merkittävästi turvallisemmaksi ja miellyttävämmäksi.
Osallistuville yrityksille tehdään alkuvaiheessa työturvallisuustason ja -johtamisen mittaukset sekä auditoinnit. Tilannetta seurataan vuoden varrella. Lisäksi Betonikeskuksen jäsenyrityksille tarjotaan työturvallisuuden ohjausta ja koulutusta.

Ensin elementtiteollisuus, sitten muut
Kampanjan ensimmäinen vaihe alkaa elementtiteollisuudesta. Siitä saatujen kokemusten perusteella kilpailu laajennetaan vuonna 2010 kolmeen sarjaan: elementteihin, valmisbetoniin ja betonituotteisiin.
Arviointikriteereinä käytetään ELMERI+* -mittausta, tapaturmataajuutta, sairauspoissaolojen taajuutta ja turvallisuusjohtamisen tasoa.

* ELMERI+ on Työterveyslaitoksen menetelmä, jolla havainnoidaan työympäristön laatua ja työskentelyn turvallisuutta. Se sopii yhtälailla yksittäisen työpisteen kuin kokonaisen tehtaankin työturvallisuuden arviointiin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Hämäläinen, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betonikeskus ry
Puh (09) 6962 3625
gsm 050 1513
sähköposti: olli.hamalainen@betoni.com
www.betoni.com

Yrityksestä

Povitasku suunnittelee ja toteuttaa viestintää asiakkaan tarpeisiin. Yksi tiedote voi olla yhtä tärkeä kuin vuosikertomus. Kohderyhmän täytyy olla kirkkaana mielessä, esimerkiksi asiakaslehden tulee olla lahja lukijalleen, ei tilaajalleen. Viestintä syntyy aina tarpeesta. Yhteinen tavoite saavutetaan palveluasenteella. Ei nöyristellen, vaan jokaisen osaamista arvostaen ja hyödyntäen.

Multimedia

Multimedia