Faron edistää syövän immunoterapiaan kehitettävää Clevegeniä teknologisella yhteistyöllä Selexis SA:n kanssa

Faron Pharmaceuticals Oy (”Faron”) on solminut sopimuksen sveitsiläisen Selexis SA:n kanssa. Faron saa käyttöönsä Selexiksen (SURE-)teknologia-alustan, joka mahdollistaa Clevegenin lääkeaineen, humanisoidun vasta-aine FP-1304:n, massatuotannon.  Selexiksen teknologia tuo merkittäviä etuja Faronille ja tulee helpottamaan Clevegenin prekliinistä kehitystä kohti kliinistä vaihetta, vaikeiden syöpäsairauksien hoitoa.

Immunoterapia hyödyntää potilaan omaa immuunivastetta syövän voittamiseksi. Immunoterapialla on valtavat mahdollisuudet syövän hoidossa ja se on tällä hetkellä yksi bioteknologia- ja lääketeollisuus-yritysten merkittävimmistä tutkimuskohteista.

Clevegen rajoittaa solupinnan reseptori Clever-1:n toimintaa. Kun Clever-1:n toiminta estetään, kasvaimeen hakeutuvat makrofaagit (tumour-associated macrophages, TAM) eivät pääse syöpäkudokseen ja niiden toiminta immuniteettia tukahduttavina soluina pienenee. Nämä molemmat tapahtumat muuttavat kasvaimen ympäristöä immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi ja mahdollistavat elimistön immuunijärjestelmän taistelun syöpäsoluja vastaan.

Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen kertoo: ”Tutkijat ovat jo vuosien ajan tunnistaneet kasvaimeen liittyvien makrofaagien olevan keskeinen kontrollimekanismi syövän hillitsemisessä elimistön puolustusjärjestelmän toimesta. Hiljattain tehty, jopa 1,74 miljardiin dollariin nouseva lisensointisopimus - johon sisältyi 350 miljoonan dollarin ennakkomaksu jo faasi I:n immuno-onkologisesta tutkimuksesta - Five Primen ja Bristol-Myers Squibbin välillä osoittaa Clevegenin kehityksen ja kaupallistamisen arvon Faronille.”

”Odotamme Selexiksen kanssa solmimamme sopimuksen merkittävästi parantavan onnistumisen mahdollisuuksia ja nopeuttavan tämän arvon realisoitumista Faronin sidosryhmille ja vaikeista syövistä kärsiville potilaille”.

”On ilo aloittaa Selexiksen kanssa yhteistyö, jolla edistetään syövän immunoterapian ohjelmaamme Clevegeniä, joka tähtää elimistön oman puolustusjärjestelmän hyödyntämiseen syövän kasvua ja leviämistä vastaan. Uskomme Clevegenin selvästi eroavan kilpailevista tuotteista. Kohteena on erityisesti M2 TAM, kasvaimeen liittyvä makrofaagi, joka edistää tuumorin kasvua, mutta vaikutus ei ulotu M1 TAM:iin, joka ylläpitää syöpää torjuvaa immuniteettia”, jatkaa Jalkanen.

Sopimuksen mukaan Selexis hoitaa Clevegenin tarvitseman solujen kloonivalmistuksen sovittua veloitusta vastaan. Selexis on myös oikeutettu tiettyihin etappimaksuihin, mikäli Clevegen pääsee määriteltyihin kliinisiin kehitysvaiheisiin ja merkittäviin myyntilukuihin.

Lisätietoja:

Faron Pharmaceuticals Oy

Katja Wallenlind
IR- ja viestintäjohtaja
Puhelin 050 577 4807
E-mail: katja.wallenlind@faronpharmaceuticals.com

Faron Pharmaceuticals Oy

Faron Pharmaceuticals Oy on pitkälle edennyt kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, joka sijaitsee Turku Science Parkissa. Faronilla on kolme lääkekehitysohjelmaa, jotka keskittyvät akuutteihin elinvammoihin, syövän immunoterapiaan sekä metabolisen oireyhtymän verisuonitulehduksiin. Faronin kärkihanke Traumakine® on kehitetty akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon. Se on harvinainen, hengenvaarallinen tila, johon liittyy laaja-alainen tulehdus keuhkoissa. Traumakine® on edennyt yleiseurooppalaisiin ratkaiseviin faasi III:n potilastutkimuksiin. Traumakinen lisäksi Faronilla on varhaisen vaiheen lääkeaihioita. Näihin kuuluu prekliininen Clevegen, joka tähtää elimistön oman puolustusjärjestelmän hyödyntämiseen syövän kasvua ja leviämistä vastaan anti-Clever-1 -vasta-aineella. Siinä missä kärkihanke Traumakinen kohteelle, akuutille keuhkovamma ARDS:lle, tyypillistä on veri-kudosesteen (endothelial barrier) vaurioituminen, Clevegen liittyy endoteelisolun ja syöpäspesifisten makrofaagien pintamolekyyliin, joka pystyy estämään elimistön kyvyn torjua syöpää vastaan syntyvää immuunipuolustusta. www.faronpharmaceuticals.com

Selexis SA

Sveitsin Genevessä pääkonttoriaan pitävä Selexis SA on maailmanlaajuinen life science –yritys, jolla on innovatiivisia teknologioita biologiseen lääkekehitykseen, nisäkkäiden solulinjakehitykseen ja rekombinanttien terapeuttisten rekombinantti-proteiinien valmistukseen. Yrityksen SURE-teknologia-alustalla biolääketieteen yritykset voivat merkittävästi vähentää aikaa, vaivaa ja kuluja tuotettaessa suorituskykyisiä nisäkkäiden solulinjoilla tehtäviä monoklonaalisia vasta-aineita ja muita rekombinantti-proteiineja, joihin kuuluu vaikeasti toistettavat proteiinit, kuten plasmaproteiinit, G-proteiiniin kytketyt reseptorit ja ei-luonnolliset proteiinit, kuten fuusioproteiinit. Selexiksen solulinjoja käytetään useissa ohjelmissa, lääkekehityksestä myöhäisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin. www.selexis.com

Avainsanat: