Faron Pharmaceuticals Oy: Listautuminen ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalla

Osakeannista 10 miljoonaa puntaa tukemaan faasi III:n tutkimuksia

TURKU – 17.11.2015 - Kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Faron”) kantaosakkeet otetaan tänään klo 8.00 Iso-Britannian aikaa kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on FARN ja ISIN-koodi FI4000153309. Tätä edeltäneessä osakeannissa merkittiin 3 846 154 osaketta. Annilla kerättiin 10,0 miljoonaa puntaa, ja osakekohtainen merkintähinta oli 260 penceä.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄN TIEDON SAATAVUUS ON RAJOITETTU EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA HALLITSEMAT ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT JA DISTRICT OF COLUMBIA) (”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, IRLANTIIN TAI MILLEKÄÄN MUULLE LAINKÄYTTÖALUEELLE, TAI KYSEISISSÄ MAISSA TAI KYSEISISTÄ MAISTA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen sanoo: ”Osakeanti ja listautuminen AIM:iin on Faronille merkittävä vaihe. Uskomme, että uusien ja nykyisten omistajien tuki yrityksellemme osoittaa heidän sisäistäneen pitkälle edenneen Traumakine®-lääkekandidaattimme arvon kehitettäessä hoitoa akuuttiin keuhkovammaan eli ARDS:ään, Acute Respiratory Distress Syndrome. Tällä hetkellä ARDS:iin,  joka on hengenvaarallinen tila, ei ole olemassa lääkehoitoa.”

”Listautuminen AIM:iin tulee lujittamaan liiketoimintaamme. Se tukee tavoitteitamme viedä kärkihankkeemme yleiseurooppalaisiin faasi III:n potilastutkimuksiin sekä kehittää prekliinistä syövän immunoterapiaan liittyvää lääkekandidaattiamme Clevegeniä. Odotamme pääsevämme kertomaan kehityksestämme AIM:ssa listattuna yhtiönä, haluamme kiittää yhtiöön sijoittaneita ja toivotamme uudet sijoittajat tervetulleiksi.”

Listautumis- ja osakeantitiedot

Liikkeeseenlaskettujen nimellisarvottomien osakkeiden määrä 
välittömästi listautumisen jälkeen
23 111 704
Osakeannin bruttotuotto 10.0 milj. £
Osakekohtainen merkintähinta 260 penceä
Yhtiön merkintähintaan perustuva markkina-arvo
listautumishetkellä
60,1 milj. £

CAIRN Financial Advisers LLP on Yhtiön nimetty neuvonantaja (Nominated Adviser). Whitman Howard Limited toimii välittäjänä ja RX Securities pääomamarkkinan neuvonantajana.

Ellei käyttöyhteys toisin vaadi, määritellyillä termeillä on listautumisasiakirjan mukainen merkitys. Listautumisasiakirja on julkaistu ja nähtävillä yhtiön www-sivuilla www.faronpharmaceuticals.com.

Lisätietoja:

Katja Wallenlind
IR- ja viestintäjohtaja
Faron Pharmaceuticals Oy
Puh. 050 577 4807
katja.wallenlind(at)faronpharmaceuticals.com

Cairn Financial Advisers LLP, nimetty neuvonantaja
Tony Rawlinson, Emma Earl ja Rebecca Anderson

Whitman Howard Limited, Nominated Broker
Niall Devins, Francis North
Phone: +44 207 659 1234

Hume Brophy, PR
Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile
Puhelin: +44 203 440 5654
Sähköposti: faron@humebrophy.com

Taustatietoa

Yritysesittely

Myöhäisen vaiheen lääkekandidaatti Traumakine® merkittävään hoitamattomaan sairauteen

 • Faronin pisimmälle edennyt lääkekehityshanke Traumakine® on edennyt faasi III:een ja tähtää akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon.
 • ARDS on vakava, hengenvaarallinen tila, jolle luonteenomaista on keuhkojen verisuonten veri-kudosesteen pettämisestä johtuva nestevuoto keuhkoihin sekä keuhkojen laaja-alainen tulehdus. Useimmiten nämä ovat seurausta verenmyrkytyksestä, keuhkokuumeesta tai vakavasta monivammasta.
 • Tällä hetkellä ARDS:ään ei ole lääkehoitoa, ja tähän harvinaissairauteen liittyy korkea, 30–45 %:n kuolleisuus.
 • Traumakinen faasi I/II:n potilastutkimusten tulokset olivat erittäin rohkaisevia: Traumakine® laski ARDS-potilaiden odotettua kuolleisuutta 81 % tutkimusjaksoon kuuluneiden 28:n päivän kohdalla. Tulokset julkistettiin alan johtavassa The Lancet Respiratory Medine -julkaisussa.
 • Viimeisen vaiheen yleiseurooppalainen faasi III -potilastutkimus (nimeltään INTEREST) on alkanut ja ensimmäisen potilashoidon oletetaan tapahtuvan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
 • Faronin johtamalle tutkimusryhmittymälle on myönnetty Traumakinen kehitystyöhön 6 miljoonaa euroa EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta.

Vahva markkina-asema ja selkeä lääkeviranomaismääräysten mukainen eteneminen

 • Traumakinelle on myönnetty harviolääkestatus Euroopassa 10 vuodeksi siitä lukien, kun lääke saa hyväksynnän Euroopassa.
 • Keksintö on patentoitu useilla päämarkkina-alueilla.

Sopimukset johtavien lääkeyritysten kanssa Japanissa ja Suur-Kiinan alueella

 • Faron on solminut sopimuksen japanilaisen Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd:n kanssa Traumakinen kehittämisestä ja kaupallistamisesta Japanissa.
 • Toukokuussa 2015 Faron solmi sopimuksen lisensoinnista ja oikeuksien siirrosta Hong Kongissa sijaitsevan A&B:n sekä CMS Pharma Co. Ltd:n kanssa. Sopimus kattaa Manner-Kiinan, Hong Kongin, Macaon ja Taiwanin (”Suur-Kiinan alue”).
 • Sopimukset koostuvat yhdistelmästä ennakkomaksuja, etappimaksuja, rojalteja sekä hinnoittelusidonnaisia korvauksia.
 • Faronilla itsellään on oikeudet muille markkina-alueille.

Kehitteillä uudentyyppinen syövän immunoterapiahoito

 • Prekliininen immunoterapian tuotekandidaattimme Clevegen on tarkoitettu muuttamaan kasvaimen ympäristöä immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi ehkäisemällä kasvaimeen hakeutuvien makrofaagien (tumour-associated macrophages, TAMs) toimintaa.
 • Yhtiön johto uskoo, että Clevegen eroaa selvästi kilpailevista immunoterapian tuotteista. Sen kohteena on erityisesti kasvaimeen liittyvä makrofaagi M2 TAM, joka edistää tuumorin kasvua, mutta vaikutus ei ulotu M1 TAM:iin, joka ylläpitää syöpää torjuvaa immuniteettia.
 • Faron on hiljattain solminut sveitsiläisen Selexis SA:n kanssa sopimuksen, joka tukee Clevegenin prekliinistä kehitystä kohti kliinistä vaihetta. Sopimuksen mukaan Faronin käyttöön tulevat Selexiksen teknologia-alusta SUREtechnology Platform sekä SURE CHO-M Cell Line -solulinja, jotka mahdollistavat Clevegenin kehitystyössä ja tuotannossa tarvittavien voimakkaasti ilmentävien ja vakaiden klonaalisten solulinjojen tuotannon.

Kokenut johto

 • Faronilla on vahvat näytöt lääketeollisuudesta hankkinut johto.
 • Faronin toimitusjohtaja, tohtori Markku Jalkanen oli vuosina 1996­–2002 perustajajäsen ja toimitusjohtaja BioTie Therapies Oyj:ssä, joka listautui ensimmäisenä suomalaisena bioyrityksenä NASDAQ New Yorkiin.
 • Vahva kansainvälinen hallitus, jota johtaa Frank Armstrong, jolla on pitkä ura teollisuudessa: toiminut viiden bioyrityksen johtotehtävissä (sekä julkisissa että yksityisissä yrityksissä).

Tuoton käyttö

Osakeannin 8,3 miljoonan punnan nettotuotto käytetään lähinnä yhtiön Traumakine®-lääkeaineen yleiseurooppalaisen faasi III -tutkimuksen rahoittamiseen.

Kliinisten tutkimusten valmistelut ovat käynnissä, ja ensimmäisten potilaiden rekrytoinnin odotetaan tapahtuvan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. 300 potilaan rekrytointiin arvioidaan kuluvan noin 12–18 kuukautta ensimmäisen potilaan hoidon aloittamisesta.

Nettotuotolla yhtiö voi myös aloittaa Clevegen Selexis -projektin edistämisen (vaikka projektin päätökseen vieminen edellyttänee lisärahoitusta). Yhtiö ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot edistääkseen tuotteidensa kliinistä kehitystä, myös Clevegenin. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla pääomarahoitus, lisenssisopimukset tai alkuvaiheen kehitykseen tarkoitetut tutkimustuet.

Hallitus

Puheenjohtaja Frank Armstrong, 58 v.

Frank Armstrong on toiminut viiden bioyrityksen (sekä yksityisten että julkisten) johtotehtävissä, mm. Fulcrum Pharma PLC:ssä (AIM). Hän on työskennellyt lääketutkimuksen ja innovaatiotoiminnan johtajana Merck Seronossa. Tätä ennen hän on vastannut mm. Bayerin tuotekehityksestä sekä Zenecan lääketutkimuksesta ja viestinnästä. Frank Armstrong toimii tällä hetkellä Xceleron Inc:n, Summit Therapeuticsin (AIM ja NASDAQ) sekä Redx Pharman (AIM) hallitusten puheenjohtajana ja Actino Pharman, Juniper Therapeuticsin (NASDAQ) sekä Mereo Pharman hallitusten jäsenenä.

Armstrong on lääkäri ja Edinburghin Royal College of Physicians -organisaation jäsen. Hän on myös Healthcare Royalty Partnersin tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Frank Armstrong nimettiin yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomaksi hallituksen jäseneksi syyskuussa 2015.

Varapuheenjohtaja Matti Manner, varatuomari, asianajaja, 62 v.

Matti Manner on ollut Brander & Manner Oy:n osakas vuodesta 1980. Tätä ennen hän työskenteli mm. tuomarin tehtävissä Turun hovioikeudessa. Mannerilla on pitkäaikainen kokemus kotimaisista ja kansainvälisistä yrityskaupoista ja yritysoikeudesta. Hän on toiminut lukuisissa hallituksissa uransa aikana. Manner valittiin Faronin hallituksen puheenjohtajaksi 2007 toimittuaan sitä ennen Faron Ventures Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2002. Hän toimii tällä hetkellä Turun Osuuskaupan ja Ruissalo Säätiön hallitusten puheenjohtajana sekä Marva Media Oy:n, Satatuote Oy:n, YH VS-Rakennuttaja Oy:n ja Kauppakeskus Mylly Oy:n hallitusten jäsenenä.

Manner on toiminut myös Suomen Asianajajaliiton hallituksen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuosina 1998–2004. Manner on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta. Hänelle myönnettiin laamannin arvonimi vuonna 2013.

Markku Jalkanen, toimitusjohtaja, 60 v.

Tohtori Markku Jalkasella on yli 25 vuoden kokemus biolääketieteen ja biotekniikan tutkimus- ja kehitystyöstä sekä biolääketieteellisestä teollisuudesta. Hän on yhtiön perustajajäsen ja toimitusjohtaja. Jalkanen on myös Suomen ainoan aktiivisen life science -yhtiöihin keskittyvän pääomasijoitusyhtiö Inveni Capitalin neuvonantaja. Vuosina 1996­–2002 Jalkanen oli perustajajäsen ja toimitusjohtaja BioTie Therapies Oyj:ssä, joka listautui ensimmäisenä suomalaisena bioyrityksenä NASDAQ New Yorkiin.

Hän on julkaissut yli 130 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia arvostetuissa kansainvälisissä lehdissä.

Jalkanen on toiminut useissa julkisten ja yksityisten yritysten hallituksissa, kuten Inveni Capital Managementissa, Meddia Ltd:ssä ja Priaxon AG:ssä.

Jalkanen on valmistunut filosofian kandidaatiksi (lääketieteellinen biokemia) Kuopion yliopistosta ja suorittanut tohtorin tutkinnon (lääketieteellinen biokemia) Turun yliopistossa. Hän suoritti sivututkinnon molekyylibiologiassa Turun yliopistossa. Tohtorin tutkinnon jälkeen hän oli post doc -tutkijana Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa 1983–1986. Jalkanen toimi biokemian dosenttina Helsingin yliopistossa sekä molekyyli- ja solubiologian dosenttina Turun yliopistossa. Turun yliopisto valitsi hänet professorin virkaan vuonna 1992.

Yrjö E K Wichmann, talousjohtaja, 57 v.

Wichmann on toiminut yli 20 vuoden ajan rahoitus- ja investointipankkialalla. Hänet nimettiin Faronin talousjohtajaksi maaliskuussa 2014. Ennen yhtiöön nimittämistään Wichmann on toiminut johtotehtävissä life science- ja bioteknologia-alan yrityksissä, muun muassa IP Finland Oy:ssä, Biohit Oyj:ssä (NASDAQ OMX Helsinki), Capman Oyj:ssä, FibroGen Europe Oyj:ssä (NASDAQ) ja D. Carnegies & Co AB:ssä. Näissä tehtävissä hän on osallistunut listautumisiin Lontoon, Tukholman ja Helsingin pörsseihin sekä investointipankkiirina että hallituksen jäsenenä.

Wichmann on Dasos Timberland Fund I:n ja II:n investointikomitean jäsen sekä Helsingin yliopiston innovaatiotoimikunnan jäsen. Innovaatiotoimikunta toimii yliopiston rehtorin ja hallituksen neuvonantajana tutkimusten kaupallistamisessa. Innovaatiotoimikunta valvoo myös Helsingin yliopiston noin 30 miljoonan euron rahastojen pääomasijoitustoimintaa. Wichmann on myös Bioretec Oy:n hallituksen jäsen.

Yrjö E K Wichmannilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta. Hänet nimettiin Faronin hallitukseen syyskuussa 2015.

Huaizheng Peng, 52 v.

Huaizheng Peng on Hongkongin pörssissä listatun lääkeyhtiö China Medical System Holdingsin johtaja. Hän vastaa yrityksen kansainvälisistä toiminnoista, muun muassa yrityshankinnoista, tuotteiden sisään- ja uloslisenssoinnista, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä, sijoituksista ja kiinteän omaisuuden hallinnasta. Peng toimi China Medical System Holdings Ltd:n hallituksen riippumattomana jäsenenä kolme vuotta ja yritys oli listattuna AIM:ssa 2007–2010.

Peng oli pääomasijoitusyhtiö Northland Bancorpin osakas, mitä ennen hän työskenteli life sciences -johtajana ja talousjohtajana Seymour Piercessä, joka on lontoolainen investointipankki ja meklaritalo. Peng toimi myös AIM:ssä listatun lääkinnällisiä laitteita valmistavan China Medstarin hallituksessa. Aiemmin Peng toimi salkunhoitajana Reabourne Technology Investment Management Limitedissä erikoistuen globaaleihin life science -sijoituksiin ja Aasian teknologiasijoituksiin.

Pengillä on ylempi yliopistotutkinto lääketieteessä Kiinan Changshassa, Hunanin provinssissa sijaitsevasta Hunan Medical Collegesta (nykyinen Central South University Siangya School of Medicine). Peng laati väitöskirjansa molekyylipatologiasta University College Londonin (UCL) lääketieteen yksikössä ja toimi sen jälkeen yksikössä kliinisen lääketieteen luennoitsijana. Huaizheng Peng nimettiin yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomaksi hallituksen jäseneksi syyskuussa 2015.

Jonathan Knowles, 67 v.

Jonathan Knowlesilla on yli 40 vuoden kokemus biotekniikka-alalta. Knowles toimi uransa alkuvaiheessa useissa tutkimus- ja opetustehtävissä ennen kuin perusti molekyylibiologian tutkimusryhmän VTT:n biotekniikan laboratorioon v. 1980.

Knowles on Adaptimmune Therapeutics PLC:n (NASDAQ) hallituksen puheenjohtaja ja useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten biotekniikkayritysten hallitusten jäsen. Hän on Cancer Research UK:n johtokunnan jäsen ja Genomics England -valtionyhtiön Access Review Committeen puheenjohtaja. Jonathan Knowles on vieraileva professori Oxfordin yliopistossa ja Lausannen EPFL:n emeritusprofessori, ja hän toimi Helsingin yliopiston alaisen Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkimusjohtajana 2010–2014 (Finland Distinguished Professor). Hän on molekyylibiologian tutkimusta edistävän EMBO-järjestön ja singaporelaisen A*Starin hallituksen jäsen.

Knowles työskenteli F. Hoffman-La Roche Ltd:n tutkimusjohtajana vuoteen 2009, jolloin hän jäi pois yhtiön palveluksesta. Hänen johdollaan yhtiö kehitti ja otti käyttöön henkilökohtaiseen terveydenhoitoon perustuvan strategian. Knowles toimi 12 vuotta Genentechin hallituksen jäsenenä ja seitsemän vuotta Chugain hallituksen jäsenenä. Hän oli myös Genentechin hallinnointikomitean puheenjohtaja. Ennen Rochelle siirtymistään Knowles oli molekyylibiologiaan keskittyvän Glaxo-instituutin johtaja ja sittemmin Glaxo Wellcome Europen tutkimusjohtaja.

Knowles toimi viisi vuotta Hever Groupin hallituksen puheenjohtajana, lääketeollisuuden eurooppalaisen kattojärjestö EFPIAn tutkimusjohtajien ryhmän puheenjohtajana sekä Innovative Medicines Initiativen hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana. Innovative Medicines Initiative on EU:n ja Euroopan lääketeollisuuden yhteinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelma, johon osallistuu 28 lääkeyritystä sekä yli 200 tutkimuslaitosta. Hankkeelle on varattu rahoitusta yli viisi miljardia euroa kymmenen vuoden aikana.

Knowles suoritti biotieteiden tutkinnon East Anglian ylipistossa Norwichissa v. 1969 ja väitteli mitokondriaalisen genetiikan tohtoriksi Edinburghin yliopistosta v. 1973. Jonathan Knowles nimettiin yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomaksi hallituksen jäseneksi syyskuussa 2015.

Juho Jalkanen, 37 v.

Juho Jalkanen työskentelee tällä hetkellä verisuonikirurgian erikoislääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toimittuaan aiemmin kirurgian apulaislääkärinä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Raision ja Salon sairaaloissa sekä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Jalkanen oli Turunmaan Duodecim-seuran johtokunnan jäsen vuosina 2009–2012, ja hänet nimettiin Yhtiön hallitukseen vuonna 2013.

Jalkasella on tutkinnot sekä kaupan että lääketieteen alalta. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto ja lääkärin tutkinto Turun yliopistosta, ja hän on laillistettu lääkäri. Parhaillaan Jalkanen laatii tohtorin väitöskirjaa ateroskleroosin (valtimotaudin) solutason syntymekanismeista. Hän on julkaissut kuusi artikkelia eri julkaisuissa, kuten International Journal of Biotechnology ja Circulation Research.

Leopoldo Zambeletti, 47 v.

Leopoldo Zambeletti on 19-vuotisen investointipankkiiriuransa aikana muun muassa johtanut kahdeksan vuoden ajan JP Morganin European Healthcare -sijoitustiimiä ennen siirtymistään viideksi vuodeksi vastaavaan tehtävään Credit Suisselle. Hän on toiminut vuodesta 2013 riippumattomana neuvonantajana life science -yrityksille yrityskauppoihin, uloslisensointiin ja rahoitusstrategiaan liittyen. Hän on Advanced Accelerator Applicationsin, Qardion, Summit Therapeutics PLC:n (NASDAQ ja AIM) sekä Nogra Pharman hallitusten jäsen. Zambeletti aloitti uransa KPMG:ssä auditoijana.

Zambeletilla on kaupallinen tutkinto Bocconin yliopistosta Italiasta. Hän toimii Barts and the London Charity ‑hyväntekeväisyysjärjestön johtokunnassa. Järjestö auttaa rahoittamaan Barts NHS Trustin sairaaloita, joihin kuuluvat mm. Royal London ja London Chest. Hän on kulttuurihanke 5x15 Italyn perustaja. Zambeletti nimettiin yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomaksi hallituksen jäseneksi syyskuussa 2015.

Faron Pharmaceuticals Oy

Faron Pharmaceuticals Oy on pitkälle edennyt kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, joka sijaitsee Turku Science Parkissa. Faronilla on kolme lääkekehitysohjelmaa, jotka keskittyvät akuutteihin elinvammoihin, syövän immunoterapiaan sekä metabolisen oireyhtymän verisuonitulehduksiin. Faronin kärkihanke Traumakine® on kehitetty akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon. Se on harvinainen, hengenvaarallinen tila, johon liittyy laaja-alainen tulehdus keuhkoissa. Traumakine® on edennyt yleiseurooppalaisiin ratkaiseviin faasi III:n potilastutkimuksiin. Traumakinen lisäksi Faronilla on varhaisen vaiheen lääkeaihioita. Näihin kuuluu prekliininen Clevegen, joka tähtää elimistön oman puolustusjärjestelmän hyödyntämiseen syövän kasvua ja leviämistä vastaan anti-Clever-1 -vasta-aineella. Siinä missä kärkihanke Traumakinen kohteelle, akuutille keuhkovamma ARDS:lle, tyypillistä on veri-kudosesteen (endothelial barrier) vaurioituminen, Clevegen liittyy endoteelisolun ja syöpäspesifisten makrofaagien pintamolekyyliin, joka pystyy estämään elimistön kyvyn torjua syöpää vastaan syntyvää immuunipuolustusta.

www.faronpharmaceuticals.com sisältää myös suomenkielisen tiivistelmäsivuston

Tärkeä huomautus

Cairn Financial Advisers, LLP ja Whitman Howard Limited, joiden kummankin toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sääntelee Yhdistyneiden kuningaskuntien rahoitusmarkkinaviranomainen (Financial Conduct Authority), toimivat yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun hyväksi tähän tiedotteeseen ja ehdotettuun Osakeantiin ja Merkintään liittyen. Cairn Financial Advisers, LLP ja Whitman Howard Limited eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan tässä tiedotteessa kuvattuihin asioihin liittyen eivätkä ne ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen tarjoamastaan suojasta tai neuvonannosta liittyen ehdotettuun Osakeantiin ja Merkintään, tämän tiedotteen tietoihin tai mihinkään muuhun tässä viitattuun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun asiaan.

Yhtiö, Cairn Financial Advisers, LLP, Whitman Howard Limited tai kukaan niiden johtajista, osakkaista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai muista henkilöistä, tai kukaan edellä mainittujen tahojen puolesta, ei ole antanut mitään nimenomaista tai epäsuoraa väitettä tai takuuta koskien tämän tiedotteen sisältämien tietojen tai mielipiteiden tarkkuutta, kohtuullisuutta tai riittävyyttä, eikä tiedotteen sisältämiä tietoja ole riippumattomasti varmennettu. Tässä tiedotteessa olevat tiedot voivat muuttua. 

Avainsanat:

Liitteet & linkit