Faron Pharmaceuticals Oy aikoo listautua Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle

Turku, 7.9.2015

Faron Pharmaceuticals Oy (”Faron”), kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, ilmoittaa tänään aikeestaan hankkia uutta rahoitusta osakeannin ja merkintätarjouksen avulla (”Osakeanti ja –merkintä”) ja hakea osakkeidensa listalleottoa Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle (”Listalleotto”). 

TÄMÄN TIEDOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄN TIEDON SAATAVUUS ON RAJOITETTU EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA HALLITSEMAT ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT JA DISTRICT OF COLUMBIA) (”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, IRLANTIIN TAI MILLEKÄÄN MUULLE LAINKÄYTTÖALUEELLE, TAI KYSEISISSÄ MAISSA TAI KYSEISISTÄ MAISTA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole esite tai listautumisasiakirja, vaan ilmoitus, eikä se muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Sijoittajien ei tule merkitä tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä perustuen listautumisasiakirjaan (”Listautumisasiakirja”) sisältyviin tietoihin, jotka Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö” tai ”Faron”) on tarkoitus julkistaa ehdotetun osakkeiden listalleoton yhteydessä Lontoon pörssin (”Lontoon Pörssi”) AIM-markkinapaikalle (”AIM”), (”Listautuminen”). Listautumisasiakirja on sen julkaisemisen jälkeen nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.faronpharmaceuticals.com.

Yritysesittely

Myöhäisen vaiheen lääkekandidaatti Traumakine® merkittävään hoitamattomaan sairauteen

 • Faronin pisimmälle edennyt lääkekehityshanke Traumakine® on edennyt faasi III:een ja tähtää akuutin keuhkovamman eli  ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon.
 • ARDS on vakava, hengenvaarallinen tila, jolle luonteenomaista on keuhkojen verisuonten veri-kudosesteen pettämisestä johtuva nestevuoto keuhkoihin sekä keuhkojen laaja-alainen tulehdus. Useimmiten nämä ovat seurausta verenmyrkytyksestä, keuhkokuumeesta tai vakavasta monivammasta.
 • Tällä hetkellä ARDS:än ei ole lääkehoitoa, ja tähän harvinaissairauteen liittyy korkea, 30–45 %:n kuolleisuus.
 • Traumakinen faasi I/II:n potilastutkimusten tulokset olivat erittäin rohkaisevia: Traumakine® laski ARDS-potilaiden odotettua kuolleisuutta 81 % tutkimusjaksoon kuuluneiden 28:n päivän kohdalla. Tulokset julkistettiin alan johtavassa The Lancet Respiratory Medine -julkaisussa.
 • Viimeisen vaiheen yleiseurooppalainen faasi III -potilastutkimus (nimeltään INTEREST) on alkanut ja ensimmäisen potilashoidon oletetaan tapahtuvan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
 • Faronin johtamalle tutkimusryhmittymälle on myönnetty Traumakinen kehitystyöhön 6 miljoonaa euroa EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta.

Vahva markkina-asema ja selkeä lääkeviranomaismääräysten mukainen eteneminen

 • Traumakinelle on myönnetty harviolääkestatus Euroopassa 10 vuodeksi siitä lukien, kun lääke saa hyväksynnän Euroopassa.
 • Keksintö on patentoitu useilla päämarkkina-alueilla.


Sopimukset johtavien lääkeyritysten kanssa Japanissa ja Suur-Kiinan alueella

 • Faron on solminut sopimuksen japanilaisen Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd:n kanssa Traumakinen kehittämisestä ja kaupallistamisesta Japanissa.
 • Toukokuussa 2015 Faron solmi sopimuksen lisensoinnista ja oikeuksien siirrosta Hong Kongissa sijaitsevan A&B:n sekä CMS Pharma Co. Ltd:n kanssa. Sopimus kattaa Manner-Kiinan, Hong Kongin, Macaon ja Taiwanin (”Suur-Kiinan alue”).
 • Sopimukset koostuvat yhdistelmästä ennakkomaksuja, etappimaksuja, rojalteja sekä hinnoittelusidonnaisia korvauksia.
 • Faronilla itsellään on oikeudet muille markkina-alueille.

Kehitteillä uudentyyppinen syövän immunoterapiahoito

 • Immunoterapia on syövän hoitomuoto, jossa potilaan oma puolustusjärjestelmä valjastetaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan. Prekliininen immunoterapian tuotekandidaatti Clevegen estää Clever-1 -reseptorin toiminnnan sekä endoteelisoluissa että tuumoreissa esiintyvissä makrofaageissa.
 • Clevegenin eli Clever-1 -reseptoriiin sitoutuvan vasta-aineen toimintamekanismi on ainutlaatuinen muihin tuumorien immuniteettia lisääviin lääkeaineisiin verrattuna, koska se estää tuumorien kykyä rakentaa immunosuoja näiden tuumorissa esiintyvien makrofaagien avulla ja siten altistua elimistön omalle puolustusjärjestelmälle.

Kokenut johto

 • Faronilla on vahvat näytöt lääketeollisuudesta hankkinut johto.
 • Toimitusjohtaja, tohtori Markku Jalkanen oli perustamassa ja toimitusjohtajana BioTie Therapies Oyj:ssä, joka oli Suomen ensimmäinen listautunut bioyritys ja nykyisin listattu sekä New Yorkin NASDAQissa että NASDAQ OMX Helsingissä.
 • Vahva kansainvälinen hallitus, jota johtaa Frank Armstrong, jolla on pitkä ura teollisuudessa: toiminut viiden bioyrityksen johtotehtävissä (sekä julkisissa että yksityisissä yrityksissä).

Katsaus listautumisella tavoiteltavien varojen käyttöön

 • Listautumisella saatavat nettotuotot tullaan käyttämään ensisijaisesti Yrityksen yleiseurooppalaiseen Traumakinen Faasi III  -potilastutkimukseen nimeltään INTEREST.
 • Annin oletetaan tapahtuvan lokakuussa 2015.

Markku Jalkanen, Faron Pharmaceuticalsin toimitusjohtaja sanoo: ”ARDS on vakava, hengenvaarallinen tila, johon tällä hetkellä ei ole hyväksyttyä lääkehoitoa. Vuosittain Euroopassa on arviolta 170.000 ja USA:ssa liki 200.000 ARDS-potilasta, joiden kuolleisuus on noin 30–45 %. Uskomme, että Traumakine® tarjoaa merkittävän mahdollisuuden sekä ARDS:ista kärsiville potilaille, heitä hoitaville sairaaloille että yhteiskunnille, jotka rahoittavat ARDS:ista toipuvia potilaita.”

”Faron on erittäin jännittävässä kehitysvaiheessa, ja listautuminen AIM:iin on yritykselle tärkeä virstanpylväs. Listautuminen tulee lujittamaan liiketoimintaamme ja tukemaan tavoitteitamme viedä kärkihankkeemme faasi III:n potilastutkimuksiin sekä kehittämään prekliinistä syövän immunoterapiaan liittyvää lääkekandidaattiam-me Clevegeniä.”

CAIRN Financial Advisers LLP on Yrityksen nimetty neuvonantaja (Nominated Adviser). Whitman Howarrd Limited toimii välittäjänä ja RX Securities oman pääoman neuvonantajana.

Lisätietoja:

Katja Wallenlind

IR- ja viestintäjohtaja

Faron Pharmaceuticals Oy

Puh. 050 577 4807

katja.wallenlind(at)faronpharmaceuticals.com

Hume Brophy

Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile

Phone: +44 203 440 5654

E-mail: faron@humebrophy.com

Cairn Financial Advisers LLP, Nominated Adviser

Tony Rawlinson, Emma Earl and Rebecca Anderson

Faron Pharmaceuticals Oy

Faron Pharmaceuticals Oy on pitkälle edennyt kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, joka sijaitsee Turku Science Parkissa. Faronilla on kolme lääkekehitysohjelmaa, jotka keskittyvät akuutteihin elinvammoihin, syövän immunoterapiaan sekä metabolisen oireyhtymän verisuonitulehduksiin. Faronin kärkihanke Traumakine® on kehitetty akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon. Se on harvinainen, hengenvaarallinen tila, johon liittyy laaja-alainen tulehdus keuhkoissa. Traumakine® on edennyt yleiseurooppalaisiin ratkaiseviin faasi III:n potilastutkimuksiin. Traumakinen lisäksi Faronilla on varhaisen vaiheen lääkeaihioita. Näihin kuuluu prekliininen Clevegen, joka tähtää elimistön oman puolustusjärjestelmän hyödyntämiseen syövän kasvua ja leviämistä vastaan anti-Clever-1 -vasta-aineella. Siinä missä kärkihanke Traumakinen kohteelle, akuutille keuhkovamma ARDS:lle, tyypillistä on veri-kudosesteen (endothelial barrier) vaurioituminen, Clevegen liittyy endoteelisolun ja syöpäspesifisten makrofaagien pintamolekyyliin, joka pystyy estämään elimistön kyvyn torjua syöpää vastaan syntyvää immuunipuolustusta.

www.faronpharmaceuticals.com sisältää myös suomenkielisen tiivistelmäsivuston

VASTUUNRAJOITUS

Tärkeä huomautus 

Tämän tiedotteen sisältö, jonka Yhtiö on laatinut ja joka on Yhtiön vastuulla, on Cairn Financial Advisers, LLP:n hyväksymä yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 Rahoituspalvelu- ja markkinalain (muutettuna) (Financial Services and Markets Act 2000) kohdan 21(2)(b) tarkoitusta varten. 

Tämä tiedote on ilmoitus, eikä se muodosta Yhtiötä koskevaa listautumisasiakirjaa eikä tarjousta tai kehotusta ostaa, myydä tai merkitä tai tarjouspyyntöä ostaa, myydä tai merkitä mitään Yhtiön arvopapereita, eikä tämä tiedote tai mikään sen osa taikka sen levittäminen muodosta perustetta millekään sopimukselle eikä siihen voida luottaa minkään sopimuksen yhteydessä.

Henkilöitä, jotka haluavat merkitä ja/tai ostaa Yhtiön osakkeita, muistutetaan, että mikä tahansa merkintä tai osto tulee tehdä ainoastaan Yhtiön julkaisemaan Listautumisasiakirjaan sisältyvien tietojen perusteella, eikä tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen perusteella. Listautumisasiakirja tulee sen julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.faronpharmaceuticals.com. Tähän tiedotteeseen sisältyviin tietoihin tai niiden täydellisyyteen ei tule tukeutua missään yhteydessä eikä tätä tiedotetta tule pitää Yhtiön tai sen sidosyhtiöiden suosituksena Yhtiön osakkeiden ostamiseen tai merkitsemiseen liittyen. 

Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen eikä se muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä viitattuja arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933), muutettuna, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) mukaisesti. Tässä viitattuja arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista poikkeusta rekisteröintivaatimuksista tai transaktiossa, johon ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote (ja sen sisältämä tieto) ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan tai millekään muulle lainkäyttöalueelle, tai kyseisissä maissa tai kyseisiin maihin, joissa tämä saattaisi rikkoa kyseisen lainkäyttöalueen sovellettavia lakeja tai määräyksiä. 

Yhtiö, Cairn Financial Advisers, LLP, Whitman Howard Limited tai kukaan niiden johtajista, osakkaista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai muista henkilöistä, tai kukaan edellä mainittujen tahojen puolesta, ei ole antanut mitään väitettä tai takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa, koskien tämän tiedotteen sisältämien tietojen tai mielipiteiden tarkkuutta, kohtuullisuutta tai riittävyyttä, ja mitään tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole erikseen vahvistettu. Tässä tiedotteessa olevat tiedot voivat muuttua. 

Cairn Financial Advisers, LLP ja Whitman Howard Limited, joiden kummankin toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sääntelee Yhdistyneiden kuningaskuntien rahoitusmarkkinaviranomainen (Financial Conduct Authority), toimivat yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun hyväksi tähän tiedotteeseen ja ehdotettuun Osakeantiin ja Merkintään liittyen. Cairn Financial Advisers, LLP ja Whitman Howard Limited eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan tässä tiedotteessa kuvattuihin asioihin liittyen eivätkä ne ole vastuussa kenelläkään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen tarjoamastaan suojasta tai neuvonannosta liittyen ehdotettuun Osakeantiin ja Merkintään, tämän tiedotteen tietoihin tai mihinkään muuhun tässä viitattuun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun asiaan. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia Yhtiön tulevaisuudennäkymiin, kehitykseen ja strategioihin liittyen ja ne perustuvat Hallituksen nykyisiin odotuksiin, ennusteisiin ja käsityksiin ja sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa todellisten tulosten, suoritusten ja tapahtumien olennaisen poikkeamisen kyseisissä lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetystä. Tulevaisuutta koskevia lausumia toisinaan ilmennetään esimerkiksi seuraavien termien ja sanontojen käytöllä: ”uskoa”, ”odottaa”, ”kuvittelee”, ”saattaa”, ”tulee”, ”voi”, ”pitäisi”, ”pitää”, ”riski”, ”aikoo”, ”arvioi”, ”tavoittelee”, ”suunnittelee”, ”ennustaa”, ”jatkaa”, ”olettaa”, ”on asemassa”, ”kohdistaa” tai ”aavistaa” tai niiden kieltomuodot, tai vaihtoehtoiset tai verrattavat ilmaisut, mukaan lukien viittaus oletuksiin. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät kaikki asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Niitä esiintyy tämän ilmoituksen useissa kohdissa ja ne sisältävät lausumia koskien Hallituksen tai Yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai nykyisiä odotuksia liittyen Yhtiön tulevaisuudennäkymiin, kehitykseen ja strategioihin ja perustuvat oletuksiin ja arvioihin sekä sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa Yhtiön todellisten tulosten, taloudellisen aseman, suoritusten tai saavutusten taikka teollisuudenalan tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa suorasti tai epäsuorasti ilmaistuista tulevista tuloksista, suorituksista tai saavutuksista. Mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset tulokset saavutetaan tulevaisuudessa. Uusia tekijöitä voi ilmaantua, ja ne voivat vaikuttaa siihen, ettei Yhtiön liiketoiminta kehity odotusten mukaisesti, eikä Yhtiön ole mahdollista ennustaa kaikkia sellaisia tekijöitä. Jokainen tähän tiedotteeseen sisältyvä tulevaisuutta koskeva lausuma koskee ainoastaan kyseisen lausuman antamisen ajankohtaa. Yhtiö, Hallitus ja Cairn Financial Advisers, LLP nimenomaisesti sulkevat pois kaiken velvollisuuden päivittää tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia vastaamaan muutoksia heidän odotuksissaan tai muutosta tulevissa tapahtumissa tai kehityksessä, joihin kyseiset lausumat perustuvat, ellei soveltuva laki tai määräys taikka yhtiöitä tai Nominated Adviser -neuvonantajia koskevat AIM-säännöt sitä edellytä.

Avainsanat: