Lupaava hoito vakavan keuhkovamman parantamiseksi

Suomalaisen Faron Pharmaceuticalsin lääkkeen kehitys etenee

Turkulainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy on yhdessä tutkimusyhteistyöverkoston kanssa kehittänyt uuden lupaavan lääkehoidon vakavan keuhkovamman parantamiseksi. Tutkimuksissa lääke alensi kuolleisuuden todennäköisyyttä yli 80 prosenttia. Arvovaltainen kliininen lääketieteen lehti The Lancet Respiratory Medicine on julkaissut online-version tutkimuksesta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että yhteistyöverkostomme kliininen tutkimus on julkaistu näin korkeatasoisessa lääketieteellisessä julkaisussa ja on siten tehohoitoyhteisön käytettävissä, sanoo Faron Pharmaceuticals Oy:n toimitusjohtaja Markku Jalkanen.

Akuuttiin keuhkovammaan ja sen pitkittyneeseen keuhkojen vajaatoimintatilana tunnettuun ARDS:iin (acute respiratory distress syndrome) kuolee noin kolmannes sairastuneista. Yksistään Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa arvellaan olevan noin 300 000 - 400 000 vuosittaista ARDS-potilasta. Paha keuhkoihin hakeutuva virustauti, kuten influenssa, voi nostaa ARDS-potilaiden määrää merkittävästi. ARDS:iin ei ole toistaiseksi ollut varsinaista lääkehoitoa, vaan potilaat saavat pitkälle kehittynyttä teho-osastolla tapahtuvaa tukihoitoa.

– Toivomme julkaisun myös edesauttavan tutkimusvalmisteemme FP-1201-lyon viimeistä kehitysvaihetta, johon tarvitsemme merkittävästi enemmän tutkimussairaaloita eri puolilta Eurooppaa. Tarkoituksemme on viedä interferoni-beta (FP-1201-lyo) seuraavaksi yleiseurooppalaiseen tutkimukseen Euroopan lääkeviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Myös Euroopan unioni tukee tätä viimeistä tutkimusvaihetta kuudella miljoonalla eurolla. Ohjelma tunnetaan Traumakine-nimellä.

Faronin kehittämä hoito alensi merkittävästi kuolleisuutta

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa turkulaisen professori Sirpa Jalkasen johtama tutkimusryhmä pystyi tunnistamaan mekanismin, joka ylläpitää keuhkojen verisuonien toimintaa ja näin estää akuutin keuhkovamman syntyä. Tutkimuslöydösten avulla ryhmä identifioi aineen (interferoni-beta), jolla tätä mekanismin myönteistä toimintaa voidaan edistää ja näin estää taudin etenemistä.

Toisessa vaiheessa interferoni-beta -tutkimusainetta annettiin ARDS-potilaille. Hoitomenetelmä alensi kuolleisuuden todennäköisyyttä peräti 81 prosenttia verrattuna tutkimuksen verrokkiryhmään. Myös monet muut elimistön toiminnat, esimerkiksi munuaiset ja sydän, vaativat vähemmän tukihoitoa.

– Keuhkovamman ensimmäisiä muutoksia ovat verisuonten vuodon lisääntyminen ja tulehdusreaktion laajentuminen keuhkoja hallitsemattomasti tuhoavaan tilaan, mikä saattaa johtaa potilaan menehtymiseen. Interferoni-beta rajoittaa selvästi näitä molempia tapahtumia ja voi siten johtaa potilaan selviytymiseen, sanoo kliinisen tutkimuksen johtaja tohtori Geoff Bellingan University College London sairaalasta.

Uusi hoito säästäisi aikaa ja rahaa

Uusien keinojen saaminen ARDS-potilaiden hoitoon voi alentaa merkittävästi potilaiden aiheuttamaa taloudellista rasitetta yhteiskunnalle.

– Lyhentynyt tehohoitoaika, joka puolittui tutkimuksessa, sekä nopeampi kuntoutuminen ovat seikkoja, jotka varmennetaan jatkotutkimuksessa. Säästöjen lisäksi olisi mahdollista myös nostaa tehohoitoyksikköjen kapasiteettia esimerkiksi laajan keuhkoepidemian iskiessä yhteiskuntaan, koska potilaat voidaan siirtää tavallisille osastoille nopeammin, kertoo Markku Jalkanen.

Reilu kolmannes akuuteista keuhkovammoista johtuu suorista keuhkoinfektioista, kuten influenssaviruksista ja bakteereista. Toinen reilu kolmannes johtuu epäsuorasti vakavista koko kehon infektioista, kuten bakteerin aiheuttamasta verenmyrkytyksestä tai merkittävistä elimistön fyysisistä vammoista.

Harviolääkkeen suoja 10 vuotta

Euroopan lääkeviranomainen on myöntänyt ns. harviolääkestatuksen FP-1201-lyo -lääkkeelle.

– FP-1201-lyo -harviolääkesuoja antaa kymmenen vuoden yksinoikeuden lääkkeen markkinointiin ja myyntiin Euroopassa myyntiluvan myöntämisestä alkaen. Olemme hakeneet ja haemme vastaavia suojia myös muilla kaupallisesti tärkeillä alueilla. Yhtiöllä on lisäksi lukuisia patentteja ja hakemuksia eri puolilla maailmaa. FP-1201-lyo on jo lisensoitu Japaniin, kertoo Markku Jalkanen.


Lisätietoja tutkimuksesta ja osallistuneista tahoista:

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen, Faron Pharmaceuticals, p. 040 520 6124, markku.jalkanen@faronpharmaceuticals.com

Professori Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto, sirpa.jalkanen@utu.fi, www.utu.fi

Tutkimuksen johtaja, tohtori Geoff Bellingan, University College London Hospitals, geoff.bellingan@uclh.nhs.uk, www.uclh.org

Julkaisun viitetiedot:
Bellingan G, Maksimow M, Howell D, Stotz M, Beale R, Beatty M, Walsh T, Binning A, Davidson A, Kuper M, Shah S, Cooper J, Waris M, Yegutkin G, Jalkanen J, Salmi M, Piippo I, Jalkanen M, Montgomery H, Jalkanen S (2014) The effect of intravenous interferon-beta-1a (FP-1201) on lung CD73 expression and on acute respiratory distress syndrome mortality: an open-label study. The Lancet Respiratory Medicine, online #S2213-2600(13)70259-5.

Faron Pharmaceuticals Oy on yksityinen Turku Science Parkissa toimiva lääkekehitysyhtiö. Sen kolme pääprojektia etsivät ja kehittävät uusia hoitoja kudosvammoihin, tulehduksiin sekä syövän kasvun ja leviämisen estämiseen. Pisimmälle edennyt tuote FP-1201-lyo etenee eurooppalaiseeen faasi III –tutkimukseen, jota myös EU:n komissio tukee 6 miljoonalla eurolla (Traumakine-ohjelma). Faron kuuluu myös Tekesin tukemiin nuoriin innovatiivisiin yrityksiin ja on saanut Tekesiltä rahoitusta sekä FP-1201-lyo -lääkkeen kehittämiseen että kaupallistamiseen. www.faronpharmaceuticals.com

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia