SATOJEN MILJOONIEN EUROJEN SÄÄSTÖT TERVEYDENHUOLTOON

Suomalaisen Abomics Oy:n innovaatio tuo geenitestien tulokset käytännön hoitotyöhön

Suomessa määrätään vuosittain noin 50 miljoonaa reseptilääkettä, joista kymmenen prosenttia on tehottomia tai aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia. Syynä on ihmisen perimä. Oikea lääke ja annos löytyvät usein yksinkertaisen geenitestin avulla. Turkulainen Abomics on kehittänyt ainutlaatuisen Geenitaltio-palvelun, joka mahdollistaa geenitestin tulosten hyödyntämisen potilaan hoidossa. 

Perimän mukaan säädetty yksilöllinen lääkitys parantaa hoitotulosta ja vähentää haittavaikutuksia. Lisäksi se säästää yhteiskunnalle kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja. Potilaalle tehottomista reseptilääkkeistä syntyy vuosittain yli kymmenen miljoonan euron kustannukset. Suurimmat kustannukset muodostuvat kuitenkin lääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista, jotka ovat syynä 3-5 prosenttiin sairaalaan kirjautumisista.

– Ihmisen perimän vuoksi lääkeaineet vaikuttavat yksilöllisesti. Osa ihmisistä ei hyödy tietyistä lääkkeistä ollenkaan, osa tarvitsisi moninkertaisen annoksen ja osa saa merkittäviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi kipulääkkeenä yleisesti käytettävä kodeiini ei sovi tai on jopa vaarallinen kymmenelle prosentille suomalaisista. Eräiden sydän- ja verenkiertolääkkeiden ja useiden masennuslääkkeiden tehottomuus voi johtua perinnöllisistä tekijöistä, kertoo Abomics Oy:n toimitusjohtaja, sisätautien erikoislääkäri Jari Forsström.

Abomics on kehittänyt Geenitaltio-palvelun, joka on henkilökohtainen tietovarasto lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen liittyvien geenitestien tuloksille. Geenitaltio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen sovellus, sillä se yhdistää tieteellisten tutkimusten kautta saadun tiedon ja sen tulkinnan ymmärrettävään muotoon: myös potilas ymmärtää, mitä on tutkittu ja miksi. Geenitaltion kautta tiedot ovat helposti ja turvallisesti potilaan itsensä ja hänen hoitoonsa osallistuvien hyödynnettävissä.

Geenitestin avulla yksilölliseen täsmälääkitykseen

Lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta voidaan parantaa verikokeena otettavan geenitestin avulla. Geenitesti kertoo, miten ihmisen elimistö hyödyntää lääkettä.

– Kun lääkäri määrää potilaalle lääkettä, jonka tehossa ja turvallisuudessa on todettu merkittäviä yksilöllisiä eroja, tulisi teettää kohdennettu geenitesti. Verikokeena otettava geenitesti kertoo, onko potilaalla perintötekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon lääkettä ja annostusta määrättäessä, kertoo Jari Forsström.

– Geenitestien tekemistä on aiemmin rajoittanut kalleus. Nykyisin lääkehoitoa ohjaavia geenitestejä saa normaalin laboratoriokokeen hinnalla eli noin 100–130 eurolla.

Geenitaltio tuo tulokset lääkärin vastaanotolle

Abomics Oy:n kehittämä Geenitaltio-palvelu on potilaalle maksuton, ja se toimii verkossa henkilökohtaisilla tunnuksilla. Geenitaltio-palvelu on saatavilla muun muassa Turun yliopistollisen keskussairaalan, Mehiläisen ja Turussa toimivien Elonin, Sairaala NEO:n ja Neuro NEO:n kautta sekä tamperelaisen Koskiklinikan sekä Porin Lääkäritalon kautta.

– Geenitestin tehnyt laboratorio tallentaa tulokset potilaan suostumuksella Geenitaltioon. Testin tulos on pysyvä, joten se kannattaa tallentaa paikkaan, jossa se on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien käytettävissä. Geenitaltio tulee myös osaksi potilastietojärjestelmiä, jolloin tieto on lääkärin käytettävissä lääkevalintoja ja annostusta määriteltäessä, sanoo Jari Forsström.

– Lääkeaineisiin liittyvä perinnöllinen vaihtelu ei ole sairaus, vaan geneettinen ominaisuus, kuten hiusten väri. Tieto oman perimän vaikutuksesta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen on potilaalle aina hyödyllinen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jari Forsström, p. 040 544 1809, jari.forsstrom@abomics.fi

hallituksen puheenjohtaja Klaus Elenius, p. 040 736 1658, klaus.elenius@abomics.fi

Abomics Oy on asiantuntijayritys, joka edistää lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon. Painopisteenä on perinnöllisyyteen sekä lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen liittyvän uuden tiedon hyödyntäminen. Yritys on perustettu vuonna 2013, ja sen toimipiste on Turun Kupittaalla. Abomics Oy:n palveluksessa on eri erikoisalojen asiantuntijoita: perinnöllisyyslääketiede, genetiikka, molekyylilääketiede, lääketieteellinen tietotekniikka sekä ohjelmistokehitys. Yrityksen palveluja ovat Geenitaltio-palvelu, Lääkkeeni-mobiilisovellus, GeneRx-farmakogenominen tietokanta sekä konsultointi. Pääomistajia ovat Jari Forsström ja Klaus Elenius. www.abomics.fi

Turkulaisen Abomics Oy:n kehittämä Geenitaltio-palvelu on potilaskohtainen tietovarasto geenitestien tallentamiseksi ja hyödyntämiseksi. Tavoitteena on lisätä lääkehoidon tehoa ja turvallisuutta. Geenitestin tehnyt laboratorio tallentaa geenitestien tulokset verkkopalveluun, jolloin ne ovat sekä potilaan että lääkärin hyödynnettävissä. Palvelu on potilaalle maksuton, ja se sisältää henkilökohtaiset geenitestien tulokset, tulosten tulkinnan sekä ohjeet lääkärille lääkkeiden valintaa ja annostelua varten. www.geenitaltio.fi

Avainsanat: