Kiinteistä laajakaistaliittymistä jo puolet vähintään kymppimegaisia - nopeammat yhteydet mahdollistavat uusia palveluita

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on kehittynyt viime vuosina maltillisesti. Sen sijaan yhteyksien laatu – nimellisellä tiedonsiirtonopeudella mitattuna – on kasvanut huomattavasti. Vielä vuoden 2009 puolivälissä vain kymmenesosa liittymistä oli nopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Kolmessa vuodessa näiden osuus on kasvanut jo puoleen kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä. Käytännössä tällainen tiedonsiirtonopeus mahdollistaa muun muassa televisiolähetysten vastaanottamisen laajakaistayhteydellä.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelujen suosio kehittyi vakaasti vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuukausimaksullisia matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymiä oli kesäkuun 2012 lopussa yhteensä 4,1 miljoonaa. Erityisesti käyttömäärältään rajoitetut kuukausimaksulliset liittymät yleistyivät voimakkaasti, joskin myös rajoittamattomien, niin sanottujen mobiililaajakaistaliittymien määrä pysyi kasvussa.

Lankapuhelinliittymät käymässä vähiin ─ matkapuhelinliittymiä jo yli 9 miljoonaa

Suomalaisten soittamien minuuttien perusteella voidaan päätellä, että puhepalveluita käytetään suunnilleen saman verran kuin aiemminkin. Yhä useampi puhelu soitetaan kuitenkin matkaviestinverkosta. Kiinteän verkon liittymämäärä painui ensimmäistä kertaa alle miljoonan ja samalla voimakkaammin vähenevä kotitalousliittymien määrä laski yritysliittymämäärän tasolle. Samaan aikaan matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä kasvoi jo yli yhdeksään miljoonaan.

Markkinakatsauksen tiedot perustuvat teleyrityksiltä kerättyihin tietoihin tammi-kesäkuulta 2012. Markkinakatsauksessa esitellään viestintämarkkinoilla tapahtuneita keskeisiä muutoksia.

Markkinakatsaus 6/2012

Lisätiedot:

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 09 6966 734, 040 486 6018
Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen, p. 09 6966 433, 040 359 1091

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.