Teleyritysten tuloista suuri siivu investointeihin

Suomessa toimivat teleyritykset käyttivät tuloistaan vuonna 2010 peräti 13 prosenttia eli yli 600 miljoonaa euroa investointeihin. Tästä summasta suurin osa eli 540 miljoonaa käytettiin televerkkoihin, erityisesti kiinteään televerkkoon.  Vuonna 2010 teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa.

Markkinoilla yhä enemmän erilaisia laajakaistaliittymiä

Matkaviestinverkon kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien määrä kasvoi jo lähes kolmeen miljoonaan alkuvuoden 2011 aikana. Mobiililiittymistä kuitenkin lähes puolet sisälsi jonkinlaisen tiedonsiirtorajoituksen. Esimerkiksi liittymän tiedonsiirtonopeutta rajoitetaan, kun liittymään on vastaanotettu tietty määrä gigatavuja. Käyttörajoituksettomia mobiililaajakaistaliittymiä oli kesäkuun lopussa 1,8 miljoonaa eli 12 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Mobiililaajakaistojen voimakas kasvu ei näytä vaikuttaneen kiinteiden internetyhteyksien määrään, joka kasvoi vajaaseen 1,6 miljoonaan.

Puhepalveluissa käännekohta

Puhelupalvelujen osalta nähtiin käännekohta, kun vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimääräinen matkapuhelu kesti ensimmäistä kertaa pidempään kuin vastaava lankapuhelu. Matkapuhelut ovat pidentyneet vuosi vuodelta, kun taas kiinteän puhelinverkon puhelut ovat vastaavasti lyhentyneet.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Viestintäviraston vuoden kolmas markkinakatsaus sisältää muun muassa alkuvuotta koskevat perustiedot matkaviestin- ja laajakaistaliittymistä sekä markkinatietoja tv-, radio- ja postitoiminnasta.

Puolivuosikatsaus 2011 on luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla.

Lisätiedot:
Markkinaselvitysyksikön päällikkö Liisa Räsänen, p. 09 6966 819, 040 846 9926
Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 09 6966 734, 040 486 6018

 

 

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.