Uuden sukupolven yhteystekniikat nopeuttavat nettiyhteyksiä ja laajentavat käyttöä

Viime vuoden tavoin lähes 90 prosentissa suomalaisista kotitalouksista on internetyhteys. Neljäsosa näistä yhteyksistä oli nopeudeltaan vähintään 24 Mbit/s. Uusien, esimerkiksi valokuituun perustuvien yhteystekniikoiden, käyttöönotto on kasvattanut nopeiden nettiyhteyksien määrää suomalaisissa kotitalouksissa. Nopeita nettiyhteyksiä olisi saatavilla paljon laajemminkin, mutta käyttäjät eivät vielä ole löytäneet niiden tuomia hyötyjä ja parempia palveluja. Todennäköisesti nopeiden nettiyhteyksien kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi tulevien vuosien aikana.

Kasvavat tiedonsiirtonopeudet rikastavat internetin käyttöä. Nopean, tiedonsiirtonopeudeltaan vähintään 24 Mbit/s, laajakaistayhteyden hankkineet kuluttajat käyttävät yhteyttä huomattavasti yleisemmin videoiden ja television katseluun, etätyöhön, musiikin kuunteluun, tietokone- ja konsolipelien pelaamiseen sekä verkkotallentamiseen.

Tiedot perustuvat Viestintäviraston tuoreimpaan kotitalouksien internetyhteyksiä käsittelevään markkinakatsaukseen sekä viestintäpalveluja koskevaan kuluttajatutkimukseen, jossa viestintäpalvelujen käyttöä on tutkittu laajemminkin.

Markkinakatsaus 8/2012 ja Viestintäpalvelujen käyttö 2012 -tutkimus ovat luettavissa Viestintäviraston internetsivuilla.

Lisätiedot:

Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen, p. 09 6966 433, 040 359 1091

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Orkola, p. 09 6966 734, 040 486 6018

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.