Viestintävirasto huolissaan korotettujen verkkovuokrien vaikutuksista laajakaistapalveluiden hintoihin

Suomen suurimmista teleyrityksistä Anvia Oyj, Dna Oy, Elisa Oyj, SSP-Yhtiöt Oy ja Telia Sonera Finland Oyj korottavat kiinteiden kuparitilaajayhteyksien* hintoja 10 - 20 prosenttia heinä-syyskuussa 2013. Viestintävirasto on huolissaan hinnankorotusten vaikutuksista teleyritysten väliseen kilpailuun ja sitä kautta loppuasiakkaiden laajakaistaliittymien hintoihin.

Kohtuuttoman korkeat tilaajayhteyshinnat vaikeuttavat kilpailevien teleyritysten toimintaa ja voivat pahimmillaan kokonaan estää uusien teleyritysten pääsyn laajakaistamarkkinoille. Kilpailun väheneminen kaventaa puolestaan käyttäjien mahdollisuuksia valita laajakaistaliittymän toimittaja ja haluamansa viestintäpalvelut. Lisäksi teleyritysten korotetut hinnat nostavat Suomen jo ennestään EU-vertailussa korkeimpiin kuuluvia tilaajayhteyshintoja.

Suurimpien teleyritysten metallijohtimisten tilaajayhteyksien kuukausimaksu vaihtelee korotusten jälkeen Anvian 11,90 eurosta Soneran 13,99 euroon.  EU:n keskiarvohinta oli maaliskuussa 2013 7,97 euroa. Euroopan komissio arvioi syyskuussa annettavassa suosituksessaan hinnan asettuvan maiden väliset kustannuserot huomioiden 8-10 euron välille.

Viestintäviraston tavoitteena kohtuuhintaiset kiinteät laajakaistayhteydet
 
Viestintävirasto valmistelee parhaillaan uutta hinnoittelumallia, jossa suurimpien yritysten perimille tilaajayhteyksien kuukausimaksuille asetetaan enimmäishinnat. Viestintävirasto pitääkin erikoisena, että teleyritykset korottavat hintojaan kesken uuden hinnoittelumallin valmistelun.

– Nyt ilmoitetut hinnankorotukset vahvistavat käsitystäni enimmäishintojen välttämättömyydestä. Pidän myös entistä tärkeämpänä, että Viestintävirasto saa tietoyhteiskuntakaari-lainsäädäntöhankkeen myötä käyttöönsä nykyistä tehokkaammat mahdollisuudet puuttua kohtuuttomaan hinnoitteluun, toteaa Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Nykyinen, pääosin jälkikäteiseen valvontaan perustuva sääntely on tehotonta ja vie aikaa, koska Viestintävirasto joutuu kyseenalaistamaan teleyritysten asettamat hinnat tapauskohtaisesti. Yrityksillä ei ole halua tai syytä asettaa hintojaan oma-aloitteisesti lain edellyttämälle kohtuulliselle tasolle, eikä jälkikäteen todetusta kohtuuttomasta hinnoittelusta seuraa yrityksille sanktioita.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 0295 390 400
Johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402
Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

* Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään laajakaistaliittymän tarjoamiseksi loppuasiakkaalle ja jonka kilpaileva teleyritys joutuu vuokraamaan paikalliselta teleyritykseltä halutessaan tarjota laajakaistapalveluita toimialueella.

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.