Viestintävirasto tarkentaa 800 MHz:n taajuushuutokaupan sääntöjä

Tammikuussa alkanut taajuushuutokauppa on jatkunut nyt jo noin 8 kuukautta. Huutokaupan saattamiseksi päätökseen Viestintävirasto valmistelee taajuushuutokauppaa koskevan määräyksen tarkentamista. Viestintävirasto keskeyttää huutokaupan määräyksen tarkennuksen sekä huutokauppaohjelmiston välttämättömän teknisen huollon ajaksi.

Tarjouksia on voinut 800 MHz:n huutokaupassa siirtää taajuuskaistaparilta toiselle niin, että hinnat palaavat välillä lähtöhintaan. Koska kilpailu taajuuskaistapareista on osallistujien kesken kova, tämä sääntö on aiheuttanut huutokaupassa eräänlaisen päättymättömän kehän.

Kyseinen sääntö oli mukana jo vuonna 2009 käydyssä 2,5 GHz:n taajuushuutokaupassa, mutta se ei aiheuttanut silloin vastaavanlaista tilannetta. Tuolloin huutokauppa päättyi noin viikossa. Valtioneuvostossa tehtyjen linjausten mukaisesti huutokauppasäännöt pidettiin tämänkertaisessa 800 MHz:n huutokaupassa samoina kuin vuonna 2009.

- Huutokauppa on kestänyt tarpeettoman kauan ja Viestintävirasto katsoo, että sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin huutokaupan saattamiseksi päätökseen, toteaa viraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.  Mikäli huutokauppa jatkuisi vielä useamman kuukauden, nykyistä nopeampien langattomien yhteyksien käyttöönotto viivästyisi.

Virasto tarkentaa nyt syntyneessä tilanteessa huutokauppaa koskevaa määräystä. Määräyksen muutoksen jälkeen hintojen palaaminen lähtöhintaan ei olisi enää mahdollista, vaan tarjouskierroksia käytäisiin aidosti nousevin tarjouksin.

Huutokauppa keskeytetään määräysmuutosta koskevan lausuntokierroksen jälkeen 19.9. Noin kuukauden kestävän katkoksen jälkeen huutokauppaa on tarkoitus jatkaa tarkennetuin säännöin.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Viestintävirasto tiedottavat aikanaan huutokaupan päättymisestä. 800 MHz taajuusalueella toimivat 4G-yhteydet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen.

Lisätiedot:

pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 0295 390 400

 johtaja Jarno Ilme, p. 0295 390 574

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.