Voimassaolevia tv-maksuja lähes 1,9 miljoonaa – Tv-maksuvelvollisuus jatkuu edelleen

Maassamme oli kesäkuun 2011 lopussa vajaat 1,9 miljoonaa (1 892 387) voimassaolevaa tv-maksua. Maksajien määrä on pysynyt lähes samassa tasossa kuluvan vuoden.

Uuteen hallitusohjelmaan on sisällytetty Yleisradion rahoitusmallin uudistaminen, joka on ohjelman mukaan tarkoitus ratkaista kuluvan vuoden aikana. Tällä hetkellä tv-maksuvelvollisuus kuitenkin jatkuu normaalisti, samoin tv-maksutarkastukset jatkuvat entiseen tapaan. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Tv-maksu on sidottu laitteen käyttöön

Televisioilmoitus on talouskohtainen eikä liity mitenkään Yleisradion kanavien katselemiseen tai kuuntelemiseen. Yksi maksu perhettä kohti kuitenkin riittää ja se kattaa television käytön myös tilapäisessä käyttöpaikassa, kuten kesäasunnolla. Maksua on maksettava aina, kun taloudessa on käytössä laite, jolla voi vastaanottaa televisiolähetyksiä, esimerkiksi

  • digitelevisio tai televisio, johon on liitetty digisovitin
  • televisio, johon on liitetty satelliittivastaanotin
  • tietokone, jossa on sisäinen digiviritin tai siihen on kytketty ulkoinen digiviritin tai digiboksi tai sillä katsotaan internetin kautta vastaanotettavia televisiokanavia

Seuraamukset televisioilmoituksen laiminlyönnistä voivat enimmillään olla n. 550 euroa. Televisiomaksu on vuodessa 244,90 euroa eli noin 0,67 euroa päivässä. Tv-maksun voi maksaa helposti myös e-laskuna, jo noin 50 000 tv-maksun maksajaa on siirtynyt e-laskuun.

Tv-maksu - mitä kaikkea sillä saakaan!

Ylellä on kotimaisessa tiedonvälityksessä hyvin merkittävä rooli. Yle tuottaa noin 80 prosenttia kaikesta suomalaisesta sähköisen viestinnän sisällöstä televisiossa. Radiossa osuus on 99 prosenttia. Yle tarjoaa tv-ohjelmaa neljällä kanavalla (YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema, YLE FST5) noin 20 000 tuntia vuodessa – eli 54 tuntia vuorokaudessa.

Lisätiedot:
Johtaja Anssi Laakso, Tv-maksut, Viestintävirasto, p. 09 6966 301, 040 500 5549

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.