Isännöintitoimiala tarvitsee uusia johtajia

Maaliskuun 23. päivänä käynnistyvässä ammattikorkeakoulujen yhteishaussa voi valita opintosuunnan, joka antaa erinomaiset työllistymisnäkymät kehittyvällä toimialalla johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Peruskorjausten alati kasvava määrä tietää lisää töitä isännöintialalle.

Isännöintitoimiala kaipaa uutta verta. Viime keväänä tehdyn kyselyn mukaan alan yritykset aikoivat palkata 400 uutta isännöitsijää, eikä suuntaus ole ainakaan laskeva. Jopa 200 isännöitsijää jää eläkkeelle vuosittain, eivätkä nykyiset alalle johtavat koulutusohjelmat riitä täyttämään vajetta.

– Isännöintialan työpaikkojen kokonaismäärä tulee varmasti lisääntymään. Äskettäisessä kyselyssämme yli puolet vastanneista isännöitsijöistä arvioi, että taloudellinen taantuma näkyy putkiremonttien lisääntyvänä määränä, kertoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Peruskorjausten määrän kasvu merkitsee lisää töitä isännöintialalle. Jo kuluvana vuonna nähdään putkiremonttien nousu, mutta nyt aletaan vasta valmistella remontteja vuosille 2010-12, jolloin varsinainen buumi on odotettavissa.

– Töiden lisääntyessä alalla tarvitaan eriytynyttä osaamista: yksi keskittyy asiakassuhteen hallintaan taloyhtiöiden hallitusten kanssa, toinen on tekninen asiantuntija, kolmas perehtynyt juridiseen puoleen. Tämä myös mahdollistaa jatkuvan työssä kehittymisen.

Eriytyminen on mahdollista yrityskoon kasvaessa, mikä on myös toimialalla nähtävissä oleva trendi: pienet yhden miehen toimistot fuusioituvat osaksi isompia. Heikkilän mukaan isommilla isännöintiyrityksillä on enemmän resursseja auttaa uutta isännöitsijää alkuun.

Korkeakoulututkinto tie ammattiin

Kiinteistöalan tehtäviin voi opiskella eri puolilla Suomea. Kolmetoista eri koulutusohjelmaa kouluttaa kiinteistöalan asiantuntijoita ammattikorkeakouluissa yhdellätoista paikkakunnalla pääkaupunkiseudulta Ouluun ja Kajaaniin. Suuntautumisvaihtoehdoista voi valita isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen, toimitilajohtamisen sekä teknisen isännöinnin väliltä. Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210-240 opintopistettä.

– Kiinteistönpitotekniikkaan suuntautuneiden rakennusinsinöörien työllistyminen on nyt hyvä. Korjausrakentamisen vahva kasvu tarjoaa heille mielenkiintoisia työtehtäviä, kertoo lehtori Petri Murtomaa Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Murtomaan mukaan kiinteistöala kokonaisuutena on vakaa ja kehittyvä toimiala, jolla on tulevaisuudessa kysyntää erityisesti teknisen pohjakoulutuksen saaneille.

– Isännöinnissä houkuttelee erityisesti suhdannevaihtelujen puuttuminen ja lähes varma työpaikka. Viime keväänä valmistuneista opiskelijoistamme lähes kaikilla oli työpaikka valmiina jo ennen valmistumista ja loputkin löysivät alan töitä pian valmistumisen jälkeen, Murtomaa sanoo.

Pääkaupunkiseudun Metropolia-ammattikorkeakoulussa isännöintiopinnot on mahdollista valita liiketalouden suuntautumisvaihtoehdoksi. Tradenomiopiskelijalle isännöintiin erikoistuminen on erityisen mielekäs vaihtoehto siksi, että se valmistaa suoraan ammattiin.

Vastuullisesta tehtävästä kunnon korvaus

– Isännöitsijä on johtamisen ammattilainen: työ on itsenäistä, monipuolista ja vastuullista. Asioita on koko ajan vireillä, alkamassa tai päättymässä, ja pitää pystyä hallitsemaan monia kokonaisuuksia samanaikaisesti. Myös palkkaus on varsin hyvä, Tero Heikkilä muistuttaa.

Isännöinnin ammattitutkimuksen mukaan vuonna 2006 isännöitsijän keskimääräinen palkka oli 2901 euroa ja kokonaispalkka 3243 euroa kuussa. Kokonaisansiota nostavat iltakokouksista maksettavat kokouspalkkiot erityisesti tiettyinä aikoina vuodesta.

Tero Heikkilä korostaa, että toimiala kehittyy jatkuvasti tekniikan edistymisen ja korjaustarpeiden voimakkaan kasvun vuoksi. Isännöintiyritykset vastaavat haasteeseen panostamalla henkilöstön jatkokoulutukseen.

– Isännöintiyrityksillä on mahdollisuus laajentaa toimintaansa nykyistä enemmän rakennuttamisen suuntaan, kun suunnittelu- ja toteutuspuolelta vapautuu resursseja, Heikkilä visioi.

Lisätietoja osoitteesta www.isannoitsijaksi.fi.

Isännöintialan koulutus ammattikorkeakouluissa

Kiinteistöjohtaminen ja isännöinti
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki: Kiinteistöjohtamisen opintopolku
Kajaanin ammattikorkeakoulu: Rakennustekniikka, isännöinnin suuntautumisvaihtoehto
Metropolia ammattikorkeakoulu, Espoo: Talotekniikka, Isännöitsijäkoulutus erikoistumisopintoina
Satakunnan ammattikorkeakoulu: Isännöinnin erikoistumisopinnot
Tampereen ammattikorkeakoulu: Kiinteistönpitotekniikka -suuntautumisvaihtoehto
Turun ammattikorkeakoulu: Kiinteistönhoito, korjaus ja restaurointi -suuntautumisvaihtoehto
Vaasan ammattikorkeakoulu: Isännöinnin erikoistumisopinnot

Toimitilajohtamisen opintoja osana restonomin tutkintoa
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu Espoossa

Tekninen isännöinti
Hämeen ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööri-koulutusohjelmaan sisältyy teknisen isännöinnin ITS-TEK -koulutus ja tutkinto.
Talotekniikan opintoja erilaisin painotuksin voi opiskella myös Oulussa ja Mikkelissä.


Kuvatekstit:

Kuva1.
– Isännöintialalle tarvitaan monenlaisia osaajia, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä. Kuva:


Kuva2.
Kasvava määrä kiinteistöjä tulee lähivuosina peruskorjausikään. Putkiremonttibuumi on vasta aluillaan. Kuva: Antti Verkasalo.


Lisätietoja

Suomen Isännöintiliitto ry

Toimitusjohtaja Tero Heikkilä, gsm 0400 160 342
Viestintä- ja koulutuspäällikkö Marjut Joensuu, gsm 040 500 282

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Multimedia

Multimedia